Brottsskadevärde är inte användbart som mått för brottslighet

Brottsskadevärde är ett mått som baseras på utdömda straff under det senaste året. Ju högre straff ju högre brottskadevärde. Detta innebär att om domstolar börjar döma hårdare på grund av förändringar i opinionen eller på grund av lagförändringar ökar brottsskadevärdet Läs mer…