Flera beslag och flera gripna i internationell brottsbekämpande insats

Myndigheter från elva länder har i tre dagar arbetat tillsammans under ledning av svensk polis för att förebygga och stoppa organiserad gränsöverskridande brottslighet i Östersjöregionen. Resultatet var flera beslag och flera gripna. – Kriminaliteten är gränslös och därför måste vi Läs mer…

De gängkriminella och växlingskontoren – Ria Money Transfer

Ria Money Transfer är en så kallad penningförmedlare (växlingskontor) som används för att skicka pengar utomlands. Formellt lyder de under samma regelverk som bankerna. Men i verkligheten finns det inte alls samma kontroll och Finansinspektionen kan inte kontrollera om penningförmedlarnas ombud är kriminella eller inte. Enligt polisen är nästan var fjärde av penningförmedlarnas ombud kopplade till grov brottslighet. De gängkriminella och växlingskontoren är tätt sammantvinnade. Läs mer…

Man skjuten på Södermalm i Stockholm

Polisen larmades om att en skottlossning ägt rum på Allhelgonagatan på Södermalm kring 18:20 på måndagskvällen. En man skjuten på Södermalm var larmet. På platsen påträffades en skottskadad man i 40-årsåldern och livräddande åtgärder sattes in. Läs mer…

Gängmedlemmar placeras på polisutbildningar

Det är lätt att komma in på landets polisutbildningar. Det är aldrig så många sökande som det finns platser och de platser som finns fylls därmed aldrig. Det gör det lätt för kriminella att placera ostraffade och okända personer på polisutbildningarna. Gängmedlemmar placeras på polisutbildningar helt enkelt. Läs mer…

Brottsvinster från bedrägerier ökade under 2023

Bedrägeribrott är en av den organiserade brottslighetens största inkomstkällor. Och har blivit större med åren. Brottsvinsterna från bedrägerier ökade under 2023 med 22 procent till 7,5 miljarder kronor. Det är dock en siffra i underkant då det finns stora mörkertal. Vinsterna återinvesteras ofta i nya brottsupplägg som narkotika eller vapen. Läs mer…

Färre kriminella gäng och nätverk i Stockholm

Enligt Aftonbladet finns det 16 nya gäng i Stockholm. Men det är en sanning med modifikation. Eller: Det är faktiskt inte sant. Detta då det faktiskt försvunnit fler gäng från polisens genomgång eller förteckning än det tillkommit. Det finns alltså färre kriminella gäng och nätverk i Stockholm. Läs mer…

Stockholms gängvärld – allianser, konflikter och splittringar

Foxtrotnätverket har under senare tid varit det mest omskrivna kriminella nätverket i Stockholms gängvärld. De har varit allierade med flera andra nätverk och grupperingar såsom Bronätverket, Zeronätverket och personer från det som en gång i tiden kallades Vinstanätverket. Läs mer…

Europols rapport om samhällsfarliga kriminella gäng och nätverk

Jag har läst Europols rapport om samhällsfarliga kriminella gäng i Europa flera gånger. I rapporten finns inte ord om kriminella svenska nätverk eller gäng. Däremot står det att kriminella Sverige är ledande vad det gäller bedrägerier. Men det är en Läs mer…

Inte ett enda svenskt kriminellt nätverk anses farligt

I den kartläggning av farliga kriminella nätverk i Europa som Europol gjort så förekommer inte ett enda svenskt kriminellt nätverk. Det finns alltså inte ett enda svenskt kriminellt nätverk som anses farligt. Däremot nämns två grupper av kriminella som ska vara aktiva i Sverige. Läs mer…

Rädda och fördomsfulla ledarskribenter är ett stort problem

Ledarskribenterna i Sveriges stora dagstidningar tycks ha allt mindre kontakt med verkligheten och det innebär att deras ledare blir allt mer verklighetsfrämmande, rasistiska och intoleranta. Rädda och fördomsfulla ledarskribenter är ett större problem än de saker de upplever som problem. Läs mer…

Konkurrens och samarbete mellan gängen i Göteborg

Göteborgs-Posten (GP) har publicerat en artikel om gängen i Göteborg, deras allierade och deras fiender. Om konkurrens och samarbete mellan gängen. Det är intressant men också problematiskt för de bryr sig bara om de lokalt baserade gängen (men inte ens alla dessa) och ett av de släktbaserade kriminella gängen. MC-gäng och etniska nätverk lämnar de därhän. Läs mer…

Polisen hävdar inte att det finns 62 000 gängkriminella

Polisen hävdar att det finns 14 000 gängkriminella. Den polisrapport som ligger bakom medias och politikernas helt påhittade siffra på mer än 60 000 kriminella påstår inte att det finns så många gängkriminella. Den påstår att det finns 14 000 gängkriminella. Läs mer…

Möjliggörare på arbetsplatser är eftertraktade för kriminella nätverk

Möjliggörare på arbetsplatser, personer som utnyttjar sin anställning för att hjälpa kriminella nätverk är relativt ovanligt. Men de är mycket eftertraktade för de kriminella nätverken. Deras agerande kan dessutom få allvarliga konsekvenser för både verksamheten och samhället i stort. Läs mer…

Dumheter om antalet gängkriminella från polisen

Cirka 14 000 personer bedöms vara aktiva i kriminella nätverk enligt polisen. Siffran är en ren fantasi och det finns inga som helst belägg för uppgiften i den rapport som polisen tagit fram. Det är helt enkelt bara en siffra som tagits rätt ur luften. Läs mer…

Det är regeringen som skapat de minderåriga mördarna

Nedskärningarna och privatiseringarna av skolan har lett till att en mängd elever från dåliga och fattiga uppväxtförhållanden inte klarar skolan och inte får några betyg. De kommer då inte in på högre utbildningar och kan inte heller få arbete. Läs mer…