Politikermöte presenterar meningslösa åtgärder mot gängbrottslighet

Regeringen träffade för några dagar sen de andra riksdagspartierna för att prata om den organiserade brottsligheten. Det som presenterades från mötet var främst den vanliga raden av meningslösa åtgärder. Skärpta straff, kronvittnen, anonyma vittnen etc.

Det är välkänt att hårdare straff har noll effekt på gängkriminalitet och dessutom inte har någon som helst påverkan på brottsligheten i stort. Det är en meningslös åtgärd som bara leder till ökade kostnader för samhället genom att fler fängelseplatser behövs. Brottsligheten minskar inte och gängbrottsligheten påverkas inte alls. Länder med långa och hårda straff har oftast mycket högre brottslighet och mycket fler mord i förhållande till befolkningen än vad Sverige har

Kronvittnen innebär att brottslingar erbjuds lägre straff mot att de anger medbrottslingar. Konsekvensen av det är att misstänkta brottslingar gärna anger fiender liksom konkurrenter om makten i det egna kriminella nätverket. Lögner och påhittade brott är vanliga. Rättssäkerheten minskar. Konsekvensen är att de använder polisen i sina egna syften.I förlängningen medför detta en ökad risk för korruption inom polisen. Dessa effekter finns belagda i undersökningar i USA.

Med anonyma vittnen blir situationen ännu värre. Då går det att ljuga utan att den misstänkte egentligen får chans att förvara sig mot anklagelserna. Rättssäkerheten försvagas på ett allvarligt sätt. Risken för att fler personer skjuts ökar också då den åtalade och brottsmisstänkte kan får för sig att en viss person pratat trots att den inte gjort det. Även risken för att oskyldiga mördas ökas. Anonyma vittnen riskerar att öka våldet istället för att minska det.

Alla dessa meningslösa förslag motiveras dessutom med en helt falsk verklighetsbild. Mördandet i Sverige är mindre idag än på de tre sista årtiondena på 1900-talet. Men förändringarna är små. Sett över en mycket lång tid så har antalet mord i förhållande till befolkningsstorleken inte förändrats på 270 år. Det spelar alltså ingen roll vilka lagar som finns. Hårda straff eller milda straff spelar ingen roll.

Det finns helt enkelt inget krisläge när det gäller organiserad brottslighet även om Stockholm drabbats hårt av skjutningar i år. I Göteborg har skjutandet i praktiken upphört, i Malmö har det minskat kraftigt. Det är inte hårda tag som lett till detta utan motsatsen. Långsiktighet, förtroendeskapande åtgärder, trygghetsskapande åtgärder (övervakningskameror är inte en sån metod, det är ytterligare en meningslös åtgärd), socialt arbete, förebyggande arbete, noggrannhet, polisnärvaro i de miljöer där kriminaliteten sker och där de misstänkta vistas med mera.

Regeringen föreslår också sociala åtgärder med mer pengar till satsningar på skolor och socialtjänst i socialt utsatta områden. Det är något som polisen efterfrågat och som troligen har en viss effekt. Inte direkt, men på lite sikt. Men när det gäller det dödliga våldet är även såna åtgärder i det långa loppet utan effekt. Däremot kan det ha bra effekter på mindre brottslighet. Endast långsiktiga kulturella förändringar påverkar antalet dödade per 100 000 invånare (mordfrekvensen). Minskat bruk av alkohol är en sådan sak och det är sannolikt den viktigaste orsaken till att våldet i samhället minskar.

Sannolikt skulle också en avkriminalisering av cannabisinnehav för eget bruk leda till en minskad våldsbrottslighet.

Läs mer:

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!