Är invandrare brottsligare?

När en läser om de kriminella gängen som gör upp i olika förorter så är majoriteten av namn på förövare och offer inte traditionellt svenska namn även om det förekommer. Till exempel förekommer det i utredningarna kring Bergsjömålet. Men framförallt förekommer det när personer från olika mc-gäng och deras supportergrupper som Hells Angels, Red & White Crew, Bandidos MC och X-team dyker upp i brottsliga sammanhang.

När det gäller gatugäng som falangerna i Bergsjön, Vårvädersligan, Friskvädersligan, Backagänget, nätverket i Gårdsten osv så domineras dock rapporterna av namn som inte är traditionellt svenska. Något som kan få en att tro att invandrare är brottsligare. Det är fel ur två synpunkter. De flesta i dessa nätverk och gäng är inte invandrare utan födda och uppvuxna i Sverige. Många är också svenska medborgare.

Dessutom är det så att fattigdom, ålder och kön är de enda faktorer som egentligen har en korrelation till brottslighet. Dvs det är främst fattiga unga män som begår brott. Invandrarfamiljer och deras svenska barn är genomsnittligt fattigare och yngre. Därför är de överrepresenterade i brottsstatistik och brottsrapportering. Men kompenseras det för sådan faktorer försvinner överrepresentationen:

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) är personer med en utländsk bakgrund överrepresenterade vid viss typ av brottslighet. Majoriteten av personer födda utrikes begår dock aldrig brott, precis som majoriteten inrikes födda. Det är människor med mindre resurser i mer utsatta situationer som begår flest brott. Tar man tar hänsyn till faktorer som utbildning och inkomst, samt bostadssegregation under barndomen så försvinner brottsgapet helt för kvinnor och till mycket stor del för män.

 

Invandrare är inte brottsligare. Barn till invandrare är inte heller brottsligare. Det betyder att det inte skulle gå att få ner brottsligheten genom att exempelvis utvisa alla barn till invandrare som begått brott eller alla invandrare. Förutom att detta skulle vara omöjligt på många andra sätt (svenska medborgare kan inte utvisas, samhället skulle sakna arbetskraft) så skulle det inte heller påverka brottsligheten nämnvärt.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Väldigt bra inlägg, verkligen något som flera Sverigedemokrater borde läsa då flera av de tenderar att bara se allt från en enda synvinkel.

    Brottslighet har inget med etnicitet att göra. Att invandrare (första- och andra generationens invandrare) i vissa typer av brott är överrepresenterade, har inte med deras ursprung att, utan deras socioekonomiska bakgrund. Det handlar om fattigdom och segregation.

    http://Revolten.se