Syrianer och assyrier i Sverige och Södertälje

I Sverige finns kanske omkring 120 000 syrianer/assyrier eller så kan vill kalla dem araméer efter det språk de talar. På det egna språket kallar de sig sig själva suryoye, suroye eller en variant av det. Det är också vad de kallar sitt språk. Delar av gruppen kallas för kaldéer. En rimlig beteckning för hela gruppen är araméer.

Språket  brukar kallas syriska, suryoyo, östarameiska eller nyarameiska som i sin tur har flera olika dialekter som exempelvis turoyo (västsyriska, från sydöstra Turkiet), kaldeisk nyarameiska (centralsyriska eller surayt från Irak och Iran) och nyöstarameiska (aturaya eller asuraya, Iran, Irak, Syrien). I Syrien finns också en mindre grupp som pratar västarameiska, det språk som Jesus talade. Många från befolkningsgruppen kan dock inte detta arameiska utan pratar arabiska eller turkiska som förstaspråk. Bland araméer från Syrien finns också enstaka familjer som har grekiska som modersmål.

De som kallar sig assyrier anser att araméer är ättlingar till de forntida assyrierna. Genetiska studier bekräftar att så troligen är fallet. Rent språkligt talar de också samma språk. Assyrierna talade nämligen arameiska från 700-talet före kristus. Arameiskan ersatte då det ursprungliga assyriska språket som brukar kallas akkadiska. De har också i huvudsak bebott de centrala områden av det antika assyriska riket. De som kallar sig syrianer är i huvudsak medlemmar i den syrisk-ortodoxa kyrkan och härstammar främst från Turkiet. De som kallar sig assyrier tillhör ofta Österns assyriska kyrka eller är kaldéer, dvs medlemmar i kaldeisk-katolska kyrkan och kommer från Libanon, Irak och Syrien men en grupp är också från Turkiet och är kanske mer sekulär än de som kallar sig syrianer.

Förutom i Sverige bor det många araméer i USA (cirka 400 000), Tyskland (c:a 100 000), Kanada (40 000), Australien (40 000), Nederländerna (30 000), Frankrike (20 000). I ursprungsområdet i Mellanöstern bor omkring 1 miljon i Irak, cirka 1 miljon i Syrien, ungefär 500 000 i Jordanien, omkring 100 000 i Libanon, högst 80 000 i Iran och cirka 20 000 i Turkiet. Totalt finns det kanske 5 miljoner araméer i hela världen, flertalet fortfarande i Mellanöstern. De allra flesta araméer är kristna. De är anslutna till de olika syriskt kristna kyrkorna, i huvudsak den Kaldeisk-katolska kyrkanSyrisk-ortodoxa kyrkanSyrisk-maronitiska kyrkanÖsterns assyriska kyrka och Syrisk-katolska kyrkan.

Araméer har genom historien utsatts för flera folkmord och har förföljts i det moderna Turkiet såväl som i de nationalstater som bildades på arabiska grund i Mellanöstern när kolonialmakterna formellt lämnade området. Det mest kända folkmordet ägde rum i Turkiet åren 1914-1917 som riktades mot alla kristna grupper såsom exempelvis armenier och araméer. Totalt dödades sannolikt omkring 700 000 araméer. Många andra flydde till  Syrien, Irak och Libanon. Bland de som då drabbades fanns också en befolkningsgrupp som med stor sannolikhet är ättlingar till araméer som konverterat till islam vid tidigare förföljelser och som brukar kallas mhallami.

Till Sverige kom de första araméerna år 1967 som flyktingar från Libanon, sannolikt drabbade av en del av de händelser och spänningar som ledde fram till sjudagarskriget mellan Israel och grannstaterna. Senare kom många som flyktingar från Turkiet och i Södertälje där mellan 20 000 och 30 000 araméer bor är de flesta från Turkiet såsom exempelvis de välkända och väletablerade familjerna Melkemichel/Aslanoglu, Gündüz och Ataseven. Under de senaste 15 åren har många araméer kommit som flyktingar från krigen i Irak och Syrien.

Södertälje har utvecklats till ett viktigt centrum för de arameiska folkgrupperna i världen. Där återfinns två internationella arameiska TV-kanaler, Suroyo TV som driv av Babylon Media Förening och Suryoyo Sat som har många syrianska organisationer bakom sig. Båda kanalerna når tittare i fler än 80 länder världen över. I staden har det till och med skapats en byggands- och arkitekturkultur med bas i den arameiska befolkningsgruppen.

I Sverige finns två olika syrisk-ortodoxa kyrkoorganisationer, den äldsta är Syrisk-ortodoxa ärkestiftet i Sverige och övriga Skandinavien som har 22 församlingar med omkring 16 000 medlemmar. Domkyrkan är St. Jakob i Hovsjö, Södertälje.  Andra kyrkor är Sankt Gabriel i Södertälje, Sankt Georgis i Norsborg (Botkyrka), Sankt Petrus & Paulus  i Hallonbergen i Stockholm, Sankt Malke och St. Gabriel i Bergsjön respektive Tynnered i Göteborg, samt Sankt Aho i Örebro, Sankt Kyriakos i Brånnestad, Norrköping. Till kyrkan är också Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet (SOUF) med 21 lokalföreningar och cirka 4 000 medlemmar knutet.

