Oacceptabelt friande av vakter

Tre vakter i Stockholms tunnelbana som begått övergrepp mot en 19-åring  frias i rätten för att det inte kunnat bevisas vem av dem som gjort vad. Det är däremot enligt tingsrätten i Solna helt klarlagt att de handfängslat den unge mannen, släpat honom på marken och tryckt ner hans huvud i ett sopkärl (egentligen ett kärl för tidningsåtervinning). Anledningen till att de inte döms är att det inte gått att utröna exakt vilket övergrepp som begåtts av exakt vem.

Det är inte acceptabelt att vakter frikänns från övergrepp på detta sätt. Man kan kräva mer av vakter än av vanliga människor och samtliga borde därför ha kunnat dömas för att de inte ingrep när deras kollegor begick övergrepp eller nåt annat. Men antagligen så har väl åklagaren klantat sig och inte för samtliga möjliga brott. nog för att man inte ska dömas om det finns tvivel om att man begått brott. Men här finns faktiskt inget tvivel om att brott begåtts så något borde de rimligen ha dömts för. För någon/några av dem har begått övergrepp och de andra har sett på och därmed tillåtit att brott begåtts.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

PS. Jag har  faktiskt läst domen i ärendet. Och tinsgrätten säjer bland annat följande:

Uppgifterna från xxxxxxxxxxx och vittnet yyyyyyyyyy talar med styrka för att xxxxxxxxxx har utsatts för övervåld av det slag som åklagaren har gjort gällande i gärningsbeskrivningen.

[…]

Varken xxxxxxxxxxx eller yyyyyyyyyyy har känt igen de tilltalade vid huvudförhandlingen.

[…]

Det är inte visat att de tilltalade hade kommit överens om att xxxxxxxxxx skulle behandlas på ett otillbörligt sätt. Det är heller inte visat att några eller någon av de tilltalade, på egen hand, har gjort sig skyldig till det som åklagaren har påstått.

Jag finner med anledning av vad som står i domen ingen anledning att ändra min tidigare bedömning. Tingsrätten har helt valt att gå på vakternas version av det inträffade och har bortsett från vittnet och målsägarens vittnesmål.  Kanske framförallt för att dess inte kunnat peka ut någon av vakterna (som dock medgivit att de var de som ingrep). Tingsrätten har därför friat för att det inte kunnat visas att vakterna gjort sig skyldiga till brott. Den här typen av mål är alltid svåra och i svenska domstolar finns en tendens att alltför mycket lita på vad vakter och poliser säger. Därför förhåller jag mig fortsatt mycket kritisk till domslutet även om jag inser och anser att man vid svaga bevis ska frikänna. DS.

Advertisements
 • RS

  Så vidrigt. De borde fällas alla tre vakterna, så klart.

 • Olle Borg

  Vänligen ta bort detta skitsnack! Artikelförfattaren i Metro Stockholm har inte en aning om vad han skriver. Vakterna har inte utövat något som helst övervåld, och de har inte pressat ner någons huvud i något sopkärl. Nämnda kärl var tidningsbehållare som för tillfället var fyllda till bredden med tidningar. Den gripne gjorde våldsamt motstånd sedan han efter tre gånger avvisats från Vällingbys t-banestation för att han rökt inne på stationen. Det finns betydligt mer att säga om detta, men jag är inte rätt person att redogöra för det.

  • Anders_S

   Olle Borg: Tingsrätten har vad jag förstår konstaterat att det begåtts övergrepp. Det spelar därvidlag ingen som helst roll vad vakterna på påstår i ärendet eller att mannen ifråga avvisats för att han rökt. De har uppenbarligen konstaterats vara icke-trovärdiga om vi ska lita på media och tingsrätten.

 • Olle Borg

  Jag var inte närvarande, men jag TROR inte på att tingsrätten har konstaterat något sådant öht. Artikeln innehöll betydligt fler felaktigheter. Vad jag däremot vet är att samtliga friades och att rätten var helt enig.

  Vad jag därmed ville be dig var att inte sprida detta vidare tills du fått uppgiften helt bekräftad. Väktare är också människor, och de upplever detta som väldigt påfrestande.

  • Anders_S

   Olle Borg: Det ska vara påfrestande för vakter. Har man ett sådant jobb så är man delvis en offentlig person och vi har rätt att ställa mycket hårdare krav på ordningsvakter än på andra. Jag har inte läst Metro. Vad du tror om tingsrätten är ointressant. Jag tror mer på media än på dig. De har ju troligen läst domen.

   Sen kan jag upplysa om att en bror till mig plus en svåger har arbetat som väktare större delen av deras yrkesverksamma liv.

