Mängden mikroplast i haven kraftig överdriven

En nyligen publicerad forskningsrapport har kommit fram till att mängden mikroplast i havet inte är så stor som forskare tidigare befarat, Det har nämligen visat sig att mycket av det som antagits vara plastfibrer istället är bomulls- eller ullfibrer. Studien Läs mer…

Advertisements

Oskyldiga offer för gängvåld – inte alltid så enkelt

Det finns många oskyldiga offer för gängvåld. Oskyldiga i detta sammanhang betyder i allmänhet personer som själv inte begått brott. Den lilla flickan som dödades av bomben i Torslanda, 8 åringen som dödades när en handgranat kastades in i en Läs mer…

Dofter avslöjar vilken skog som är mest värdefull att bevara

Urskog är skog som aldrig har utsatts för mänsklig beröring som jordbruk och skogsbruk, annat än enstaka träd. Motsatsen är kulturskog, ett resultat av skogsplantering. Kulturskog är ofta artfattig och domineras av ett enda trädslag som är planterad samtidigt. Ett Läs mer…

Svenska journalisters fantasier om Danmarks ej existerande hårdare straff

5 svenskar har åtalats för ett dubbelmord på två andra svenskar i Danmark. De två mördade tillhörde den kriminella grupperingen Shottaz med bas i Rinkeby.  De 5 åtalade tillhör en annan kriminell gruppering i samma stadsdel, nämligen den så kallade Läs mer…

Bawar Ismail jämför äpplen och päron i islamofobisk ledare

Det är hemskt att laglydiga medborgare tvingas lämna Sverige medan sådan som säkerhetspolisen (Säpo) bedömt vara säkerhetsrisker inte kan utvisas menar Bawar Ismail i GP. Men det är att jämföra äpplen och päron. När det gäller arbetskraftsinvandring gäller vissa villkor Läs mer…

Den svenska skogen har nästan aldrig varit naturlig

Sen medeltiden har den svenska skogen till stor del varit brukad och inta naturskog. I Bergslagen var skogen brukad för att förse gruvor och järnbruk med trävaror, bränsle och träkol. Skogen i hela Bergslagen var i praktiken brukad. Från Dalarna/Hälsingland Läs mer…

Sverige har lägre brottslighet idag än för 25 år sen

Nu när covid-19-spridningen nästan är över så har media återgått till sina vanliga ämnen. Invandring och brottslighet. De två har inget samband, men i gammelmedias rasistiska och konservativa agenda tycks de ändå ha det på något sätt. Media fylls av Läs mer…

Inget nytt i boken om släkten Ali Khan men en bra bok

Johanna Bäckström Lerneby har skrivit en bra bok som har titeln Familjen om den stora släkten som utgör ett problem i flera stadsdelar i Angered. Totalt finns det omkring 60 släktmedlemmar som är över 15 år. Av dem är cirka Läs mer…

Även Göteborg har drabbats av explosioner

Hamnstäder drabbas ibland av olyckor. Igår inträffade en fruktansvärd olycka i Beirut. Även Göteborgs hamn har drabbats av explosioner. De två allvarligaste inträffade båda två år 1971. Den ena explosionen orsakades explosionen av kemikalier precis som i Beirut, den andra Läs mer…

Konstgödsel är farliga grejer

Igår inträffade en enorm explosion i Beiruts hamn. Orsaken var att ett lager med cirka 2 700 ton konstgödsel, närmare bestämt ammoniumnitrat, antändes och exploderade. Förutom konstgödsel så används ammoniumnitrat även som sprängämne och för sprängmedelstillverkning. Beiruts hamn och stora Läs mer…

Flera kriminella konflikter i Botkyrka

En ung 12-årig flicka dödades i en gängskjutning vid en Mcdonalds-restaurang i Hallunda i Stockholm. Hon var inte på något sätt en tilltänkt måltavla utan hon dog för att hon var på fel plats vid fel tid. Skjutningen som liknar Läs mer…

Precis som covid-19 är skjutningar främst ett Stockholmsproblem

Om tittar på antalet skjutningar i Sverige de senaste tre åren framstår det i mångt och mycket som ett Stockholmsproblem. Polisregion Stockholm (Stockholms och Gotlands län) stod för 37,5% av alla skjutningar under perioden jan-juni 2020 trots att regionen bara Läs mer…

Mikael Dambergs fascistoida förslag om hårdare tag

Mikael Damberg vill ha hårdare tag mot unga med anledning av skjutningen i Hallunda där en 12-årig flicka dog. Om han verkligen på allvar tror att hårdare tag mot unga förbrytare skulle leda till att skjutningar som i 90% av Läs mer…

Minderårig flicka dödad av förlupen kula vid drive-by-skjutning

En ung flicka sköts till döds vid en skjutning vid en bensinmack och Macdonaldsrestaurang i Hallunda. Skjutningen skedde ungefär halv fyra på morgonen idag. Enligt Expressen befann sig några från Botkyrkanätverket på platsen och de skulle ha varit måltavlan för Läs mer…

De svenska landskapen

Svenskar från olika delar av landet identifierar sig mer med landskap än med regioner och län. I två fall identifierar de sig dessutom mer med sin stad än med landskapet/landskapen staden ligger i. Göteborgarna är göteborgare, inte västgötar och stockholmare Läs mer…