Socialistiska Partiet

Vilka är vi och vad står vi för?

Socialistiska Partiet kämpar för att ersätta dagens fåtalsmakt med de arbetande människornas eget styre.

Samhällets viktigaste tillgångar – storföretag, banker och naturresurser – ska ägas gemensamt och skötas demokratiskt. Marknadsdiktaturen ersättas av en planerad hushållning där alla garanteras arbete och tryggade levnadsvillkor.

Den borgerliga överhetsmakten ska brytas ned till förmån för demokratisk och jämlik självförvaltning. Privilegier och fallskärmsavtal avskaffas.

Arbetet ska vara källan till inkomst, inte ägandet. Behoven ska sättas främst, inte vinsten. Kvinnornas nedtryckta ställning brytas genom kvinnokamp för ”hela lönen och halva makten”.

Mot våld och rasism ska ställas solidaritet mellan arbetande och maktlösa oavsett härkomst.

Mot nationalism och krig de arbetandes internationalism för en ny världsordning utan imperialism, skuldutpressning och EU-diktat.

Med den inriktningen vill Socialistiska Partiet blåsa nytt liv i arbetarrörelsen, göra fackföreningarna till kämpande organisationer och bygga upp ett nytt arbetarparti.

Därför är Socialistiska Partiet anslutet till Fjärde Internationalen som organiserar socialister och revolutionärer på alla kontinenter.

Idag finns Socialistiska Partiet på ett tjugotal orter i Sverige. Antalet medlemmar kan räknas till några hundra i Sverige.

Advertisements