Bonde – kungar och storgodsägare

Bonde är en av Sveriges äldsta kända frälsesläkter (adelssläkter). Ursprungligen från Småland och av gemensam ursprung med en sen länge utdöd frälsesläkt vid namn Bååt. Därför har släkten Bonde just en båt i sitt vapen. En medlem av släkten Bååt, Erengisle Sunesson Bååt (-1392), blev bland annat jarl på Orkneyöarna (i alla fall till namnet) och Bonde hade ju en släktmedlem som blev kung i Sverige, Karl Knutsson Bonde (1408?-1470). Nu tillhörde han ju visserligen inte den släktgren som idag är är medlemmar i Riddarhuset. För den släktgrenen är ju kanske inte ens släkt med den ursprungliga Bondeätten. Det är däremot den andra Bondeätten på Riddarhuset, Bonde af Björnö, som är medlemmar i Riddarhuset. Den nuvarande friherrliga ätten Bonde blev friherrlig 1802 och adopterad och introducerad på riddarhuset 1803. Denna släktgren är idag ägare av ett av Sveriges största gods, Ericsberg och om dem handlar detta inlägg.

Platsen där Ericsberg nu ligger, kallades tidigare Pintorp eller Pinnaberg. Det omnämns bland annat 1508. Då sålde väpnaren Knut Nilsson till Bosgård det till fru Anna Karlsdotter, änka efter riddaren Erik Eriksson (Gyllenstierna) d.y.. Godset stannade därefter inom släkten Gyllenstierna. Det fick namnet Ericsberg av Erik Karlsson Gyllenstierna (1602-57) och hans maka Beata von Yxkull (1618-67). 1731 pantsattes delar av slottet, tillsammans med Forssjö bruk, hos finansfamiljen Hildebrand som nio år senare övertog slottet. Sedan den grevliga ätten Gyllenstierna dött ut 1733 köptes det av ryttmästaren David Henrik Hildebrand. Han utökade ägorna betydligt och gjorde det 1778 till fideikommiss för sin son, David Gotthard Hildebrand, som dog 1808. Han testamenterade det till sin systerson Carl Carlsson Bonde som också fick Gimmersta som fidekommiss. Sistnämnda fideikommiss upphävdes dock under Carl Carlsson Bondes levnad, men godset kvarstod i släktens ägo.

Carl Carlsson Bonde ärvdes av sonen, överstekammarherren Carl Jedvard Bonde (1813-1895). Dennes son, överstekammarjunkaren Carl Carlson Bonde (1850-1913) ärvde det 1895. Den sistnämnde var också aktiv politiker och förutom Ericsbergs fideikommiss ägde han också Gimmersta. Han var svärson till Corfitz Beck-Friis (1824-1897), innehavare av Börringekloster i Skåne (grevskapet Beck-Friis).

Fideikommisset avvecklades i dess dåvarande form efter att den sista fideikommissarien hovjägmästare Carl Carlsson Bonde, född 1914, avlidit 1988. Hans fru Marianne Mörner af Morlanda (1918-?) var syster till Maud Mörner af Morlanda (1921-?) som i sin tur var gift med Carl De Geer af Leufsta (1918-1978), innehavare av Leufsta och Stora Wäsby fideikommiss. Denne Carl De Geer var en central makthavare i Wallenbergsfären under lång tid på 1950, -60 och 70-talen.

Ericsbergs gods ägs idag av Ericsbergs Fideikommiss AB som arrenderar ut fastigheter och skötsel av dessa samt jordbruket till Ericsbergs Säteri AB. Totalt handlar det om nästan 16 000 hektar mark som fidekommissaktiebolaget äger. Ägare till de olika företagen är Göran Carlsson Bonde (1941-), son till Carl Carlsson Bonde. Han är också VD i Ericsbergs Säteri AB. Skogen utarranderas till och sköts av BooForssjö AB som har 200 anställda och också bedriver sågverksverksamhet. BooForssjö AB ägs av Ericsbergs Säteri AB och Boo Egendoms AB (familjen Hamilton af Hageby) tillsammans.

Gimmersta med cirka 2 800 ha mark såldes år 2010 av Torgils Bonde (1947-) som övertagit godset från sin far Knut Carlsson Bonde (1917-?), bror till ovan nämnde Carl Carlsson Bonde, den siste fideikommissarien på Ericsberg. Gimmersta ägs idag av Robert och Kerstin Liljekvist, vilka bland också äger företagen Barken Holding AB och Barken Timmer AB. Robert Liljekvist är också aktiv i Leksands IF.

Det finns för övrigt andra släkter i Sverige med namnet Bonde. Däribland en från Dalarna som tycks ha använt namnet innan/lika tidigt som frälsesläkten gjorde det. Den är helt orelaterad till adelssläkten/släkterna Bonde.

Läs mer: RT1, 2, ATL, KK1, 2, 3, Dagens Hem, EK, Törnebohm, NE, SA,

Andra källor:
Adelskalenderna
Björn af Kleen, Jorden de ärvde, 2009

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements

3 Svar på “Bonde – kungar och storgodsägare”

Kommentarer är stängda.