Cissi Wallin fälld för förtal

Stockholms tingsrätt har i dag dömt Cissi Wallin för grovt förtal av Fredrik Virtanen. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och 100 dagsböter om 50 kronor. Wallin ska också betala skadestånd till Virtanen  med sammanlagt 90 000 kr.

Cissi Wallin och Fredrik Virtanen träffades 2006. Hon anmälde 2011 att hon blivit våldtagen av honom fem år tidigare. Förundersökning inleddes, men lades senare ned. Mellan oktober 2017 (i samband med #metoos genombrott) och augusti 2018 publicerade kvinnan flera inlägg om mannen på Instagram och Facebook. Inläggen fick mellan ca 2 000 och 37 000 ”gilla”-markeringar. Det är med anledning av dessa inlägg som Wallin åtalades.

Tingsrätten konstaterar i domen att Ciss Wallin i de aktuella inläggen pekar ut Fredrik Virtanen som våldtäktsman och att hon därigenom lämnat uppgifter som är förtalsgrundande. Den som lämnat förtalsgrundande uppgifter ska ändå inte dömas för förtal, om det varit försvarligt att lämna uppgifterna. Tingsrätten har dock kommit fram till att det inte varit försvarligt av Wallin att peka ut Virtanen som våldtäktsman på det sätt hon gjort.

Rättens ordförande, chefsrådmannen Malou Lindblom, säger i en kommentar:

– Uppgifterna har varit av mycket allvarligt slag, avsett händelser som låg långt tillbaka i tiden och lämnats till ett mycket stort antal personer. Tingsrätten har beaktat att mannen är en offentlig person som fått tåla lite mer, kvinnans syfte med uppgiftslämnandet och det sammanhang som uppgifterna lämnats i men har ändå kommit fram till att det inte varit försvarligt att peka ut mannen som våldtäktsman.

– Kvinnan hade kunnat berätta sin historia om hon utelämnat uppgifter som kunnat identifiera mannen.

När uppgiftslämnandet inte är försvarligt spelar det enligt lag inte någon roll om uppgifterna var sanna eller om Wallin hade skälig grund för dem. Tingsrätten har därför inte prövat om så var fallet. Tingsrätten har kommit fram till att brottet ska bedömas som grovt.

Chefsrådmannen Malou Lindblom förklarar varför:

– Uppgifterna har fått stor spridning och avsett mycket allvarlig brottslighet. De har också lett till stor skada för målsäganden, både i hans yrkesliv och privatliv.

Mot bakgrund av att kvinnan är ostraffad och lever under ordnade förhållanden döms hon till villkorlig dom och böter. Tingsrätten dömer också kvinnan till att betala skadestånd till mannen med sammanlagt 90 000 kr. Av beloppet avser 80 000 kränkningsersättning och 10 000 kr ersättning för psykiskt lidande.

Chefsrådmannen Malou Lindblom motiverar tingsrättens beslut om kränkningsersättning:

– Kvinnan har vid upprepade tillfällen under en längre period lämnat uppgifter om att mannen gjort sig skyldig till mycket klandervärd brottslighet. Det har funnits en betydande risk för att de som tagit del av uppgifterna fäst tilltro till dem. Det är bl.a. mot den bakgrunden som tingsrätten vid en samlad bedömning funnit att kränkningsersättningen ska bestämmas till 80 000 kr.

Rättens ledamöter är överens och domen därmed enhällig. Cissi Wallin kommer sannolikt att överklaga domen då hon redan uppgett att hons kulle göra det om det blev en fällande dom.

Fredrik Virtanen är i stort sett nöjd med domen, men inte helt:

Förövaren är fälld i domstol. Jag konstaterar att det är billigt i Sverige att förstöra en annan människas liv. Villkorlig fängelsedom och 100 dagsböter om 50 kronor samt 90 000 kronor i skadestånd.

[…]

Men skandaliseringen kvarstår. Internet glömmer inte. Facebook och Instagram har ännu inte tagit ansvar för att de fortfarande distribuerar kränkningarna till en masspublik. De amerikanska it-jättarna saknar skam.

[…]

Men det är en bra dag. Förövaren är fälld i domstol.

Domen var väntad och det är inte förvånande eller märkligt att Wallin fälldes.