Dumheter om sexköpslagen!

Svenska lagar ska gälla i Sverige och ingen annan stans. Den som kommer till Sverige och lever i Sverige ska följa de svenska lagarna. Det är enkla sanningar och enkla regler. Sen kan man förstås tycka att vissa lagar är felaktiga och jobba på att förändra dem. Ibland kräver det att man bryter mot dem. Men det förändrar inte grunden. Svensk lag gäller i Sverige och norsk lag i Norge.

Om svensk lag skulle gälla i andra länder skulle andra länder och medborgare i dessa länder kunna hävda att deras lagar ska gälla i Sverige när det gäller deras medborgare. Det skulle innebära dödstraff för en del brott, att kvinnor inte skulle få skilja sig hur som helst och att en massa annat som vi betraktar som felaktigt, ålderdomligt, ojämställt och ojämlikt skulle gälla som lag för en del människor som lever i Sverige. Barnaga skulle vara tillåtet för folk från länder där det är tillåtet osv.

Så kan man inte ha det. Därför kan inte och ska inte svenska lagar gälla i utlandet. Är man i Norge gäller norsk lag, är man i Thailand gäller thailändsk lag och är man i USA gäller US-amerikansk lag. Allt annat får helt orimliga konsekvenser. Därför är vänsterpartiets och Beatrice Asks uppfattning om att det vore intressant med en utvidgning av sexköpslagen helt barockt och totalt felaktigt. Det är helt enkel vansinne.

Att Beatrice Ask anser det är intressant ligger måhända i linje med moderaternas vurm för mer och mer repressiv lagstiftning i alla möjliga frågor och att vänsterpartiet är positivt kanske ligger i linje med nån slags feministisk anda. Men i själv verket är alla sådan förslag vansinniga, totalt ogenomförbara och felaktiga. Oavsett anledning. Oavsett vad man tycker om sexköpslagen eller inte. Det är rättsosäkert och det får helt oöverskådliga följder.

Alla tankar på att svensk lag ska gälla i andra länder måste genast slängas i soptunnan.

Intressant?
Bloggat: Jinge, Projo, Motpol, Per Westberg,
Borgarmedia: AB1, AB2, AB3,

Andra bloggar om: , , , , ,

PS. Jag vet att det finns undantag, lagar där svenskar kan straffas i Sverige för brott begångna utomlands för brott som inte är straffbara i ett annat land och att det kan vara möjligt med undantag . Men sexköpslagen är ingen sån lagstiftning som rör något det ska göras undantag för, som jag ser det. DS.

Advertisements

19 Svar på “Dumheter om sexköpslagen!”

 1. Säger detsamma! Helt vansinne detta förslag. Känns verkligen som ett sluttande plan, om man får igenom det här vad är det för exempel man sätter? Kan sluta precis hur som helst. Skrämmande är ordet.

 2. Jag tycker det är bra att lagen finns i Sverige, men att den ska gälla över hela världen verkar märkligt! Varje land må få fatta sina egna beslut, Sverige är väl inget överförmyndarland, eller vad man ska kalla det.

 3. Svensk lag gäller redan i utlandet i vissa fall:

  BrB 2:2

  2 ¬ß För brott som begåtts utom riket döms efter svensk lag och vid svensk domstol, om brottet begåtts
  1. av svensk medborgare eller av utlänning med hemvist i Sverige,

  3¬ß För brott som begåtts utom riket döms även i annat fall än som avses i 2 ¬ß efter svensk lag och vid svensk domstol,
  /…/
  5. om brottet begåtts inom område som ej tillhör någon stat och förövats mot svensk medborgare, svensk sammanslutning eller enskild inrättning eller mot utlänning med hemvist i Sverige,
  6. om brottet är kapning, sjö- eller luftfartssabotage, flygplatssabotage, penningförfalskning, försök till sådana brott, folkrättsbrott, olovlig befattning med kemiska vapen, olovlig befattning med minor, osann eller ovarsam utsaga inför en internationell domstol, terroristbrott enligt 2 ¬ß lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller försök till sådant brott samt brott som avses i 5 ¬ß samma lag, eller
  7. om det lindrigaste straff som i svensk lag är stadgat för brottet är fängelse i fyra år eller däröver. Lag (2003:149).

 4. Erik F: Vilket jag också påpekat. Läs gärna Per Westbergs inlägg om detta. Ovanstående tar i princip upp brott som har me ett lands försvar att göra (paragraf 7). Det finns även andra brott, just en del sexbrott, men som sagt straffvärdet är högre för dessa brott än för sexköp. (paragraf 8 ovan)

 5. Anders:

  Är det inte bra med ett förbud mot sexköp uotmlands för att komma åt torskarna? De flesta länder där sexköp sker är korrupta och ser oftast mellan fingarna när detta sker. Titta bara på länderna i Sydost-asien (thailand, vietnam, kambodja etc). Med en muta eller två kan man köpa sex ostört.

 6. Robban: Nej, det är inte bra. Det är bättre att agera på det politiska planet för att sexköpslagen ska införas i fler länder. Som exempelvis hela EU. Utnyttjande av vinnor bekämpas bäst genom en moderniserinag av de länder där prostitution är vanlig. Finns det god tillgång till vanliga jobb och ett socialt välfärdsnät så minskar prostitutionen. Jag har skrivit andra inlägg om detta, så jag föreslår du läser dem. Fortstta diskussion om just denna aspekt får tas i smaband med de inläggen. Här kommer de att raderas som varande off-topic.

  Förmodligen är de länder där flest svenskar köper sex inte alls korrupta (med undantag av Thailand). För förmodligen är de länder där flest svenskar köper sex, Danmark, Tyskland och Holland. Plus Thailand antagligen.

  Du behöver väl knappast muta för att köpa sex i Thailand? Prostitution är väl helt lagligt där, eller? Om sexköp var/vore straffbart i Thailand är det redan nu straffbart i Sverige om jag förstått saken rätt.

  Principen bör vara en lag gäller där den är instiftad. Ingen annan stans. Undantag kan göras i viss fall. men då ska det vaar mycket allvarliga brott. Sexköp är inte ett mycket allvarligt brott enligt svensk lagstiftning och enligt min uppfattning.

 7. En annan dyster sak med EU och att när de viktigaste besluten kommer att tas i Bryssel framöver, kommer väl våra svenska regeringar och riksdagen att arbeta som flitiga bävrar med att införa allt fler petitesslagar och detaljstyrande sådana, för att liksom visa att de är handlingskraftiga och för att legitimera sin egen existens. Jag gissar att man kommer att komma med det ena vanvettiga skitbeslutet efter det andra i framtiden, tills vi inte kan gå utanför dörren utan att begära tillstånd hos polisen.

 8. Sexköp i Thailand är straffbart om säljaren är under 18. I princip är prostitution alltid olaglig, men den tolereras om den utövas inom ramen för en anställning inom en laglig verksamhet som exempelvis en massageinrättning eller en bar, där jobbeskrivningen alltså säger ‚Äùmassös‚Äù, ‚Äùbar hostess‚Äù, e.d., vilket är fullt lagliga sysslor.

  Att köpa sex från någon under 18 år straffas dock mycket hårt jämfört med i västvärlden. Senatens talman åkte fast för några år sedan. Han dömdes till 16 års fängelse.

 9. Carl: Men i Thailand är det den prostituerade som är brottsling antar jag. Inte köparen som i Sverige. Eller? Nu snackar vi om vuxna.

 10. Jo, när det gäller vuxna – i meningen över 18 år – är det den prostituerade som är ”brottslig”. Fast det ses mer som en ordningsfråga och böterna är symboliska – 200 baht (ca 45 kronor, om jag minns rätt.) Ändå plockar polisen regelbundet in frilansare som operar på gatan.

  På sätt och vis kan man säga att tänkandet är det omvända jämfört med hos oss, dvs. de som har ”beskyddare” i form av en anställning drabbas inte, medan just frilansare bötfälls.

 11. Detta lagförslag är bara löjlig.

  Jag ska till Thailand om 3 år, och kommer att skita fullständig i, om den lagen har kommit till i lagboken.

  Ska svenska myndigheter kolla alla svenska medborgare, som reser till andra länder, om dessa är lämpliga?

  Ska hotellen i länder där prostutition är lagligt, få en lista på alla svenska medborgare? (jag darrar så). Nä…Svenska myndigheter ska inte lägga sig i, vad man gör i andra länder.

  Men kommer till ett land, och ska då svenska myndigheter kolla en då i alla fall. Kanske måste man ha en fotboja, med inbyggd kamera. Vem vet med borgarpacket som sitter i riksdagen. Dom är ju så jävla mona om, att förbjuda saker hela tiden.

  Ta t.ex en iranier som åker utomlands och dricker alkohol, ska denne då dömmas till piskrapp och fängelse? Eller om han lever ut sina homosexuella luster, ska galjen stå och vänta honom, då han kommer hem?

  Nä…Jag tycker riksdagen ska ge fan i om svenska medborgare köper sex utomlands.

  Det är ju lagligt i många länder, så varför ska då borgarpack ens bry sig, svenska åker utomlands för att köpa sex?

 12. Hej!
  Om det blir som i Norge att mannen skall bli straffad för sexköp i exempelvis Thailand så frågar jag; kommer svenska kvinnor som köper sex i exempelvis Gambia också att bli straffade? Vi har ju jämlighet nu mellan könen?

 13. Även kvinnor köper sex. Fast de ser väl inte på det så själva? Aksel Sundström skriver i ett reportage i dagens GP om kvinnor som berättar om hur de ser på sexhandeln i Gambia:

  ”Om jag träffar en man under semestern som jag bjuder ut på god mat och kanske ger presenter så handlar det ju inte alls om sexköp. Han har det ju svårt och jag har det bättre. Då är det väl inget fel på att dela?”

 14. Skribenten tycks leva i villfarelsen att det är något stort, nytt och märkligt att en svensk bestämmelse skulle gälla utomlands. Som någon påpekat, så är det redan – framför allt med många av de brott som finns i BrB och i synnerhet 6 kap. Det enda som talar för att sexköp skulle vara undantaget är det låga straffvärdet och det diskuteras för övrigt en skärpning av den också.

  Jag tycker inte att det är ett dugg jävla märkligt att om det är olagligt att köpa sex av svenska kvinnor så gäller det lika mycket thailändska! De är lika mycket människor som vi. Bråka om sexköpsförbudet istället om det är det som är problemet i era ögon.

  Och vilken löjlig fråga om Gambia, bestämmelsen är könsneutral det fattar väl t o m ni, även om ni nu blir mer provocerade av om en kvinna köper sex än av om en man gör det!

Kommentarer är stängda.