Det finns många underättelsetjänster

CIA (Central Intelligence Agency) öppnar hemliga arkiv och visar upp en del av sin smutsiga byk. Det är intressant. Framförallt ur historiskt perpektiv. Men också för tolkningen av vår nutid. För att få en bild av vad amerikanska underättelse- och säkerhetstjänster kan tänkas göra. Men det är kanske ingen tillfällighet att det är just CIA som släpper till arkiv. CIA är inte längre den amerikanske underrättelsetjänst som ställer till med mest jävelskap i världen. Den rollen har övertagits av DIA (Defence Intelligence Agency).

I USA är det i princip så att varje federalt departement har sin egen underrättelse- och säkerhetstjänst. Finansdepartementet (fram till 2003) och sen dess nationella säkerhetsdepartementet har Secret Service, med ansvar för presidentens personliga säkerhet i första hand, det s.k. närskyddet, dvs livvaktsverksamhet. Men också vakter på ambassader etc är från Secret Service. Fjärrskyddet, mot terrorister, bombningar etc har försvarsdepartementets (Pentagon) DIA ansvar för. Försvarsdepartmentet har flera andra säkerhets- och underättelsetjänster vid sidan av DIA, som NSA (National Security Agency) och de enheter som tillhör varje truppslag (marinen, armén etc), CIA är en myndighet oberoende av något departement och har därför en friare roll.

1973 hade den samlade amerikanska säkerhetstjänsten 50 000 anställda (oräknat Secret Service) . CIA fick 36% av de samlade anslagen och NSA 27%. Totalt hade CIA då omkring 9000 anställda. (Källa: Peter Bratt, IB och hoten mot vår säkerhet, 1973). Idag (2005) har CIA 19 000 anställda medan de militära underrättelsetjänsterna totalt har 50 000 anställda och en budget på 22 miljarder dollar, varav DIA 1 miljard. CIA:s budget är 3 miljarder. (Källa: Hans Abrahamsson, En delad värld, 2006)

I stort sett är de flesta länders underättelse- och säkerhetstjänst uppbyggd på motsvarande sätt. Fast inte lika många olika tjänster, byråer och organisationer. Några exempel:

Sverige – vi har ingen civil underättelsetjänst motsvarande CIA, men flera militära, MUST, en motsvarighet till NSA – FRA och så har varje truppslag sin egen. En polisiär – SÄPO som motsvarar både FBI och Secret Service.
Israel har Mossad som motsvarar CIA, Shin Beth som motsvarar FBI samt Modiin, motsvarande DIA.

Borgarmedia: SVD1, SVD2, DN
Bloggar: Jinge, Det Progressiva USA, Jan Kallberg
Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,
Technorati: , , , , , , ,