Polisens olagliga brottsprovokationer

Vi ser om och om igen hur svårt det är att få polisen fällda för vad man kan tycka är uppenbara brott eller ens ordentligt utredda och åtalade för vad som misstänks vara brott. Ett fall där en internutredning inom polisen faktiskt ledde till åtgärder mot den undersökta polisen är internutredningen mot Olle Liljegren för olagligheter i samband med brottsprovokationer med vapen och knark.

Nu har Högsta domstolen (HD) slagit fast i att ett av fallen som Liljegren varit inblandad i så handlade det om olagligheter:

Men hovrätten fick aldrig veta den verkliga bakgrunden till att mannen hade gripits på Vanadisvägen i Stockholm med en kpist och flera handgranater i händerna. Det konstaterar Högsta domstolen, som anser att det numera är bevisat att mannen utsattes för så kallad brottsprovokation. Provokationen ska ha utförts med hjälp av en avlönad hemlig polisinfiltratör, som minuterna före gripandet sålde vapnet och granaterna till mannen i en lägenhet som disponerades av polisen.

”Provokationen har genomförts på ett sådant sätt att varken NN, åklagaren eller domstolarna fått kännedom om provokationen och inte heller de närmare upplysningarna om de bakomliggande misstankarna”, skriver HD.

Därmed begick Stockholmpolisen två fel, enligt HD. Det ena var att locka mannen att begå brott som han annars sannolikt inte skulle ha begått, det andra var att hemlighålla infiltratörens medverkan.

Att mörka viktiga omständigheter strider, enligt HD, mot Europakonventionens regler om en rättvis rättegång. Med denna motivering ogiltigförklaras därför fängelsedomen. En ny rättegång måste hållas i Svea hovrätt så fort som möjligt.

Det är naturligtvis ohållbart om polisen tillåts använda olagliga metoder. Problemet med de olagliga metoderna är att det bara är Olle Liljegren som fått betala för dem, trots att betydligt fler och dessutom en del högt uppsatta poliser varit inblandade i besluten kring de olgaliga brottsprovokationerna, bland dem polismästare Carin Götblad i Stockholm.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Polisens olagliga brottsprovokationer”

Kommentarer är stängda.