   • Olle Borg

    Bäste Anders, jag ser inte hur dina släktingars arbeten är relevant i sammanhanget, men jag håller med dig om att man som väktare måste kunna ta en hel del skit. Dessutom finner jag det rimligt att du litar mer på media än på mig. Om du fortfarande (efter detta) har den inställningen så kan du väl åtminstone läsa domslutsprotokollet?

    Just denna process har varit en tragikomisk fars från början till slut. – Ja, nu sitter jag här med domslutsprotokollet framför mig, och vad jag tror är inte längre relevant (om det nu någonsin var det). Åklagarens vittne och målsäganden har åberopat övervåld, men tingsrätten har INTE styrkt detta, som TT hävdar! Till saken hör att vittnet var så pass berusat vid tillfället att han knappt kunde artikulera, och han var inte heller nykter i rättssalen. Hade väktarna velat spöa upp 19-åringen så hade de naturligtvis stängt dörren. Rummet ifråga är inte heller något soprum. Sopor får inte förvaras där. Behöver du fler argument?

    Så, åter igen, vänligen ta bort denna blog. Det finns inget oacceptabelt i rättens utslag, och texten baseras på lögn och förtal!

    • Olle Borg: Jag tar inte bort mitt inlägg. Dumheter. Finns ingen anledning att göra det.Jag utgick från att du trodde jag hade fördomar om ordningsvakter, därför vill jag understryka att det inte var så. Argument duger inte. Du kan ju skriva vad som helst. Mejla mig domen (jag kan ju inte läsa den om jag inte har den) eller länka till en källa som kan visa att du har rätt så har dina kommentarer relevans. Så länge det inte är så betraktar jag en redigerad medieprodukt som trovärdigare än en kommentator på min blogg. Bevisa det du skriver. Det som har hävdats i media är att övergrepp begåtts. Men jag har inte pratat om övervåld (vad nu det är).

     • Olle Borg

      Är det inte du som borde vilja bevisa korrektheten i det du skriver, men för all del. Jag har inte din mail-adress (såvitt jag kan se) men du borde ha min. Skicka mig ett mail så kan jag svara.

     • Jag har hänvisat till tillförlitliga källor, dvs media. Jag har alltså inte påstått nåt utan att ha belägg. Den som gör det är du. Du har inte hänvisat till en enda källa som du kan visa säger det som du säger. Mejladressen finns angiven på bloggen (Svensson:Kontakt).

 • Olle Borg

  ”Det är däremot enligt tingsrätten i Solna helt klarlagt att de handfängslat den unge mannen, släpat honom på marken och tryckt ner hans huvud i ett sopkärl.”

  Detta är, som du mycket väl känner till vid det här laget, fel. Och det har inget att göra med vad man tror att man förstår som inte tingsrätten har begripit.

  • Det är vad hört vittne säger och kan mycket väl vara rätt vilket också rätten säger i sin dom, citerad i ett PS längre ner i inlägget. Däremot är det inte vad vakterna säger. Men jag är mer tveksam till vakternas vittnesmål (deras kåranda och kollegialitet, egen erfarenhet osv) än vad tingsrätten är och vidhåller därmed min tolkning av tingsrättens dom. Man säger att vittnet och målsäganden ger starka belägg för att åklagarens beskrivning stämmer men att det inte kan bevisas att något brott begåtts trots detta.

   • Olle Borg

    Jamen… Det är ok. Du får tro vad du vill, men du skriver att det är klarlagt av tingsrätten… Det är det inte alls! Ska du referera till vad tingsrätten anser (och har klarlagt, eller inte) så får du väl ändå bemöda dig med att referera korrekt?

    • Jo det är enligt tingsrätten troligt att det gått till så som målsäganden och vittnet beskrivit det. Men något brott kan fördenskull inte bevisas. Så där står vi. Utifrån domen så är min, Metros och TT:s tolkning helt rimlig. Mer än så kan inte begäras av oss.

     Men inget av detta säger något om hur det verkligen gått till. Det vet bara de som var där.

     • Olle Borg

      Tråkigt, men förståeligt, att du raderade min senaste kommentar. Men, jag måste bara få tillägga att det finns en mycket bra anledning till varför tingsrätten inte har tagit ställning i frågan om övervåld. Vakterna var nämnligen inte anklagade för det. Det FANNS en anmälan mot dem, om misshandel, men den avskrevs efter förhör redan i februari.

      Därmed är det direkt fel att påstå att tingsrätten har ”klarlagt” ovan nämnda händelser.

     • Vi har olika uppfattning. Jag anser inte att det är ett felaktigt påstående.

  • Man kan konstatera att följande i mitt ursprungliga inlägg inte är korrekt ”släpat honom på marken”. Men i övrig finns inget fel på mitt inlägg.