Striden om nybygge i Lorensbergs villastad fortsätter

Lorensbergs villastad i Göteborg är en gammal villastadsdel för överklassen som byggdes i början av 1900-talet. Det är en mycket speciell stadsel med omsorgsfullt utformade flotta villor i en klassisk och romantisk stil. De flesta husen är mycket vackra. Det finns två obebyggda tomter kvar i hela området. En av dem ska nu bebyggas och det har kommit in flera förslag på byggnader. Ett av dem är ett förslag från TB-gruppen som anlitat Arkitekt Albert och Inobi som arkitekter. Fastighetskontoret föreslog dock ett annat alternativ.

TB-gruppens förslag

TB-gruppens förslag. Ritat av Arkitekt Albert

Politikerna i fastighetsnämnden valde dock att gå emot fastighetskontoret genom att kräva att de skulle ge ett nytt utlåtande. Socialdemokraterna la ett yrkande där man bland annat påtalade att klassisk arkitektur är alltför sällsynt bland dagens nyproduktion, vilket röstades igenom av en enig fastighetsnämnd. Tjänstemännen på fastighetskontoret tycks dock inte på något sätt ha brytt sig om detta. De har skickat tillbaka samma utlåtande igen. De har alltså valt exakt samma byggnad med samma motivering. Detta trots att politikern bett dem göra om bedömningen.

Socialdemokraterna i fastighetsnämnden valde då att göra ett skarpt yttrande där de bland annat skrev att det var angeläget att prioritera förslag som stilmässigt anknyter till arkitekturen i området och att det är uppenbart att TB-gruppens förslag i detta avseende utmärker sig påtagligt och positivt, jämfört med övriga förslag. De anser därför att ärendet ska återremitteras till fastighetskontoret för komplettering utifrån inriktningen att TB-gruppen ska tilldelas markanvisningen. Med stöd av Alliansen och Demokraterna röstades socialdemokraternas yttrande igenom i Fastighetsnämnden.

Advertisements