Falska konton på Twitter en extremt ointressant nyhet

En så kallad nyhet som spritts i tidningar den senaste veckan är att det finns stora mängder falska Twitterkonton. Det handlar om automatiserade robotkonton (botar) som sprider högerextrem propaganda. Men ärligt sagt är det rätt ointressant. På Twitter är det väsentliga hur många följare och vilka följare ett konto har.

Ett falskt konto är helt ointressant om det inte har några följare. Det är också ointressant om det har exakt samma högerextrema följare som alla andra högerextrema konton. Betydelselöst. Dessutom vet vi att de flesta människor inte är aktiva på Twitter. Endast 6 % av alla människor i Sverige använde Twitter dagligen under 2016 och det är troligen inte fler idag. 18% av alla människor i Sverige hade använt Twitter någon gång under 2016. Som socialt medium är Twitter ointressant i det stora hela.

Problemet med Twitter är ett helt annat. Journalister och andra opinionsbildare är kraftigt överrepresenterade bland användarna på Twitter. Den verklighetsbild som dessa sedan presenterar i sina tidningar handlar mer om vad som händer i deras begränsade värld. Det gör att en icke-nyhet som falska konton på Twitter blir stor i media. Men Twitter används inte av vanligt folk, absolut inte av de som kan tänka sig ge stöd till SD. Det är inte på Twitter de blir missnöjda, frustrerade och uppgivna. Det är inte på Twitter som anledningarna till att de röstar på SD finns att söka. Däremot är det journalisternas fel att de sprider falsk information om verkligheten genom att de använder Twitter för mycket.

Syftet med de falska kontona är med andra ord att lura journalisterna till att tro att de högerextrema är starkare än vad de är. De lättlurade och lättpåverkade journalisterna av idag är lätta måltavlor för sådan falsk information. Det är dessa obildade, okunniga och icke ifrågasättande journalister som är problemet. Inte falska konton på Twitter.

Twitter är en stor journalist- och opinionsbildarbubbla utan nåt större direkt genomslag. Istället är det ett problem för att journalister tror att Twitter motsvarar verkligheten. Det är journalisterna som är problemet, inte de falska Twitterkontona.

Läs också Knut Lindelöf: Ansvarslös FOI-rapport – Vänstern och valet (7)

Advertisements