Utländska arbetare utnyttjas i Sverige

Många av de som kommer till Sverige för att arbeta riskerar att fara illa. Inte sällan förekommer väldigt låga löner, för långa arbetsdagar, en farlig arbetsmiljö och dåliga boendeförhållanden. Utländska arbetare utnyttjas helt enkelt. Läs mer…

Valutasmugglare och bidragsfuskare fast på Arlanda

I april genomfördes en myndighetsgemensam kontrolloperation på Arlanda flygplats under ledning av Tullverket. En mängd valutasmugglare och bidragsfuskare åkte fast. Målsättningen var för att hindra kriminella som från att smuggla valuta och värdeföremål till länder utanför EU. Läs mer…

Socialism är arbetarmakt

Orden socialism och kapitalism förekommer i Vänsterpartiets nya partiprogram trots att partiledningen och programkommissionen inte vill ha de så. Men det betyder i praktiken väldigt lite. För i programmet finns ingen som helst definition av begreppen. Läs mer…

Storbolagen på nätet och alternativen

Storbolagen på nätet i västvärlden är i huvudsak US-amerikanska bolag. Bolagen Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft och Meta kallas de fem stora. De och några företag till är dominerande aktörer på sociala medier, vad det gäller strömmande TV, strömmande musik, bokförsäljning, webbläsare, mejlhantering, sökmotorer med mera. Läs mer…

De gängkriminella och växlingskontoren – Ria Money Transfer

Ria Money Transfer är en så kallad penningförmedlare (växlingskontor) som används för att skicka pengar utomlands. Formellt lyder de under samma regelverk som bankerna. Men i verkligheten finns det inte alls samma kontroll och Finansinspektionen kan inte kontrollera om penningförmedlarnas ombud är kriminella eller inte. Enligt polisen är nästan var fjärde av penningförmedlarnas ombud kopplade till grov brottslighet. De gängkriminella och växlingskontoren är tätt sammantvinnade. Läs mer…

Pragmatism och ideologi på V-kongressen

Det var länge sedan V drev ett krav på utträde ur EU och programkommissionens förhoppning om att slippa den forna portalparagrafens ord om ett ”socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund” kom inte bara på skam. Läs mer…

Bonden, hönan, ägget och marknaden

Det är verkligen svårt att förstå det svenska lantbrukets vurm för fria marknader samtidigt som man ständigt beklagar sig över resultatet av konkurrensen. Kraven på lika villkor är orealistiska, i grunden inte heller önskvärda och skulle heller inte förändra mycket. Läs mer…

Fiskeriföretagen i Sverige – personalägda företag

Traditionellt har ägandet inom det svenska fisket varit kollektivt i form av vadlag (bestod av delägare i en snörpvad), backelag (bestod av delägare i backor, dvs långrevar) och fiskelag (senare partrederier). Alla fiskebåtar har i allmänhet varit kollektivt ägda. Så är det i praktiken än idag. Fiskeriföretagen i Sverige kan helt enkelt ses som personalägda. Läs mer…

Världen ligger i våra händer

”Något i kapitalismen verkar vara trasigt.” Det är säkert en tanke ni som står här idag redan tänkt. Men den som nyligen sa detta var en person som nog inte varit på många Första Majmöten. Han heter Albert Edwards, är global strateg på storbanken, Société Générale och han sa det i den amerikanska affärstidningen Fortunes senaste nummer Läs mer…

Brottsvinster från bedrägerier ökade under 2023

Bedrägeribrott är en av den organiserade brottslighetens största inkomstkällor. Och har blivit större med åren. Brottsvinsterna från bedrägerier ökade under 2023 med 22 procent till 7,5 miljarder kronor. Det är dock en siffra i underkant då det finns stora mörkertal. Vinsterna återinvesteras ofta i nya brottsupplägg som narkotika eller vapen. Läs mer…

Hem till byn + FN-makt

Lokal demokrati – småskalig, direkt och nära – är bäst på att vardagligt och konkret sätta makten i vanliga människors händer = ”deltagarkultur”. Det är den djupdemokratiska röda tråden i den gröne klimataktivisten, journalisten och författaren George Monbiots med rätta brett uppmärksammade debattbok ”Ur ruinerna – En ny politik för en värld i kris ” (2017). Läs mer…

Olaglig tillverkning av vattenpipstobak – polistillslag i Skövde

Två personer har anhållits för olaglig tillverkning av vattenpipstobak. Över 100 kilo olagligt tillverkad vattenpipstobak och annat material har beslagtagits vid ett tillslag i Skövde. Vid insatsen beslagtogs även cirka 220 kilo Verbascum (kungsljus). Läs mer…

Tre personer åtalas för att ha sålt bolag till kriminella

Tre personer åtalas för att ha sålt bolag till kriminella. De är misstänkta för att systematiskt ha sålt bolag till målvakter, bulvaner och personer som tidigare dömts för grov ekonomisk brottslighet. Bolagen har efter försäljning i stor omfattning använts av kriminella som brottsverktyg. Läs mer…

Stadsbyggande – inga städer har byggts av folkliga resningar

Göran Therborns bok Cities of power lämnar en egendomlig otillfredsställelse efter sig. I synnerhet kapitlet People rising. Inget fel på beskrivningen av hur städer ser ut efter att dessa folkliga resningar har ägt rum, men hur har det blivit som det blev? Läs mer…