Åtal i Skaraborg för synnerligen grovt narkotikabrott på Darknet

Åklagarmyndigheten avser att på onsdag väcka åtal i Skaraborgs tingsrätt mot två personer för synnerligen grovt narkotikabrott i bland annat Skövde och Halmstad. Det handlar om att narkotika och läkemedel sålts på olika näthandelssajter på Darknet.

– De tilltalade har varit frihetsberövade sedan den 5 mars 2020. Under utredningen har det konstaterats att narkotika och läkemedel har sålts till stora delar av Sverige, men även i många fall till köpare i andra länder så som USA, Australien och Japan. Många köpare har också kunnat identifieras, säger kammaråklagare Sofia Karlsson vid åklagarkammaren i Skövde, i ett pressmeddelande.

– Ärendet rör sig om sammanlagt 7 676 överlåtelser av narkotika till ett sammanlagt värde om minst 7 623 167 kronor, allt sedan 2016 fram till våren 2020. Försäljning och administration har inledningsvis skett från en bostad i Halmstad och därefter från en lägenhet i centrala Skövde, säger kammaråklagare Sofia Karlsson.

Utredningsarbetet har skett i nära samarbete med olika specialister inom polisen.

– Polisen i Skaraborg har under hösten arbetat med två stora ärenden där personer köpt narkotika på nätet. I dag är det skrämmande lätt att köpa olagliga droger via internet, säger Marlene Andersson Wikman, gruppchef på utredningssektionen i polisområde Skaraborg.

Liked it? Take a second to support Svensson on Patreon!
Become a patron at Patreon!