Varför röstade inte folk i södra skärgården?

I Göteborgsvalet finns det ett mycket märkligt resultat. Det handlar om röstandet i Göteborg södra skärgård. I områdets tre valkretsar har valdeltagandet nämligen sjunkit kraftigt. Jag har redan tidigare kommenterat detta men då fanns det en möjlighet att det handlade om tekniska fel som att förtidsröster inte räknats etc. Men nu är valdistrikten slutligt räknade så den typen av förklaringar är inte längre giltiga.

Valdeltagande i Göteborgs södra skärgård, riksdagsvalet slutresultat, 2018, 2014, förändring

Styrsö-Köpstadsö, 48,52%, 84,14% -35,61
Brännö-Asperö, 55,80%, 88,71%, -32,91
Donsö-Vrångö, 61,15%, 88,68%, -27,52

Kommunvalet är inte färdigräknat än så där får ni nöja er med valnämndens prelimniära räkning som inkluderar alla förtidsröster och utlandsröster.

Valdeltagande i Göteborgs södra skärgård, kommunvalet preliminärt, 2018, 2014, förändring

Styrsö-Köpstadsö, 48,7%, 84,4% -35,6
Brännö-Asperö, 58,6%, 87,6%, -29,0
Donsö-Vrångö, 63,7%, 87,4%, -23,7

Siffrorna visar ett nästan lika lågt valdeltagande i kommunvalet som i riksdagsvalet.

Valdeltagandet på Styrsö-Köpstadsö är det lägsta i hela Göteborg i riksdagsvalet. Lägre än i något valdistrikt i Göteborgs fattiga förorter. I kommunvalet är det dock lägre i två valdistrikt i Gårdsten.

Det låga valdeltagandet i södra skärgården har ingen motsvarighet i norra skärgården (Öckerö kommun).

I övrigt är det också intressant att de enskilda öarna och valdistrikten röstar radikalt olika. På Brännö-Asperö är Vänsterpartiet största parti, på Styrsö-Köpstadsö är det Socialdemokraterna och på Donsö-Vrångö är det Kristdemokraterna.

I kommunvalet så är största parti i två av valdistrikten ett annat parti än det största i riksdagsvalet. På både Brännö-Asperö och Styrsö-Köpstadsö så är det lokala partiet Demokraterna störst. På alla öarna är det Vänsterpartiet som ökat mest i båda valen vid sidan av Demokraterna i kommunvalet. På Donsö-Vrångö är Kristdemokraterna störst även i kommunvalet.

Att valdeltagandet är låg i många valdistrikt i Göteborgs fattiga förorter är välkänt. Orsakerna till att det är så är också kända. Men orsakerna till att valdeltagandet i år är så lågt i södra skärgården är helt okända. Jag kan inte ens hitta ett mönster som gör det möjligt att presentera en teori. För ärligt sagt ser det ut som om en massa röster faktiskt inte räknats utan försvunnit nån stans på vägen.

Genom att valdeltagandet minskat på alla öar och i alla tre valkretsarna i södra skärgården så måste det vara nåt generellt. Är det inte så att röster faktiskt försvunnit och inte räknats så måste det vara organiserat. Några som uppmanat och organiserat en valbojkott. Det vore intressant att veta vad det handlar om.

Det handlar troligen inte om något som är organiserat av nån frikyrka för då skulle det bara påverka Donsö-Vrångö. Röstandet på partierna ser likartat ut som i tidigare val men med lägre antal röster för alla partier utom Vänsterpartiet och Demokraterna vilket är ytterst märkligt om det handlat om en organiserad bojkott. Det vore faktiskt bra om några personer på öarna, kanske främst på de mindre öarna, som vet att de röstat kollar om de är avprickade i röstlängden.

Alla siffror är tagna från Valmyndighetens webbsajt