Cats Falck och Lena Gräns – mord eller olycka?

Maureen Cathryn Harriet Falck, kallad Cats Falck och hennes väninna Lena Gräns försvann spårlöst den 19 november 1984 och hittades den 29 maj 1985 i en bil som hittades i vattnet i Hammarbykanalen precis invid kajen på Södermalm. Området var på den tiden ett förfallet hamn- och industriområde med parkeringsplatser, lokaler och lager. Cats Falck bodde inte långt från platsen och de två kvinnorna såg sist vid en restaurang som hette Öhrns hörn vilket också ligger i Sofia på söder.

Polisen bedömde att de hela vare en olycka på grund av extrem halka. I obduktionsprotokollen som skrevs av obducenten Milan Valverius stod följande om Lena Gräns:

Den döda kroppen företett dels tecken efter uppehåll i vattnet, dels tecken till ytlig stötskada på näsryggen samt vänstra överläppen. Skadan på näsan var ytlig och kan ha uppkommit genom trubbigt våld, t. ex. stöt vid bilens fall i vattnet. /—/ Inga avvärjningsskador kunde iakttagas. /—/ Dödsorsaken kunde ej entydigt fastställas men intet motsäger antagandet att den har varit drunkning. Intet tyder på att hon avlidit genom annans handaverkan.

och följande om Cats Falck:

Den döda kroppen företett dels (tecken) efter uppehåll i vattnet, dels ytlig skada i mitten av näsroten. Skadan på näsroten var ytlig och kan ha uppstått genom stöt vid bilens fall i vattnet. Dödsorsaken kunde ej entydigt fastställas men intet motsäger antagandet att den var drunkning. Intet tyder på att hon avlidit genom annans handaverkan.

Det som är känt är att Gräns och Falck ägande sig åt vindsröjning på dagen mellan klockan 12 och 18 den 19 november. Efter vindsröjningen gick de till Öhrns hörna där Lena Gräns bror arbetade och han bjöd på mat och dryck. De ska ha anlänt till restaurangen 18:45 och lämnat den cirka 21:30 för att ta sig till Café Opera där de skulle träffa sin vän Ulla Jones. Dit kom de aldrig utan försvann.

Cats Falck var journalist och arbetade sen en tid tillbaka på Rapport. Där arbetade också Elisabeth Höglund som kan bekräfta att det var en dag med extrem halka. Hon tror att det var den olycka.

Dödsfallen har resulterat i en flora av konspirationsteorier som handlar om vapenaffärer och Stasi, den gamla östtyska säkerhetspolisen som övervakade allt och alla i DDR (Östtyskland). Falck är i dessa historier det tillätnkta mordoffret och Gräns är bara en person som befinner sig på fel plats vid fel tid. Anledningen till konspirationsteorierna är flera. Många att det inte finns någon förklaring till kvinnorna skador som enligt många inte kan ha uppstått vid bilens fall ner i vattnet då de satt fastspända med säkerhetsbälten (inga rullbälten) och därför inte kan ha slagit i nånting i bilen. Det fanns heller inga tecken på att kvinnorna försökt ta sig loss och ur bilen vilket vore ett rimligt agerande och de hade varit vid medvetande.

Andra uppfattningar som förts fram är att det är märkligt att polisen vid första eftersökningen vägrade leta vid den plats som bilen långt senare hittades och att de angett att bilen hittade vi kajplats 310 men att den i verkligheten hittades vid kajplats 307:

De ledande poliserna i utredningen gjorde allt för att konstruera en påhittad olycka vid Norra Hammarbyhamnen, som jag ser det. Mycket tyder på att de till och med flyttade på platsen för bilens läge för att på så sätt styrka olycksteorin. Det fanns en utfart till kajen i närheten av Cats bostad. Den utfarten låg vid kajplats 310. Man menade att de kört på eller av kajen vid kajplats 310 och där fått en sladd på bilen. Se artikeln nedan. Kajplats 310 är också den officiella platsen för Cats och Lenas död.

Trolig fyndplats 1985-05-29

I artikeln finns en bild från bärgningen av bilen. På den bilden ser det ut som om Lena Gräns kombi Renault R12 av årsmodell 1975 hittades betydligt närmare Skanstullsbron. Nämligen vid platsen där det fanns parkeringsplatser mitt emot det nybyggda området vid Norra Hammarbyhamnen, vid kajplatserna 307-308. Vid dessa kajplatser gick vägen i en lång raksträcka förbi tillfälliga parkeringsplatser på kajen. Det vill säga: det fanns inget seriöst underlag för att bilen skulle kunna ha fått en sladd som det fanns vid vid kajplats 310. Den person som uppmärksammade mig på det här är Gunnar Löfvenberg.

Det som Gunnar Löfvenberg skrev till Anders Jallai som är den som citeras ovan var följande:

När dykarna på Berga, under befäl av Staffan Littorin anmälde sig till polisen som frivilliga dykare fick de en restriktion i sitt sökarbete. Det var ett område på ca 100 meter vid kajplats 307!? Orsaken var att polisen uppgav att det legat båtar där vid tiden för försvinnandet. Observera att det kan det ju ha gjort på andra delar av norra Hammarbyhamnen?

Jag har fått uppgifterna direkt från Staffan Littorin, som dock inte kan ange vem hos polisen som gjorde bedömningen. Intressant nog har Staffan berättat hela historien i boken Röjdykarna.

