Boscanins dumheter

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, har skrivit en usel rapport om extremism på nätet. Förutom att nästan inte en enda faktauppgift i rapporten tycks vara korrekt är den skräp även på många andra sätt vilket Petter Larsson I Aftonbladet skrivit bra om:

I förra veckan pekades stiftelsen Expo ut som en del i den autonoma miljön och kopplades samman med ”våldsbejakande extremism”. Det gjordes i rapporten ”Den digitala kampen – autonoma rörelser på nätet” från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Det är fullständigt absurt.

[…]

Begreppsförvirringen är påtaglig. Utomparlamentarism beskrivs till exempel som att ”det som förenar de utomparlamentariska grupperingarna är att de anser att förändringar ska göras av de berörda själva”. Verkligen? Vad är en demonstration eller en brevkampanj, om inte en uppmaning till politiker att agera? Vad är ett kyrkligt upprop för asylsökande?

[…]

FOI talar också om 500 skadade poliser under G20-kravallerna i Hamburg. När Buzzfeed granskade uppgiften, visade det sig att majoriteten ”skadats” innan kravallerna utbröt – vanligtvis därför att de fått jobba för långa pass – och att bara 21 poliser togs ur tjänst (Aftonbladet 23 juli 2017). Mer: En antifascist som dömts för försök till dråp blir i nästa andetag ”dråpdömd”. Nazister kallas genomgående för nationalister. Och beskrivs så här: ”… individer som tillhör de nationalistiska grupperingarna (som kan ses som motsatsen till autonoma) betonar tradition, är mer konservativa och nationalistiska och tenderar att vara mer intoleranta mot minoritetsgrupper som invandrare och homosexuella”.

Nationalisterna är nationalistiska? Tenderar? Intoleranta? Här pratar vi ju om en rörelse vars medlemmar mördar homosexuella och invandrare.

Rapporten från FOI är ett hopkok, ett regelrätt fiasko, en slarvig och lögnaktig produkt. Aleksandra Boscanin tar den trots det på allvar och visar därmed sin totala brist på allmänbildning. Hon ägnar en hel ledare åt de enda som inte egentligen begår några våldsdåd. Vänstern mördar inga människor, vänstern spränger inte bomber.  Vänstern är kort sagt inget problem annat än i Boscanins fantasi. Vänstern vill ha mer demokrati.

Boscanins ledare präglas av samma inkompetens och okunskap som FOI-rapporten. Vad sägs om följande avslöjande ”Gemensamt för de många olika rörelserna i den autonoma miljön, enligt rapportförfattarna, är att anhängarna inspireras av socialistisk och anarkistisk teori och är starkt kritiska till kapitalismen.” Det är väl en självklarhet att vänstern är socialister och anarkister samt att vänstern är mot kapitalismen. Inget märkligt alls. Det är liksom det som det innebär att vara vänster. Om Boscanin inte ens vet en sån sak är hennes okunskap värre än vad jag trodde, den är avgrundsdjup, ungefär som Moria i sagan om ringen. Får Boscanin hållas vaknar balrogen upp och tar makten även i Sverige precis som i Ungern och Polen.

Sen rapar hon åter upp Säpos påhittade och lögnaktiga uppgifter om våldsamma extremister. Det finns i verkligheten inga 3 000 våldsamma islamister och det finns egentligen inga våldsamma vänstermänniskor alls. däremot finns det sannolikt 700 våldsbejakande nazister.

FOI-rapporten skriver också utförligt om djurrättsrörelsen i kapitlet om vänstern. Men djurrättsrörelsen är som jag ser det inte vänster alls.

Advertisements