Säpo är som STASI, Sverige blir mer likt DDR

Säpo gör preci som sin tidigare östtyska motsvarighet, man värvar angivare överallt. Tidigare har man gått ut med inbjudan till diverse ungdomsorganisationer för att få dessa att ange folk. Ung Vänster avslöjade det hela, träffade Säpo ändå, för att sen ta avstånd från Säpos agerande. Hur gjorde de andra ungdomsförbunden? Om detta vet jag inget.

Säpo har också kontaktat fler personer i den anti-rasistiska rörelsen och bland de autonoma. Säpo har erbjudit folk pengar för att bli tjallare. Jag känner till 4 personer som blivit kontaktade men som enligt egen utsago sagt nej. Men förmodligen har Säpo lyckats skaffa betalda angivare inom dessa rörelser.

Även invandarföreningar vet jag att Säpo kontaktat. Det finns fall där dessa varit positiva till kontakter med Säpo.

Det senaste är att säkerhetspolisen samarbetar med bostadsföretag så att dessa ska ange misstänkta personer bland sina hyresgäster. Anställda i bostadsbolagen har ibland varit anställda av Säpo tidigare. Se bland annat följande artiklar i Dina Pengar, Säpo-samarbete okänt för politiker, Poliser chefer på kritiserat bostadsbolag, i GP, Samarbete okänt för politiker.

Det hela är naturligtvis bedrövligt och borde omedelbart upphöra. Snart är det väls om i DDR att 40% av befolkningen är angivare.

Advertisements