En massa lögner och påhitt om IS-återvändare och terrorism i media

Enligt Säkerhetspolisen (Säpo) är det 300 personer som åkte till Syrien för att slåss i kriget. De flesta stred med A-Nusahfronten eller allierade till dem, en del har krigat med Islamiska staten (IS), andra med regeringstrogna miliser och åter andra med kurderna. Siffran på 300 är en överdrift och det verkliga antalet ligger enligt en rapport från Försvarsmakten på cirka 200. Resterande 100 resenärer har med all sannolikhet inte deltagit i strider.

150 personer har enligt Säpo återvänt till Sverige och enligt tillgängliga uppgifter återvände de flesta av dem under åren 2012 till 2016. De flesta så kallade IS-återvändare har alltså levt länge i Sverige sen de åkte ner för att strida i Syrien. De har inte utgjort nått större problem och har i stort sett inte i något fall begått några terroristbrott. Så IS-återvändare är i verkligheten ett mycket litet problem. Den som hävdar nåt annat ljuger eller har en totalt förvriden verklighetsuppfattning. Sen 2016 har nästan ingen åkt från Sverige för att strida i Syrien.

Av de som återvänt har ett fåtal åtalats för brott. Det hänger samman med att brott inte kan bevisas när det gäller de flesta av dem. De flesta kanske inte ens har begått några allvarliga brott. Men om brott kunnat bevisas har de skyldiga åtalats.

Omkring 50 personer från Sverige uppges ha dödats under strider i Syrien. Siffran är förstås mycket osäker. Det lämnar något tiotal personer kvar i Syrien vilket också stämmer med de flesta uppgifter om de fångar som finns. Några stycken IS-krigare med ursprung i Sverige uppges vara eller kan vara fångar hos kurderna i YPG/YPJ. Enligt vissa källor inom YPG/YPJ uppges dock 40 personer med anknytning till Sverige vara fångar hos IS. Det är sannolikt en falsk uppgift, troligen ett resultat av den klassiska sammanblandningen Schweiz/Sverige och falska uppgifter från fängslade (vem som helst kan ju tänkas vilja ta chansen att bli skickade till Sverige). 5 av dem ska vara personer av betydelse och det är väl dessa 5 som är IS-krigare om nu siffrorna skulle vara korrekta. Kvinnor och barn som levt i IS-områden och sympatiserar med organisationen finns också i fångenskap. Det handlar, oavsett om siffrorna stämmer inte, inte om några större mängder människor.

Några av dem är svenska medborgare och kan tänkas kunna komma tillbaks till Sverige. Det är för mig självklart att de har rätt att komma tillbaks. De som inte är svenska medborgare har sannolikt inga förutsättningar att komma tillbaks. Av de som kan tänkas kunna komma tillbaks är det säkerligen en del som inte vill komma tillbaks. När det gäller de som vill komma tillbaks är sannolikt flera stycken kvinnor med barn. Varken barn eller kvinnor har begått några brott i kriget i Syrien och det är inte sannolikt att de kommer att begå brott när de kommer tillbaks heller. Den som påstår att det lilla antalet människor det rör sig om skulle vara ett allvarligt problem lever inte i verkligheten. De hittar på och ljuger.

Jag tycker inte att frågan om hur en liten grupp människor ska hanteras ska styra hur svenska lagstiftning ska se ut. Utgår lagstiftningen från hur en lite marginell grupp av människor ska straffa till varje pris kommer det att slå mot andra människor som inte gjort sig skyldiga till nåt. Lagstiftningen kommer att kunna användas av extrema partier i regeringsställning för att klämma åt inhemska motståndare. Ungern är exempel på hur det kan gå till. Sådan lagstiftning är en fara för demokratin. Att ha horribla åsikter som IS-anhängare har ska vara tillåtet. Att bilda en organisation ihop med andra som tycker samma sak ska också vara tillåtet. För demokratins och frihetens skull. Den lagstiftning som inskränker högerextremisters (var sig de är islamister eller nazister) demokratiska rättigheter i form av föreningsfrihet med mera kommer också att slå mot vänsterorganisationer.

Om 200 eller 300 åkt från Sverige till Syrien för att strida spelar egentligen inte så stor roll. Det är inte på något sätt värst i Europa. Inte ens i förhållande till befolkningen. Andra stod för fler resenärer totalt och Belgien för betydligt fler per capita. Från Frankrike beräknas 1 700 ha stridit i Syrien år 2015, från Tyskland och Storbritannien närmare 800 var och från Belgien cirka 500. Total an så många som 1000 ha åkt från Belgien. Sverige har den störst andelen invånare från Mellanöstern bland de nämnda länderna. Det betyder att andelen resenärer i förhållande till befolkningen från området troligen är betydligt lägre i Sverige än i de andra länderna. Den som påstår att Sverige är det värsta landet i Europa när det gäller resenärer till kriget i Syrien har fel. Det är en person som ljuger.

Källor: Wikipedia, Eurostat, Försvarsmakten

 

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!