Våldet i Europa – en fråga om öst och väst

I Europa finns det en grundläggande skillnad i våldsnivå mellan öst och väst mätt i antalet mord per 100 000 invånare (mordfrekvensen). I väst och framförallt norr är mordfrekvensen låg medan den är hög i de flesta gamla kommunistländer. Rent generellt är mordfrekvensen i Europa låg jämfört med Amerika och Afrika. Asien Oceanien ligger på samma nivå som Europa.Jag har uteslutit miniländerna ur listorna.

Lägst mordfrekvens i Europa

Island 0,3
Schweiz 0,6
Sverige 0,7
Slovenien 0,7
Danmark 0,8
Spanien 0,8
Tyskland 0,8
Luxemburg 0,8
Polen 0,8
Italien 0,9
Österrike 0,9
Nederländerna 0,9
Tjeckien 0,9

Norgfe skulle normalt varit med på lista, men då den aktuella siffran fån Nprge är från 2011 då Breviks terroristdåd ägde rum så hamnar landet utanför. Tas Breiviks offer bort blir mordfrekvensen i Norge 0,6. Ett nordiskt land platsar inte på listan över länderna med läst mordfrekvens, det är Finland. Länderna på listan hör i allmänhet också till Europas rikaste och det handlar i stor utsträckning om lutheranska och calvinistiska länder om vi pratar religiös kulturell tillhörighet.

Högst mordfrekvens i Europa

Ryssland 9,0
Litauen 6,7
Moldavien 5,0
Estland 5,0
Albanien 5,0
Lettland 4,7
Ukraina 4,3
Vitryssland 3,6
Kosovo 3,6
Malta 2,8
Montenegro 2,7
Ungern 2,7

När det gäller länderna med hög mordfrekvens är det total dominans för östra Europa och tidigare kommuniststater. I huvudsak handlar det dessutom om stater med ortodox kristendom men också om några länder med katolsk och muslimsk bakgrund. Rent generellt handlar det om fattiga länder med stora klassklyftor. EU-medlemsskap eller inte tycks inte spela någon roll.

Det finns helt klart en kulturell faktor och det tycks främst handla om lutheranism/calvinism när det gäller låg våldsbrottslighet samt tidigare kommuniststyrrda länder när det gäller hög mordfrekvens. Nordiska välfärdsstater har låg mordfrekvens och det har också rika länder. Rikedom, välfärdsstater och lutheranism/calvinism (huvuddelen av de protestantiska länderna) hänger dessutom intimt ihop. Det är samma länder som har alla tre. Rika katolska länder har också låg mordfrekvens. Rikedom är starkt förknippad med låg mordfrekvens och fattigdom starkt ihopkopplad med hög mordfrekvens.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Våldet i Europa – en fråga om öst och väst”

Kommentarer är stängda.