Hur många invandrare finns egentligen i Sverige?

Enligt många finns det en miljon, enligt vissa finns det 450 000 muslimer och enligt andra ännu fler. Men hur förhåller det sig egentligen och vilka är invandrarna?

Totalt fanns det 481 141 utländska medborgare bosatta i Sverige den 31 /12 2004. Det fanns 1 100 262 utrikes födda och 326 031 personer födda i Sverige med bägge föräldrarna födda i utlandet. Totalt cirka 1,4 miljoner.

År 1945 var antalet utrikes födda så lågt som 100 000. Sedan andra världskriget har 2,4 miljoner människor flyttat till Sverige och 1,4 miljoner har flyttat ut ur landet. Av utflyttarna var en halv miljon svenska medborgare och av inflyttarna var ungefär 320 000 svenska medborgare. Något mindre än hälften av invandrarna har lämnat Sverige. En spridd missuppfattning är att invandrare och flyktingar är synonyma begrepp. Endast en åttondel av de personer som invandrat åren 1990–2003 är flyktingar d.v.s. i behov av skydd.

Av de 1,1 miljoner människor som fötts utomlands men som idag bor i Sverige kommer 60 000 från Afrika varav 15 000 från Somalia, Etiopien med 11 000 och Eritrea med 4 000. Från latinamerika finns cirka 45 000 personer, varav 28 000 från Chile, 8 000 från Colombia (7 000 av dessa är adaptivbarn) och 5 000 från Peru. Totalt finns det 9 000 adoptivbarn från Sydamerika. Från Asien finns det ungefär 220 000 personer som bosatt sig i Sverige, av dessa kommer 70 000 från Irak, 40 000 från Turkiet, 40 000 från Iran, 15 000 från Libanon, 16 000 från Syrien. Av invandrarna från Asien är 26 000 personer adoptivbarn ( 7 000 från Indien och 8 000 från Sydkorea). Från Thailand och Filippinerna har totalt omkrign 10 000 personer flyttat till Sverige, överväldigande delan av dessa är kvinnor. Om vi räknar de cirka 10 000 nordamerikaner (USA och Canada) som finns i Sverige blir det totala antalet personer från länder utanför Europa cirka 315 000. Cirka 35 000 av dessa utgörs av adopterade barn. Kvar blir 280 000 personer.

Av dessa 280 000 människor från länder utanför Europa kommer kanske 210 000 från länder med dominerande muslimsk religion. Det finns emellertid ytterligare ett antal muslimer i Sverige, från Bosnien härstammar 54 000 personer varav endast en del är från muslimska familjer. Sammanlagt blir det 264 000 människor från ”muslimska” länder. Många av dessa har dock kristet ursprung (armenier, assyrier/syrianer, serber, kroater), är zoroastrianer (bland iranier och kurder) eller icke-troende. Totalt är kanske 150 000 troende muslimer i Sverige, kanske 100 000 utövar aktivt sin religion. (Som jämförelse kan nämnas att Pingströrelsen har cirka 90 000 medlemmar). Påståendet om 450 000 muslimer är alltså totalt taget ur luften.

Nu vet vi varifrån nästan en tredjedel av Sveriges invandrare kommer. Resten, två tredjedelar kommer alltså från Europa. Av dessa kommer 140 000 från före detta Jugoslavien, 54 000 av dessa är från Bosnien. En liten del av bosnierna utgörs av troende muslimer. Cirka 60 000 är födda i Baltikum, Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien. Från EU-länder (exkl. Norden) finns omkring 50 000 personer, de flesta från Storbritannien, Tyskland och Italien.

Kvar att redovisa finns cirka 535 000 personer. Dessa är alltså nordbor. Överväldigande majoriteten av dessa är födda i Finland.

Av 1,1 miljoner personer födda i andra länder är alltså hälften från nordiska länder och ytterligare 250 000 från resten av Europa. Adopterade barn från utanför Europa utgör ytterligare 35 000 och kvinnor som flyttat till Sverige och gift sig här utgör omkring 10 000 personer.

Vi kan alltså konstatera att de som pratar om cirka 1 miljon invandrare har rätt men jag tror att flertalet inte tänker på att nordbor utgör hälften av de som som flyttat till Sverige och att adoptivbarnen utgör en stor grupp. Flertalet invandrare i Sverige är alltså sådan som inte ”syns”.

En annan fråga som också ofta nämns är att arbetarklassens majoritet skulle ugöras av invandrare. Det är naturligtvis ett falskt påstående. Arbetarklassen i vid bemärkelse utgör cirka 4 miljoner personer. Det finns 1, 1 miljoner invandrare och ytterligare 300 000 personer med två utlandsfödda föräldrar. Totalt 1,4 miljoner. Många av dessa är arbetare, men andra är det inte. Även om alla var arbetare skulle de inte utgöra majoriteten av den svenska arbetarklassen.

Anders_S
(Källa: SCB)

Läs gärna den uppdaterade versionen från i år.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!

11 Svar på “Hur många invandrare finns egentligen i Sverige?”

  1. Intressant! Så när media påstår att någon med ”invandrarbakgrund” har gjort något olagligt kan det lika gärna handla om en finländare?

  2. Ja, helt klart. Jag känner faktiskt till just ett sånt fall i samband med en utpressningsaffär i en av Göteborgs förorter.

Kommentarer är stängda.