Operation Rimfrost en stor anledning till upploppen i Rosengård

Av allt att döma var koranbränningen i Rosengård framförallt en förevändning för ungdomar i Rosengård att slå tillbaka mot polisen efter att under lång tid blivit trakasserade och förföljda av polisen under den så kallade Operation Rimfrost:

De yngre personerna jag pratade med gav dock delvis en annan bild. En bild som inte har något med islam eller koranen att göra. De vittnade om hur det senaste halvårets starka polisnärvaro i och med ”Operation Rimfrost” lett till vad de upplevt som rena trakasserier från polisens sida, om hur de dagligen blir stoppade, förhörda och visiterade, bara för att de har invandrarbakgrund. En annan person, som uppgav att han tidigare varit aktiv i gängmiljön i Malmö, berättade för mig att polisen ändå har rätt bra koll på vilka de ska kontrollera – att de främst bevakar personerna i de olika gängmiljöerna, men att det ibland slår mot oskyldiga.

Många ungdomar berättardock att de passade på att ta ut sin frustration och hämnd på polisen under upploppen. De berättade också om sin vanmakt kring att ingen utomstående tycks bry sig om polisens ageranden i Rosengård.

– De är på oss för att vi inte är blonda och har blåa ögon, berättar en av killarna.

– Vissa kör de ut på landet i polisbilar, så att de får gå tillbaka flera kilometer till sina hem, fortsätter han och förklarar att det är detta som gör ungdomarna förbannade.

Enligt många vuxna i Rosengård inklusive troende muslimer och företrädare för olika muslimska församlingar utnyttjades dock ungdomars frustration av islamistiska och antisemitiska krafter såväl som av kriminella grupperingar. Denna oheliga allians mellan kriminella och högerextrema islamister är inte nyttig för någon. Stora delar av befolkningen i Rosengård är också tydligt mycket kritiska till de ungdomar dom deltog i upploppen, liksom till islamister och gängkriminella. Många äldre menade också att många av de som deltog i upploppen inte var Rosengårdsbor utan utomstående som kom dit för att bråka. Det fann säkert också såna men det mesta tyder på att de flesta deltagarna i upploppen var lokala ungdomar. Kanske är förklaringen om att Rimfrost är den del av orsaken vissa fall och för vissa individer också en efterkonstruktion. Oavsett det så är det samtidigt uppenbart att Operation Rimfrost skapat en stor frustration och ilska bland många unga i Rosengård.

Den konfrontativa taktik polisen användes sig av på fredagen när upploppen ägde rum var dessutom i sig själv starkt bidragande till att upploppen fick den omfattning som de fick. Den typen av agerande förstärkte de upplevelser av trakasserier förtryck, repression och förföljelse som skapades genom Operation Rimfrost. När polisen under fredagskvällen bytte taktik till ett mindre konfrontativt agerande avtog våldsamheterna snabbt och på lördagen när polisen redan från början använd en icke-konfrontativ taktik så blev det inga våldsamheter alls.

De ungdomar som bevittnade koranbränningen vittnar också om att de danska nazisterna var beväpnade med skjutvapen och bollträn när de genomförde sin aktion och provokation.

Läs mer:

Läs mer om Operation Rimfrost:

Läs också:

 

Advertisements