Det borgerliga övervakningssamhället

FRA ska få utökade möjligheter att övervaka människor. Det ”handlar om att upptäcka hot mot vår yttre säkerhet” inte om att ”övervaka svenska medborgare” säger försvarsminister Mikael Odenberg i SVD. Trovärdigt uttalande? Inte ett dugg. Det hela handlar ju om ”kriget mot terrorn” och det vore ju konstigt om de paranoida underättelsetjänsterna och säkerhetstjänsterna inte misstänkte svenska medborgare för terrorism. Erfarenheten visar ju dessutom att övervakning som tillåts tenderar att sprida sig och att omfatta allt fler och allt mer.

När Odenberg säger att försvarsunderättelsearbetet riktar sig mot utlandet säger han det därför att den svenska lagstiftningen är sådan. Han måste säga det. Verkligheten är dock en helt annan. Det visades redan på 70-talet med den s.k. IB-affären. Militärens underättelse och säkerhetstjänst (MUST) övervakar och registrerar även svenska medborgare. Jag skriver i nutid då jag inte har minsta tvivel om att sådan verksamhet fortfarande förekommer via IB som numera heter Kontoret för särskild inhämtning (KSI). Dessutom är det så att utredningen som Johan Munck gjorde med anledning av 11 september, SOU 2003:12 föreslår sådana ändringar som innebär att den distinktion som finns mellan MUST och Säpo idag delvis försvinner. Det blir helt okej för militären att jobba inom Sverige och för Säpo att jobba utomlands om utredningens förslag genomförs. Jag har inga tvivel om att så kommer att ske. En del har redan genomförts, exempelvis möjlighten att använda militär mot störningar inom landets gränser. Man får helt enkelt större spelrum i bägge organisationerna. Något som säkerligen också kommer att påverka FRA:s verksamhet.

Thaher Pelaseyed, den nye vice ordföranden i Ung Vänster, har skrivit bra om detta på sin blogg, Sovjet närmare än någonsin. Några citat:

Propositionen ”En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet” (2006/07:63) kommer att förändra Sverige. Den borgerliga regeringen ämnar att anspassa svensk underrättelseverksamhet till den nya världsordningen som man själv på många sätt bidragit och bidrar till att skapa. Orden ”yttre hot” används som sig bör flitigt i sammanhang där medborgarens integritet och rättigheter kan komma att kränkas med hjälp av diffusa förevändingar.
//
Övervakningssamhället handlar inte om skydd av medborgare eller att avvärja ”yttre hot”. I grunden handlar FRA-förslaget om att övertyga den svenska befolkningen om existensen av ett ”yttre” eller – varför inte – ett ”inre” hot. För att skydda våra samhällen krävs – hävdar följdaktligen vår regering – hundratusentals övervakningskameror och omfattande signalspaning men också allt fler svenska soldater i fjärran länder, som med vapen i hand går före och framför amerikanska ockupationstrupper. Men samma regering tiger om att deras politik kommer vara den avgörande och bidragande orsaken till ett samhälle hotat av osäkerhet och rädsla.

Borgerliga kritiker av övervakningssamhället, som Federley, viker sig dock och lägger sig platta. Så var det med det försvaret av integritet och mänskliga rättigheter. Bara munväder och inget reellt. Det visar att man inte kan tro på de borgerliga när det gälelr integritetsfrågor. För när det verkligen gäller kommer de att sälja ut allt sådant. Tvärtemot vad borgarna säger är det alltså de som går i täten för övervakningssamhället. ID: Pelaseyed har skrivit en kort och kärnfull sågning av den falske Federley. Jonas Morian kommer med en slags byråkratkritik och byråkratförsvar av Federleys hållning. Men det måste man väl om man är trogen socialdemokrat.

Intressant?
Andra bloggkommentarer: Systrar, kamrater, Henrik Sjöholm, Alliansfritt Sverige
Andra bloggar om: , , , , , , , ,

6 svar på “Det borgerliga övervakningssamhället”

Kommentarer är stängda.