För ett vettigare bostadsbyggande i Göteborg I

Bostadsbyggandet i Göteborg är allt annat än vettigt. I huvudsak byggs svindyra lägenheter för folk med pengar eller pyttesmå, men svindyra lägenheter, specifikt för studenter. Gamla hyreslägenheter i sådana områden där människor gärna vill bo omvandlas i allt snabbare takt till bostadsrätter.

När det byggs, byggs det i huvudsak i områden som saknar all form av vettig kollektivtrafik. Exempelvis Norra Älvstranden, Torslanda, Eklanda och Balltorp i Mölndal osv och senaste förslaget, i Kärra. På det sättet fungerar bostadsbyggandet som ett incitament för ökad bilism. Inte nog med att man måste ha massor av pengar för att kunna bo i de nya bostäderna, man behöver dessutom ännu mer pengar för att ha råd med bil och desutom kunna köra den varje dag. För annars kommer man ju inte till jobbet från de nya bostadsområdena.

Så här behöver det inte vara. Det är inte svårt att skapa en vettig kollektivtrafik på Norra Älsvstranden, vilket bör göras innan det byggs mer. Detsamma gäller för Kärra och Torslanda. Ännu bättre är om utbyggnad av nya bostäder sker centralt i Göteborg eller i ytterområden där det redan finns en bra kollektivtrafik. Byggandet bör också vara ett socialt byggande där det byggs hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i även i attraktiva områden. Vid byggnation på Södra Älvstranden kan man exempelvis ge bostadssökande från miljonprogramsområdena förtur. Ytterligare en social dimension i bostadsbyggandet alltså. En dimension som på sikt kanske kan minska den stora segregationen i Göteborg.

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

Advertisements