1994 splittrades den syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige och Patriarkaliska ställföreträdarskapet för syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige bildades. Idag finns det 24 församlingar i denna kyrka med sammanlagt 12 000 medlemmar. Domkyrka är St. Efraim (St. Afrem) i Geneta, Södertälje. Församlingar är bland annat St. Johannes i Hjällbo i Göteborg och finns i bl.a. Botkyrka (St. Petrus & Paulus i Hallunda), Flemingsberg i Huddinge, Spånga i Stockholm, Norrköping (2 st), Jönköping (3), Till den nya kyrkliga organisationen är också Syrisk Ortodoxa kyrkans ungdomsförbund (SOKU) knuten med sina 25 lokalföreningar och uppskattningsvis cirka 5 000 medlemmar. Det patriarkaliska ställföreträdarskapet för syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige är en av huvudmännen i Suryoyo Sat. Kyrkan har också kopplingar till fotbollsklubben Syrianska FC liksom till de inflytelserika familjerna Melkemichel och Ataseven.

Österns assyriska kyrka (också Österns apostoliska och katolska kyrka) i Sverige har idag församlingar i Stockholm, Jönköping, Göteborg, Skövde, Linköping och Tibro. Totalt räknar Österns assyriska kyrka i Sverige med ungefär 8 000 medlemmar.  Flera av de araméer som kom till Sverige från Libanon år 1967 tillhörde denna kyrka som har sin viktigaste församling i Norsborg, Stockholm. Det är denna kyrka som också kallas nestorianer.

Dessutom finns Österns gamla kyrka med ungefär 800 medlemmar och en församling i Södertälje. Denna kyrka är ett resultat av en utbrytning från Österns assyriska kyrka år 1964. När den startades i Sverige är oklart.

I Sverige finns idag cirka 17 000 kaldéer, varav cirka 6 000 i Södertälje och 1 500 i Eskilstuna. De är medlemmar i den vanliga katolska kyrkan. Den internationellt existerande Kaldeisk-katolska kyrkan var urpsrungligen en del av den nestorianska kyrkan, Österns assyriska kyrka.

Förutom i de svenska grenarna av de olika kyrkorna är araméerna organiserade i flera olika riksförbund Ett av dem är Assyriska Riksförbundet i Sverige med omkring 10 000 medlemmar fördelade på 27 lokalorganisationer. Styrelsen i Assyriska Riksförbundet består av Tony Meshko, Jenny Orahim, Pierre Gharzani, Nabuchadnosar Poli, Kara Hermez, Nohadar Heido, Eleivin Ruya, Gabriel Keryakos och Andreas Barjosef. 5 män och fyra kvinnor. Förbundet har en viss koppling till Assyriska FF och andra assyriska fotbollsklubbar. Dessutom finns en koppling till hjälporganisationen Assyrier utan gränser.

Ett annat är Syrianska Riksförbundet med omkring 15 000 medlemmar i 39 lokala medlemsföreningar. Syrianska Riksförbundet består av Ismet Karademir, Ishak Akan, Sami Yildiz, Augin Marawgeh, Aziz Genc, Mosa Gevriye, Jean Yacoub och Johan Özel. Bara män. Den till Syrianska Riksförbundet knutna ungdomsorganisationen Syrianska Arameiska Ungdomsförbundet (SAUF) har 26 lokalföreningar med cirka 9 000 medlemmar totalt. Styrelsen för Styrelsen i SAUF består av Jonathan Varli, Rebecka Tanzi, Jimmy Kibro, Simona Sad, Nathalie Korkis och Sara Kassir. Två män och fyra kvinnor. Syrianska Riksförbundet har också en koppling till Patriarkaliska ställföreträdarskapet för syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige.

Som grupp är arméerna en av de mest integrerade invandrargrupperna i Sverige samtidigt som de också lyckats bevara en del av sin kultur. Det syns framförallt i Södertälje där de är synliga kulturellt i staden och har påverkat både idrottsliv, kultur, stadsplanering, arkitektur, handel med mera. Det  främst på grund av sin relativa storlek, Södertälje har 70 000 invånare varav så många som 20 000 – 30 000 kan vara araméer eller av arameisk härkomst. Andra kommuner där gruppen är betydande i storlek men inte är tillnärmelsevis lika stor som i Södertälje är bl.a. Botkyrka, Göteborg, Norrköping, Stockholm, Jönköping, Linköping, Motala, Mjölby, Örebro och Västerås.

Kända personer från folkgruppen är exempelvis politikern Ibrahim Baylan, skådespelaren Fares Fares, journalisten Rakel Chukri, politikern Robert Hannah, den tidigare politikern Metin Ataseven (numera Massut Ataseven), företagaren Gunilla von Platen, fotbollspelaren Jimmy Durmaz, advokaten Edip Samuelsson, poeten, dramatikern och författaren Daniel Boyacioglu, filmaren och författaren Nuri Kino, gangstern Bulent Aslanoglu, gangstern Bernard Khouri och advokaten Elisabeth Massi Fritz.

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!