Den minskande stöldbrottsligheten

Del 6 av 13 i serien Brottsutvecklingen sen 2005

Stöldbrottsligheten i Sverige är minskande och har så varit mycket länge. En stor del av stöldbrottsligheten består av inbrott (inklusive bilinbrott) vilket jag skrivit om i ett annat inlägg. Även inbrott är en typ av brottslighet som minskar. Det vanligaste stöldbrottet är cykelstöld och 270 000 hushåll utsattes för detta brott år 2015.

Statistikkällor visar att stöldbrotten sammantaget har minskat de senaste åren. Under 2015 utsattes, enligt NTU, närmare 10 procent av hushållen för någon typ av stöldbrott jämfört med närmare 13 procent 2006. Antalet anmälda stöldbrott började minska i slutet av 1990-talet, men nivån har stabiliserats de senaste fem åren.

Bland stöldbrotten är det bilbrott (biltillgrepp och stöld ur och från ett motordrivet fordon) som har minskat snabbast sedan slutet av 1990-talet. Den huvudsakliga orsaken till det bedöms vara ett EU-direktiv från 1998, som innebar att alla nytillverkade bilar ska förses med elektroniska stöldskydd. I takt med att bilparken successivt byts ut, innebär det att en allt mindre andel bilar kan stjälas utan tillgång till bilnyckel. Utöver att färre bilar stjäls har även stölderna ur och från motordrivet fordon minskat, se inlägget om inbrott.

En speciell typ av stöldbrott är snatteri vilket är extra vanligt bland ungdomar. Snatteri bland ungdomar har dock enligt de undersökningar som finns minskat sen år 2010 efter att ha ökat mellan 2002 och 2010. Den undersökning som finns är den så kallade Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år bland elever i årskurs ni och andra året i gymnasiet i Stockholms stad.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Series Navigation<< Rån är ovanliga brott som verkar bli allt ovanligareHatbrottsligheten varken ökar eller minskar >>
Advertisements