Självklart förslag från RFSU om vigselrätt

Det känns som en självklarhet att religiösa samfund inte ska ha någon som helst vigselrätt. Därför är förslaget från RFSU en möjlighet att grabba tag i för beslutsfattarna i samhället. Skilj ut all myndighetsutövning från de religiösa samfunden. Låt dem klara sig själv med sina ålderdomliga praktiker och åsikter, för att inte säga vidskepelse. Låt resten av samhället springa ifrån dem.

Som RFSU skriver:

Att gifta sig handlar inte enbart om kärlek, det är också en handling som definierar den enskildes civilrättsliga ställning i samhället. Att viga någon är därmed myndighetsutövning. När kyrkan gör det har staten delegerat denna myndighetsutövning.

Att kyrkan och andra samfund i framtiden ska ha rätt att vägra viga vissa människor, bara för att de älskar en person av samma kön, innebär att myndighetsutövningen blir diskriminerande.

Men myndighetsutövning får aldrig vara diskriminerande. Inte någon annanstans i svensk lagstiftning finns det möjlighet för myndighetsutövare att diskriminera människor på grund av deras sexuella läggning.

I debatten har det förts fram förslag på att kyrkor och samfund helt enkelt ska tvingas viga alla som vill. Men det är inte en optimal lösning. Den grundlagsfästa religionsfriheten i Sverige är en viktig del av vår demokrati, och den varken bör eller kan man runda så enkelt.

Men om samhället inte vill tvinga trossamfund att agera mot deras övertygelse bör samhället heller inte delegera myndighetsutövning till dem.

Därför föreslår vi nu ett annat system: ta ifrån kyrkan och andra religiösa samfund rätten att viga folk. Återför myndighetsutövningen till staten, där den hör hemma, och sluta göra skillnad på människor.

Det är rätt väg att gå. Religiösa organisationer, kristna församlingar, judiska församlingar, muslimska församlingar osv ska inte handha nån myndighetsutövning. De ska inte ha rätten att viga folk.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!

2 Svar på “Självklart förslag från RFSU om vigselrätt”

Kommentarer är stängda.