Bygg om miljonprogrammet – bekämpa gängen

Bygg om miljonprogrammet. Det sätt som miljonprogrammets områden är konstruerade på innebär att det skapas en mängd otrygga miljöer där alla alltid måste passera. Det handlar om gång- och cykelvägar genom natur, hållplatser som ligger utan kontakt Läs mer…

Avkriminalisering och legalisering av cannabis

Kriminalisering av cannabis medför fler förfalskade och farliga produkter på den svarta marknaden, ökar hälsoriskerna med fler akuta förgiftningsfall. Detta enligt rapporten Cannabis – the current situation in Europe (European Drug Report 2024).  Kriminaliseringen belastar även kriminalvården, rättsväsendet och socialtjänsten i onödigt hög grad. Dessa problem kan lösas med en avkriminalisering och legalisering av cannabis. Läs mer…

Vad står i vägen för lyckan?

Vi här uppe vid Nordatlanten har blivit dubbelt så rika sen 1970 – men inte lyckligare. Såväl objektiva mått på lyckonivån som drogmissbruk, självmord, våld, psykisk sjukdom och serotoninhalt i hjärnan som människors självskattning har förblivit ungefär konstant Läs mer…

Vårdkris i åtstramningstid

Region efter region genomför nedskärningar inom vården. Löftena från flera partier inför valet 2022 om vårdsatsningar, minskade köer, fler vårdplatser och bättre arbetsmiljö är som bortblåsta. Underskotten i regionerna är rekordstora och givetvis räcker inte regeringens sex extramiljarder i vårbudgeten. Läs mer…

Working class heroes

”Min pappa var busschaufför. En dag på jobbet fick han hjärnblödning och dog plötsligt. Det var så fruktansvärt! Mamma var arbetarklass och när hon blev änka var hon för ung för att få änkepension. Ensam skulle hon försörja sex barn och jag var det yngsta Läs mer…

Hög tid att mobilisera mot nedskärningar!

I förra veckan kom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med beskedet att regionerna – vars huvudsakliga områden täcker sjukvård, kollektivtrafik och kultur – detta år beräknas att gå med 24 miljarder i underskott. Tidigare har dessutom uppgifter offentliggjorts om stora minusposter i Sveriges kommuner. Läs mer…

Protestera mot oss själva!

Men vi kan ju inte demonstrera mot oss själva. Jo, det är precis det vi måste. Ett motsägelsefullt läge uppstod efter senaste valet. Medan Vänsterpartiet gick tillbaka på riksplanet och en brun-blå regering kunde tillträda blev utgången helt annorlunda i många kommuner. Läs mer…

Bekämpa gängen – mer pengar till socialtjänst och skola

Tidiga insatser är viktigt för att förhindra att barn och ungdomar hamnar i brottslighet eller andra problem. När barnen och ungdomarna hamnat i problem eller begått brott är de lätta att rekrytera för de kriminella gängen. Läs mer…

Vänsterbudget för att rädda välfärden

Det går att undvika de kommande nedskärningarna i välfärden, bara man väljer att prioritera det. Det var budskapet när Nooshi Dadgostar och Ali Esbati presenterade Vänsterpartiets budgetmotion. Läs mer…

Bekämpa gängen – avprivatisera vården och skolan

De kriminella nätverkens näst största inkomstkälla är bedrägerier riktade mot välfärdssystemen. Det handlar om att de river vårdföretag, omsorgsföretag, städföretag, vaktföretag med mera. Dessa företag används för ge påhittad vård till påhittat sjuka eller verkligt sjuka som därmed inte får den vård de behöver Läs mer…

Regeringens klimatpolitik försvann i budgetens slukhål

Oavsett om det var missbedömningar i byggen runt rasplatsen eller ökat regn som till slut gjort den lerjord som motorvägen är bygd på flytande är symboliken blytung. Just kring denna väg fördes på 80-talet en stor miljödebatt där slutstriden stod i Ödsmål, bara en halvmil från jordskredet. Läs mer…

Legalisering och avkriminalisering

I en kunnig och intressant artikel i Flamman argumenterar Leonidas Aretakis för att legalisera cannabis. resonemanget utgår från de många felaktiga föreställningarna om droganvändning, Exempelvis det totalt felaktiga påståendet att partyknarkare är de som finansierar de kriminella gängen. Det är fel på många sätt. Läs mer…

Globalt välstånd i vår tid?

Vår tid är nu – mitt i klimatkrisen. Välj mellan en värld i sammanbrott av klimatförstörelse och skriande ojämlikhet. Eller ta ett jättesprång framåt redan i vår generation. Lös planetens klimat-ekologiska och därmed ekonomiska nödläge innan 2050. Läs mer…

Hög tid för en ny låginkomstutredning!

År 1965 tillsatte den socialdemokratiska regeringen Erlander en svensk låginkomstutredning. De resultat som utredningen från slutet av 60-talet började leverera blev något av en kalldusch för regeringen när det visade sig att var tredje löntagare tvingades att klara sig på mycket låga inkomster. Läs mer…

Ryktet går – desinformation om socialtjänsten

En undersökning som fackförbundet Vision genomfört visar att deras medlemmar inom socialt arbete har erfarenhet av att det sprids felaktiga uppgifter om socialtjänsten. Det får enligt dem också allvarliga konsekvenser både för de personer som behöver stöd, för det egna arbetet och för arbetsmiljön. Läs mer…

Demokrati underifrån – Folk i rörelse förändrar världen

Alla viktiga förbättringar för de stora grupperna har kommit till genom att vanliga människor organiserat sig och kämpat – tillsammans och oberoende av motståndarna. Det är en sanning som gäller även idag. Läs mer…