Andra Långgatans speciella karaktär är gammal

När min pappa var liten på 1930-talet bodde familjen på Andra Långgatan 5. I en gårdslägenhet. De flesta som bodde i området var judar, nyligen invandrade eller invandrade i början av 1900-talet. Jiddisch talades allmänt på gatan och den ortodoxa synagogan låg snett emot där pappa bodde i ett hus som fortfarande finns kvar.

Gatan var full med allehanda små judiska affärer som sålde krimskrams och lite av varje, däribland kondomer och i det närliggande området fanns prostitution. Området låg intill ett av de viktigaste hamnområdena i Göteborg. Kondomer var vid denna inte så lätt att komma över då det officiellt bara fick säljas där sjukvårdsartiklar såldes. På Andra Långgatan gick det dock enligt uppgift att köpa kondomer även i andra affärer.

Ur denna mylla av judiskhet, sjömän och fattigdom har det som senare blev porrklubbs- och porrbutiksgatan nummer ett, dock i viss konkurrens med Friggagatan, vuxit fram. Även området mellan Östra Larmgatan och Stora Nygatan innanför Vallgraven hade en liknande struktur och kan ägas vara en rest av det som en gång hade sitt centrum Östra Nordstan. Ett område som på 1960-talet var centrum för porr, prostitution och alternativa klubbar och scener. Friggagatan är idag nästan helt rensad på underliga småbutiker och helt rensad på porrklubbar, porrbutiker och mc-affärer. I området inom vallgraven i närheten av stora synagogan finns det dock en del kvar men det blir allt mindre. På Andra Långgatan finns det mesta kvar men en smygande gentrifiering har börjat ta över de andra långgatorna, främst Tredje Långgatan.

Om det sistnämnda handlar en artikel i kulturdelen i dagens GP. En klart läsvärd artikel men den unge mannen som skrivit artikeln, Tobias Holmgren, har missuppfattat hur den en gång såg ut i området innan Långgatorna byggdes. Breda vägen motsvarar inte Andra Långgatan utan snarast Fjärde Långgatan och kanske närmast Järntorget snarast Tredje. Det kan bl.a. ses på kartan över Möllerska plantaget. Svängen som finns på Fjärde Långgatan motsvarar nästan exakt hur Breda vägen svängde. Smala vägen dock i princip Första Långgatan då Smala vägen gick mellan magasinen, kajerna och hamnarna samt trädgårdarna.

Sannolikt kommer väl Andra Långgatan att sakta men säkert gentrifieras. Men det kommer inte att ske ge omfattande rivningar som i Nodstan, på Stampen eller i Kvillebäcken, utan mer genom ett långsamt gerillakrig där lokal efter lokal tas över av mer chica ställen och genom att priser höjs lite pö om pö. Dessutom är ju porrklubbarna och porrbutikerna, alla kommunistlokaler i området och alla vänstertyper som har det som sitt vardagsrum en återhållande krafter när det gäller gentrifiering.  Men om Andra Långgatans karaktär slutligen nån gång efter 100 år förändras så kan vi nog utgå från att Karl Johansgatan, som redan tagit över en del av sunkigheten, lever kvar än ett tag.

För i Majorna utgör Karl Johansgatan med krogar som Västerhus fortfarande en stark kontrast till den starkt hipsterdominerade och ganska tråkiga Allmänna Vägen (som förresten var fortsättningen på Breda Vägen). Samma skillnad där som mellan Andra och Tredje Lång. I Kvillestaden har vi på samma sätt Herkulesgatan och Ångpannegatan på var sin sida om det gentrifierade Kvillebäcken som utgör ett slags motståndsfickor rent stadsmässigt.

Att Andra Långgatan skulle vara Göteborgs enda kontinentala gata är dessutom trams. Linnégatan, Kungsportsavenyn, Kungsgatan, Magasinsgatan, Sten Sturegatan, Danska vägen genom Lunden, Karl Johansgatan och Herkulesgatan är precis lika kontinentala även om beslutsfattare ofta gör sitt bästa, framförallt när det gäller Avenyn, att förstöra dem. Och är de gatorna inte kontinentala är Andra Långgatan det inte heller.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements