Upprop: Vi stödjer freds- och miljörörelsen!

Freds- och miljörörelsen har visat sig gång på gång kunna skapa samarbete över alla gränser för fredlig samlevnad med omtanke om den planet vi bor på. De försök att förminska dess betydelse eller rent av måla upp den som styrd av utomstående krafter har visat sig bero på oberättigad rädsla.

Arbetet för avspänning mellan öst och väst, med konfliktlösning och mot krig som dödar och lemlästar människor och föröder naturen förtjänar stöd. Idag utmålar en del politiker, forskare, journalister och företrädare för näringslivets synsätt dessa fredliga strävanden som uttryck för att gå Rysslands ärenden.

Moderaten Gunnar Hökmark kallar “Kvinnor för fred” för ”Putins kvinnor”.

Dagens Nyheters ledarsida betecknar FN:s kände vapeninspektör Hans Blix och förre Moskvaambassadören Sven Hirdman som del av ”Putins svenska brigad” när de ifrågasätter närmandet till Nato. Martin Kragh vid Uppsala universitet och Utrikespolitiska Institutet liksom Henrik Sundbom från näringslivets säkerhetspolitiska tankesmedja Frivärld beskriver freds- och miljörörelsen med låtsad vetenskaplighet som deltagare i rysk desinformation.

Det är dags att alla som stödjer freds- och miljörörelsens gemensamma strävanden säger ifrån. Nu får det vara nog!

– Vi säger nej till rapporter och sensationsjournalistik avsedd att misskreditera freds- och miljöaktivister.

– Vi uppmanar Kragh och Sundbom och alla som stöder dem att ställa upp på öppen debatt med freds- och miljörörelsen.

– Vi fördömer det mediestödda hatet från olika intressenter och välkomnar samarbete för avspänning och konfliktlösning för fred på jorden och fred med jorden!

Skriv under uppropet och se namnen på de 101 initiativtagarna

Det går att få fortlöpande information för de som ansluter sig till uppropet och hjälpa till att sprida det på sociala medier hos Facebookguppen Stöd Freds- och miljörörelsen: https://www.facebook.com/groups/448142835726155

Advertisements