Snart 10 miljoner invånare

Enligt SCB:s senast befolkningsstatistik närmar sig Sverige 10 miljoner invånare med stormsteg. Under 2015 ökade Sveriges befolkning med 103 662 personer och vid årets slut uppgick den till 9 851 017 personer. Det är den hittills högsta uppmätta ökningen mellan två år. De senaste 20 åren har folkökningen för männen varit högre än för kvinnorna och för första gången i den svenska befolkningsstatistikens historia blev antalet män i befolkningen fler än antalet kvinnor.

Under året ökade befolkningen med 44 936 kvinnor och 58 726 män. Det är 1 171 personer fler än 2014 års rekordstora folkökning. Folkökningen under 2015 berodde både på ett födelseöverskott, skillnaden mellan födda och döda, och ett invandringsöverskott, skillnaden mellan invandrade och utvandrade. Födelseöverskottet uppgick till 23 963 personer, 8 946 kvinnor och 15 017 män, och invandringsöverskottet uppgick till 78 410 personer, 35 284 kvinnor och 43 126 män. Invandringsöverskottet utgjorde därmed 77 procent av folkökningen och födelseöverskottet återstående 23 procent.

Födelse- och invandringsöverskott åren 2011–2015

Födelseöverskottet har under de senaste fem åren varierat mellan 21 000 och 26 000 personer per år. Under samma period har invandringsöverskottet stigit från 45 000 till 78 000 personer per år. Det har resulterat i att invandringsöverskottets andel av folkökningen har stigit från 67 procent till nuvarande 77 procent. Det är främst kriget i Syrien som lett till den kraftiga ökningen av invandringen till Sverige de senaste två åren.

Invandring av Syrienfödda åren 2006–2015

Under 2015 ökade befolkningen i 239 av Sveriges 290 kommuner. Det är nio kommuner färre än året innan då 248 kommuner hade en folkökning. Tre kommuner, Borgholm, Forshaga och Kinda, hade oförändrad folkmängd och 48 kommuner hade en folkminskning. Alla län ökade sin folkmängd utom Norrbotten, som minskade med 254 personer.

Den största folkökningen hade som vanligt de tre storstadskommunerna. Stockholm ökade med 11 527 personer, Göteborg med 7 045 och Malmö med 4 467. Ordningen bland de 30 största kommunerna är i stort sett oförändrad sedan året innan.

Källa till uppgifterna: SCB

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements