Nils P. Lundh

Byggfirma i Malmö som startades av Nils P. Lundh 1895 och som blev aktiebolag 1935. 1947 var Nils P. Lundh fortfarande VD och huvudägare i firman.

1964 hade AB Nils P. Lundh strax över 800 anställda och 1972 1 100. På 1980-talet kom Nils P. Lundh att för en period ägarmässigt att kontrolleras av investmentbolaget Skrinet och Bo Sandell. Skrinet gick i praktiken under vid mitten av 1980-talet efter en spekulationskarusell som byggde på ständigt ökande aktiekurser och expansion genom häftig belåning. Moderbolaget i Nils P. Lundh bytte namn till Conata-gruppen AB. 1989 tycks Conata-gruppen ha blivit delägare i Finnveden Invest, ett investmentbolag med en rad dotterbolag i verkstadsindustrin. Det hela handlade om en fastighetsaffär där Conata-gruppen övertog Finnvedens fastighetsbolag Fastighets AB Corallen. Denna affär blev sen orsaken till att Finnveden Invest nästan gick i konkurs 1992. 1990 var familjen Lars Söderström huvudägare i Conata-gruppen med 18,5% av rösterna i företaget. Andra större ägare var familjen Åke Ljungberg med 5,0%, Wasa Försäkring AB med 3,4% och AP-fonderna med 3,0%.

I fastighetskrisen spår i början av 1990-talet fick sen Conata-gruppen problem som så många andra bygg- och fastighetsbolag. 1992 blev det konkurs. Intressebolaget Finnveden Invest höll då också på att gå i konkurs på grund av Conatas problem.  Resultatet blev att ett störe byggbolag köpte byggdelen, dotterbolaget NPL Bygg AB, i koncernen.

1992 köptes NPL Bygg av SIAB och 1997 var det dags för SIAB att bli uppköpt. Nu av NCC, familjen Ax:son Johnsons bolag. Idag heter NPL Bygg AB återigen AB Nils P Lundh och är ett dotterbolag i NCC-koncernen. Fastighets AB Corallen blev för sin del övertaget av det staliga bolaget Securum som skapades för att hantera resultatet av fastighetskrisen och bankkrisen i Sverige. 1994 såldes Corallen till företaget Castellum AB och är idag ett dotterbolag till Castellum AB.

Castellum är ett större fastighetsbolag med spritt ägande. Familjen Szombatfalvy äger 4,5%, en stiftelse som Szombatfalvy grundat äger ytterligare 1,5% och två utländska ägare har över 5%, Stichting Pensioensfonds ABP och European Investors Holding Company, Inc.

Andra källor:
Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Olof & Birgitta Forsgren, Vem äger vad i Svenskt näringsliv, 1972
Sveriges 1000 största företag 1973, 1973
Olof Forsgren, Vem äger vad i Svenskt näringsliv, 1976
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten, 1986
Sven-Ivan Sundqvist, Ägarna och makten, 1987
Olika nummer av Veckans Affärer 1977-1985

Läs mer: Sydsvenskan, KB, Samhällsbyggarna, Roco,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Powered by Qumana

Advertisements