Avskaffa reseavdragen

Det finns idag ingen anledning att subventionera resor. Speciellt inte resor med bil. Därför borde reseavdragen avskaffas omedelbart. Huvuddelen av reseavdragen går till rika personer i storstädernas välmående villaförorter. Det behöver inte avdragen. Resten går till boende i glesbygd. De Läs mer…

Advertisements

Kampen om makt är inte ”oförutsägbar”

Alex Fuentes från Socialistisk Politik efterlyser mer maktperspektiv i såväl programförslaget som det strategidokument som ställs till V-kongressen i maj. Programförslaget förespråkar ”socialistiska lösningar” och kollektivt ”ägande inom ekonomins nyckelsektorer”. Detta kräver, menar strategidokumentet, ”tydliga socialistiska strategier” i strävan efter Läs mer…

Avkriminalisering av droger och knarkrelaterad dödlighet

Knarkrelaterad dödlighet är när någon dör på grund av överdos av narkotika. I stort sett alla dödsfall har med opioider (heroin, morfin, metadon, buprenorfin, fentanyl, fentanylanaloger, tramadol och oxikodon) att göra. Sen nån gån under perioden 2005-2014 har dödligheten ökat  Läs mer…

Mark Isitt har rätt – ingen kommer frivilligt att röra sig i nya Pustervik (norra Masthugget)

Norra Masthugget mellan Första Långgatan och Andreegatan ska bebyggas med bostäder och kontor. Masthugsgkajen kommer dock inte att bebyggas alls för där ligger Stena-terminalen. Däremot ska en halvö byggas ut  en bit i älven bakom Folkets Hus där Pustervikshamnen låg Läs mer…

Socialismens fågel Fenix

”V på väg att stryka krav på att avskaffa kapitalismen”. Rubriken löpte genom pressen i slutet av december när förslaget till nytt partiprogram presenterades. Nu har visserligen aldrig någon vänster ställt ”krav” på att kapitalismens avskaffas, vem skulle det riktas till? Läs mer…

Rättegång om storskalig cigarettsmuggling

Just nu pågår en rättegång vid Eksjö tingsrätt mot 9 personer som misstänks för storskalig cigarettsmuggling i Jönköping och närliggande län under hösten 2019. Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten (EBM) i Linköping har väckt åtal för bland annat grov olovlig befattning med Läs mer…

Medias rasistiska logik när det gäller grov brottslighet

Först var det det ökade antalet skjutningar som var det stora problemet i gammelmedia. När det gäller skjutningar finns det en koppling till gatugäng i förorter. Borgarmedias journalister anser att skjutningarna hänger ihop med konflikter om narkotikamarknader. Det är dock Läs mer…

Avkriminalisering av narkotikainnehav för eget bruk är nödvändigt

Att innehav av narkotika för eget bruk är kriminaliserat har flera negativa aspekter är uppenbart. Den tydligast är att polisen som en följd av detta arbetar med fler saker. De utreder inte längre allvarliga narkotikabrott på samma sätt som de Läs mer…

Vanligaste födelseland bland de som invandrar till Sverige

Det vanligaste födelselandet bland de som invandrade till Sverige år 2019 var Sverige följt av Indien, Afghanistan och Syrien. Dvs personer födda i Sverige som bott utomlands och återvände till Sverige var de vanligaste invandrarna. 2014-2018 var Syrien det vanligaste Läs mer…

Flera bomber i Göteborgsområdet är sammankopplade

Sprängningar och bomber är ovanligt i Göteborg i jämförelse med andra delar av Sverige. Men de förekommer och är kopplade till högerextremister eller gängkriminella. Några av bomberna det senast halvåret har också kopplingar till varandra och dessutom till brott i Läs mer…

Fosfor är inget gift samt överdrifter om vattendragen i Göteborg

Det finns höga gifthalter i Göteborgs vatten skriver journalister med anledning av en rapport om Göteborgs vattendrag. Deras skriverier visar på en omfattande okunnighet och de verkar inte ha läst rapporten utan bara pressmeddelandet om rapporten. Resultatet är överdrifter och Läs mer…

Förklaringar, orsaker och åtgärder mot brottslighet

Det finns tre faktorer som är totalt avgörande för vem som begår brott. Det är inte orsaken till ett visst enskilt brott begås men de är grundläggande faktorerna bakom brottslighet. Faktorerna är kön, ålder och klass. De flesta brott begås Läs mer…

Rasistiska utsagor av polis som sprider lögner i GP

Polisen Anders Karlsson sprider lögner om det ökande antalet ungdomsrån i en debattartikel om ungdomsbrottslighet i GP. I det område han arbetar, centrala Göteborg, finns överhuvudtaget ingen ökning av antalet ungdomsrån. Ingen ökning av antalet anmälda ungdomsrån, ingen ökning av Läs mer…

Mycket stort cannabisbeslag i Göteborg

Av en ren tillfällighet snubblade polisen i Göteborg över 280 kg cannabis i ett källarförråd i Bjurslätt eller Slätta damm på Hisingen. Det är enligt media ett av de största beslag som gjorts i Sverige. Istället för att beslagta narkotikan Läs mer…

Polistillslag mot kriminellt nätverk i Stockholm

Tidigt på morgonen idag, måndag, har polisen i Stockholm slagit till mot fler adresser i södra Stockholm i en samordnat razzia. Tillslaget var enligt Aftonbladet riktat mot ett organiserat kriminellt nätverk och har föregåtts av en lång tids spaning. Spaningen Läs mer…