I boken ”Röjdykarna i vått och torrt” står följande om det här:

Dåvarande mindykare från Vaxholms kustartilleriregemente KA 1 hittade ett halvår senare bilen med de två saknade kvinnorna på den plats där polisen GARANTERADE att de inte kunde finnas.

En annan orsak till att rykten om att allt inte gått rätt till är att polisen inte agerade på det första tipset de fått in. Ett tips om em bil som åkte över kanten som kom från en narkoman vilket gjorde att polisen inte såg tipset som trovärdigt. Han ska enligt vissa uppgifter också ha påstått att det fanns två bilar på kajen. När bilen hittades hade narkomanen dött av en överdos så han kunde inte höras. Det finns i övrigt en mängd påståenden om rosafärgad vätska i lungorna, att ett smycke som tillhörde Lena Gräns hittades på kajen vilket då skulle ha varit en omöjlighet om hon suttit i bilen hela tiden osv.

I de berättelser som utgår från att kvinnorna mördades är antagandet att de mördades av Stasi-agenter på grund av att Cats Falck hittat uppgifter om vapensmuggling med hjälp av DDR och Stasi. Enligt dessa teorier skull mordet då ha koppling till den så kallade Boforsaffären som inkluderade omfattande mutor. Enligt Falcks dåvarande chef Ingemar Odlander arbetade Falck inte med något sådant utan med en skattehistoria som inte var speciellt känslig. Int heller Lasse Strömstedt som fram till nån månad innan försvinnandet bott ihop med Cats Falck kände till att hon arbetade med Boforsaffären. Däremot ska hon ha sagt till honom och andra att hon arbetade med nåt stort.

Vilken skattehistoria det var är det nog ingen som egentligen vet men vi den aktuella tiden avslöjades en annan smuggelaffär som inkluderade skattesmiteri, smuggling av datorer och annan utrustning till Östeuropa som involverade ASEA, en affärsman vid namn Sven-Olof Håkansson och det sovjetiska Oskolstålverket (den så kallade Kurskaffären). Var datorerna slutligen hamnade vet ingen. Att Sven-Olof Håkansson hade kontakter med Stasi och sovjetiska KGB råder däremot inget tvivel om utan kan anses välbelagt. Att Falck verkligen arbetat med detta ärende verkar sannolikt då anteckningar hon gjort handlar om Håkansson och sovjetiska kontakter och ett program i Sveriges Radio från 6 november 2005, Scoopet som försvann, har noga gått igenom detta spår och att Falck faktisk arbetade med uppgifter kring Håkansson och transporter av utrustning till öststaterna. De menar dock att det handlade om export av isostatiska pressar till Östtyskland och det Stasi-kontrollerade företaget AHB Elektronik Export-Import. Det som är känt om detta tyder dock på att det var en helt laglig affär.

Teorin om att Stasi låg bakom de två kvinnornas död presenterades först 1997 via ett anonymt brev skrivet på dålig tyska. Polisen menade att tipset inte var trovärdigt och helt utan substans. Att Falck skulle ha dödats på grund av att hon rotade i ASEA-affären förfaller också helt orimligt då den affären ju publicerades i flera medier redan innan de försvann. Polisen och tullen drev dessutom sen månader tillbaka en utredning som smugglingen. Det fanns helt enkelt inget skäl för någon att mörda henne.

Enligt teorierna som Stasimördarna skulle Falck och Gräns ha förgiftats/sövts ner och sedan satts i bilen som knuffades över kajkanten. Några bevis som pekar på att så är fallet föreligger inte. Att vänner och bekanta hävdar att Falck inte skulle ha kört bil om hon druckit har heller ingen betydelse. Det har inte heller teorier om att de aldrig hade valt vägen förbi Norra Hammarbyhamnen. Det kanske var den bästa vägen beroende på halkan, var bilen stod parkerad och mycket annat.

2003 greps också en man i Karlsruhe som misstänktes för inblandning i morden enligt en artikel i Berliner Zeitung. Han ska ha ingått i ett av Stasis mordkommandon och de ska ha tagit sig till Sverige och mördat Cats Falck och Lena Gräns. Även detta tycks av avfärdats av polisen och det är fullt möjligt att den gripne mannen, Jürgen G bara var en mytoman. Han släpptes också snart ur häktet. 2017 hävdade författaren Anders Jallai att han genom en SSI-agent (Sektionen för särskild inhämtning, idag KSI, tidigare IB) fått reda på att Falck mördades i badkaret i sin gen lägenhet.

Det finns som jag ser det inga som helst belägg för att Falck och Gräns mördades av Stasi, men det är heller inte omöjligt. Det finns heller ingen trovärdig teori om varför de skulle ha mördat henne. Inget av det hon verkar ha känt till om smugglingen

Fallet Falck och Gräns ingår i Christoffer Carlssons kriminalroman Mästare, väktare, lögnare, vän från 2015, Anders Jallais bok Mördarkommandot från 2016 och filmen Sista kontraktet från 1998 där ett mord som enligt Jallai bygger på Falck och Gräns-fallet förekommer. Filmen handlar om Palmemordet och bygger på en bok med okänd författare som har pseudonymen John W. Grow. Dessutom förekommer det i Anton Bergs thriller De aderton liksom i Christoph Anderssons bok Operation Norrsken: om Stasi och Sverige under kalla kriget.

Läs mer:

 

Advertisements