Varför är invandrare överrepresenterade bland brottslingar?

Att invandrare är överrepresenterade bland de som misstänks för brott och döms för brott är välkänt. Det är inget som någon har dolt och ingen hemlighet. Det är välkänt. Men det som är intressant är varför de är överrepresenterade. De två viktigaste faktorerna för att begå brott är kön och ålder. Brott begås främst av unga män.

Bland invandrare är andelen män högre än andelen bland de som fötts i Sverige. Andelens unga är också mycket högre än bland invandrare än bland de som är födda i Sverige. Majoriteten av alla brott begås av unga män och det gör att invandrare per automatik blir överrepresenterade. Men det har inget med att de är invandrare att göra.

Vidare är invandrare i större utsträckning arbetarklass. Brottsligheten är högre i arbetarklassen och bland andra med låg utbildning. Detta är ytterligare en anledning till att invandrare är överrepresenterade bland de som misstänks och döms för brott. Det beror alltså inte på att de är invandrare.

Anledningarna till att invandrare är överrepresenterade när det gäller brottslighet är helt enkelt att de i större utsträckning är arbetarklass, unga och män.

Detta är något som den om brottslighet genuint okunnige Håkan Boström på GP:s ledarsida uppenbarligen inte förstått eller så väljer han att bortse från det. I det senare fallet väljer han att förvränga verkligheten på ett rasistiskt sätt. I det första fallet är han bara oansvarigt okunnig. Han avvisar de viktigaste förklaringarna till brottslighet med att det är ovidkommande socioekonomiska faktorer. Men det är inte ovidkommande att unga män från arbetarklassen begår brott, det är så det ser ut. Kön, ålder och klass är helt avgörande för vem som begår brott.

Det är för att invandrare är överrepresenterade bland unga män i arbetarklassen som de också är överrepresenterade bland brottslingar. Det är lätt att se att det är på det viset. Om vi plockar ut thailändska invandrare så är deras brottslighet mycket lägre än genomsnittet i Sverige. Det beror på att nästan alla invandrare från Thailand är kvinnor.

Läs mer:

 1. Brottslighet i arbetarområden
 2. Brottslighet och klass
 3. Brottslighet och ungdomar
 4. Brottslighet och högerextremism
 5. Brottslighet och kön
 6. Brottslighet och gangstergäng
 7. Brottslighet och polisen
 8. Brottslighet och vänsterextremism
 9. Brottslighet och etnicitet
 10. Brottslighet och geografi
 11. Högerextremism och organiserad brottslighet

 

 

Advertisements