Malmö – lägsta brottsligheten på decennier

Antal anmälda brott per capita (huvud, invånare) i Malmö är nere på den lägsta nivån sedan mätningarna började, och har minskat för varje år sedan 2009. Nedgången gäller dock inte alla brottstyper eller alla områden i staden.

En uppgång behöver inte heller alltid vara negativ. Generellt leder en ökad polisnärvaro till ökat antal brottsanmälningar i ett område. Mörkertalen minskar. Vissa brottstyper, exempelvis bostadsinbrott, kräver polisanmälan för att få ut försäkring. Då finns i princip inget mörkertal. Även anmälningar av den typen av brott minskar.

Totalt antal anmälda brott per 100 000 invånare 1996-2018. Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: BRÅ

Antalet anmälda inbrottsstölder i bostad har minskat både i Malmö och Göteborg de senaste åren. Mörkertalet bedöms vara relativt lågt och oföränderligt över tid, bland annat på grund av att brottet måste polisanmälas för att den boende ska få ut försäkringspengar för det som stulits.

Antal anmälda inbrottsstölder i bostad per 100 000 invånare 1996-2018. Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: BRÅ

Antalet anmälda vapenbrott (innehav) har däremot ökat i alla storstäderna de senaste åren. Mängden anmälda vapenbrott är beroende av hur polisen arbetar då anmälningar görs av polisen eller tullen. Fler än ett vapen kan beslagtas vid ett anmälningstillfälle. Om polisen fokuserar på att bekämpa vapenbrott så ökar antalet anmälda vapenbrott. Det avspeglar inte en ökad förekomst av vapen utan bara att poliosen arbetar mer med frågan. Det minskade antalet skjutningar i år tyder snarare på att förekomsten av skjutvapen minskat.

Antal anmälda innehav av pistol, revolver och k-pist per 100 000 invånare 1996-2018. Stockholm, Göteborg och Malmö. Källa: BRÅ

Advertisements