Fascism i retur

Boknytt
De hatade
Magnus Linton
Atlas Reportage

Fascism i retur

Det krisande 30-talets nazifascism, extremhöger och kristnationalism överlevde andra världskriget. Övervintrade under de dryga trettio goda åren av välfärd(s)kapitalism. Stack upp sitt fula huvud under de följande dryga trettio åren av nyliberala försämringar. Idag med realsocialismen död och realkapitalismen i djup kris är de på marsch igen över hela Europa.

Ja, rent konkret marscherar uniformerade fascistiska garden terroriserande genom romska byar i ett Ungern helt dominerat av antiziganska och antisemitiska högernationalister och extremhöger. Det är ett av de skrämmande nerslag i högerpopulismens Europa som författaren Magnus Linton gör i viktiga ”De hatade – Om radikalhögerns måltavlor”.

De andra två nerslagen sker i den nya islamofobins Nederländerna. Och i Norge där Breiviks tankar om den landsförrädiska multikultivänstern som säljer ut det vita Europa till de invaderande muslimerna är allmängods i den spretiga europeiska radikalhögern. Med Ungern som undantag är den enda större skillnaden mellan gårdagens och dagens fascism att judarna bytts ut mot muslimer som syndabockar.

Nu är det islam och inte judendomen som i de vansinniga konspirationsteorierna ska ta över Europa och världen. Med invandring och separatistisk mångkulturalism menar man att den globalistiska/kosmopolitiska intellektuella och politiska eliten i såväl nationalstaterna som i EU strävar efter att som onda quislingar undergräva de europeiska nationerna och hela den västliga kristenheten. I massarbetslöshetens krisande Europa vinner detta bruna tankegods anhängare bland arbetslösa arbetare och rädd medelklass.

Just rädslan för framtiden är en nyckelförklaring enligt de forskare Magnus Linton talar med under sin europeiska rundtur. En ung romsk minoritet i Ungern och en ung muslimsk minoritet i Nederländerna överrepresenterade i kriminalitet och socialbidrag (vilket i sin tur är länkat till diskrimineringen av dem) blir i de dåliga tiderna något man inte längre tolererar. Man sluter sig i krisen till ”sina egna” och letar enkla syndabockslösningar. Vi mot dom.

Mot detta verkar inte humanistisk och antirasistisk propaganda hjälpa, säger en av forskarna. En annan forskare pekar på klyftan mellan en självbelåten debattstrypande elit, och ”vanligt folk” som oroar sig för vad de ser som mångkulturalismens och invandringens problemsidor. En tredje röst säger att ”När socialdemokratin och vänstern tappar kontakten med stora delar av arbetarklassen öppnas ett fält i vilket högerpopulistiska partier kliver in.”

Många menar också att ”högerradikalismen är en reaktion på något slags kris; kapitalismens, modernitetens, globaliseringens, nationens, identitetens, vänsterns, demokratins.” I ett ständigt högre utvecklingstempo sorteras allt fler bort och vi får ett tvåtredjedelssamhälle med en konstant missnöjd underklass (prekariat) som upplever en intensiv känsla av svek från överheten/etablissemanget/borgarklassen.

I den här situationen säger en del på vänsterkanten att vi måste prata mindre om identitet och mångkultur, och mer om klass och fördelning. Men en av forskarna menar att mångkulturalismen testas i den ekonomiska krisen och ”så fort den ekonomiska tryggheten minskar ökar behovet av kulturell trygghet.”

Själv menar jag att det är nödvändigt att ta till sig den evolutionära kunskapen om människans natur. Vi sluter oss naturligen samman i vi och dom-grupper baserade på likhet och närhet, och i kristider aktiveras dessa motsättningar. Mångkultur som apartheid, som olika grupper som lever sida vid sida av varandra, utlöser dessa sociala tendenser.

En progressiv mångkulturalism (1) där inhemska och invandrade människor och kulturer blandas samman till ett nytt gemensamt integrerat VI ser jag som lösningen. Separatistisk mångkultur (2) skapar sociala och etniska friktioner, som monokulturalisterna (3) i radikalhögern kan använda i sin kamp för kulturell och raslig renhet. Att blanda kulturer tar bort gränserna mellan vi och dom, och drar därmed undan mattan för fascismen.

Hans Norebrink

# Utvecklingen är liknande i USA. Jag väcktes politiskt av de svartas och progressiva vitas kamp för raslig jämlikhet och social välfärd i början av 60-talet. Men redan då började en vitrasistisk högerkonservativ backlash via reaktionären Barry Goldwaters presidentkampanj. Högern fortsatte att samla sig under Reagan, och idag har de helt tagit över det republikanska partiet. Liksom i Europa har i USA extremhögern aldrig tänkt om, bara bidat sin tid.

Läs mer: DN1, 2, 3,  EX, AB, Corren, Arena1, 2Arbetet, Alba, SR, HD, FB,

Intressant?
Borgarmedia om fascism och hat: GP1, 2, DN1, 2, BT, HD, SVT1, 2, 3, 4,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken hos Adlibris

Advertisements