Bort med kristna helgdagar!

Lugn, lugn. Vi ska självklart ha kvar våra helgdagar. Och ha lika många lediga dagar som nu. Men varför ska ledigheterna vara just kristna? De flesta svenskar är ju i praktiken inte kristna idag. Utom när de döps, konfirmeras, gifter sig och/eller begravs.

Folk i allmänhet är namnkristna (se ovan), religiöst ointresserade, har sina egna privata religiösa idéer, är ateister (finns ingen Gud), agnostiker (man kan inget veta), med i svenska kyrkan, frireligiösa. Sen finns det muslimer, judar, buddhister, hinduer, sikher etcetera.

Jag föreslår därför en ”avkristnande” helgreform med fyra stora högtider löst knutna till jul-midvinter, vår-vårdagsjämning, sommar-midsommar, höst/höstdagsjämning. Det är ju saker som anknyter till varenda människa – årstidernas gång.

Hedniskt kristet invandrat

Sedan kan man dessutom anknyta till det hedniska arvet, som ju är Sveriges yttersta rötter. Ingen är ju hedning idag. Så hednaarv som dans kring midsommarstången är ju något religiöst neutralt som passar alla.

Vidare har vi ju ett tusenårigt historiskt-kulturellt kristet arv som är en del av alla svenskars rötter, om man tar bort deras specifikt religiösa delar. Och vi har att ta hänsyn till nya invandrade svenskar och deras utländska icke-kristna traditioner (eller snarare icke-protestantiska)

Nu tar jag ut svängarna. Jag förstår att vissa ser detta som galet. Men i en demokrati kan man ju föreslå allt. Som exempelvis som ett konkret förslag:

Slå ihop Lucia-Jul-Nyår till en julnyårsfest, som firar att vintermörkret vänder mot ljusare tider, och att ett nytt år stundar. Fira familjesläktgemenskap med julklappar och julgran.

Julparet Tomte och Ljusia

Slå ihop tomten som Coca-Cola-säljade kulturimperialistisk USA-tjockis, turkisk givmild kristen biskop och våra egna små gårdsnissar till en normalbyggd skägglös man. Slå ihop Lucia med älvor och en slags ljusdrottning.

Paret Tomte (givmildhetens symbol i rött med vitt) och Ljusia (ljusbärarens symbol i vitt med rött) symboliserar tillsammans jul-nyårshelgen, med dess gåvor och ljusnande dagar (män som kvinnor kan förstås vara båda i detta högtidspar).

Slå samman ledigheterna till ledigt nyårsafton, nyårsdag, och tre dagar före det. Hela fem samlade dagar (minst). Då kan man dessutom sprida ut helgtrafiken, och hinna julbesöka flera släktingar.

Förutom att fira vårt hednaarv (som exempelvis är julens midvintergrund), och andra ”avkristnade” kristna helgdagar. Så föreslår jag att vi hittar en del invandrade kulturella traditioner vi kan lägga till alla årstidshögtider – vinter, vår, sommar, höst.

Jag har ju tidigare föreslagit en ledig höstfredag som en mångkulturell helg. Där vi blandar svenska vikingar med karneval. Där alla möjliga utländska kulturyttringar får plats. Typ Hammarkulle-festivalen i Göteborg.

I korthet föreslår jag att alla högtider får blandade traditioner av hedniskt, kristet-kulturellt, och invandrat ursprung. Och att detta börjar i förskolan. Och kanske i vården och i den offentliga sektorn.

Jag har ju själv arbetat trettio år som vårdarbetare och sett hur de olika svenska högtiderna speglas i olika kulturprylar där. Som finklädda granar, pepparkakshus, påskris och Lucisånger. Det är bara att fylla på med mera symboler från våra invandrare.

Spegla hela Sverige

Varför detta förslag? För att jag menar att vi måste erkänna och uppmärksamma att gårdagens Sverige med sitt statliga kristet-protestantiska trosmonopol inte längre finns. Våra helger bör i enlighet med det spegla hela det nya mångkulturellt blandade Sverige.

Tanken är inte att slita upp våra svenska traditioner och rötter. Det är att omdefiniera och utvidga dem. Så att de därigenom blir gemensamma för alla svenskar, nya och gamla, religiösa som oreligiösa.

Jag vill ha ett enat integrerat ”ihop-assimilerat” Sverige. En förenad nation där vår breda inkluderande nationella gemenskap manifesteras i högtider som alla kan relatera till.

Solidaritetsgemenskap

Där vårt samhälle hålls samman av riter och fester som alla delar. Vilket bidrar till att vårt land blir en förenad folklig solidaritetsgemenskap. Ett enda Sverige – som omfattar alla som gjort Sverige till sitt hemland, sitt folkhem, sitt VI.

Bort med den etniska och kulturella klyftan mellan gamla och nya svenskar. Smällt samman våra gamla svenska traditioner med utvalda delar av de olika invandrartraditionerna.

Dra undan mattan för rasister och sverigedemokrater genom att skapa en ny blandad inkluderande, anti-rasistisk, färgblind nationell identitet. På den svenska urgrunden förstås, eftersom svenskar är i majoritet, och med samerna urfolket i Sverige.

Många menar att ekonomi, pengar och klassklyftorna är viktigare än identitetsfrågor. Må så vara, men när en femtedel av befolkningen (en fjärdedel av ur-svenskarna) röstar på växande främlingsfientliga sd så får man tänka om.

Klass och folk

Kampen för ekonomisk rättvisa, och mer pengar till Sveriges arbetarklass, ensamma mödrar, fattiga och pensionärer, bör därför drivas samtidigt med kampen för att slå samman gamla och ny svenskar till ett enat folk. Där olika kulturtraditioner och globala riter förenat sig.

Det blir i slutändan en bra grund att bygga välstånd, välfärd,

folkhem och social rättvisa på. Allt som gör att vi känner oss som ett stort VI gör också att det blir mycket lättare att utjämna inkomst- och klassklyftor.

Gemensam identitet som inkluderar alla i Sverige ökar viljan att hjälpa sina nationella ”medsvenskar” – sina ”medsyskon”. Liksom olika splittrade identiteter gör tvärtom – söndrar och minskar viljan till medmänsklig solidaritet.

Se på USA som inte har samma välfärdssamhälle som Europa och andra västerländska länder. En klar orsak är att många vita och medelklassen inte känner nationell solidaritet med svart och brun underklass. Trots all sin patriotistiska retorik så har USA långt kvar till att skapa en riktig enad nation!

Den nyskapade ”allfolkliga” vi-känslan jag drömmer om kommer förhoppningsfullt att utgöra en bra samlad grund för att kämpa för jämlikhet. Detta genom att ena alla svenska och utlandsfödda arbetare och tjänstemän i djupare enhet och sammanhållning.

Börja på förskolan

Hur detta skulle genomföras rent konkret? Där har jag mindre att säga. Men affärsmännen har lyckats få våra svenska ungdomar att fira Halloween. Så då borde man kunna få säg förskolelärarna och barnen där att börja blanda svenska och invandrade traditioner.

För nygamla högtider vinter, vår, sommar, höst. Med kontakter förskolor emellan kan de bästa förslagen vinna. Sen spelar barnen upp de nya svensk-utländska traditionerna för sina förskolebesökande föräldrar.

Och så sprider det sig uppåt i åldrarna. Så efter ett par generationer känns de nya utökade och förbättrade blandsvenska traditionerna redan självklara. Som alla andra svenska traditioner vi importerat från utlandet och glömt dess utländska ursprung.

Hans Norebrink

Gilla Hans Norebrink på Patreon!