5 år sen Göteborgshändelserna

Det har snart gått 5 år sedan de upprörande händelserna i Göteborg 2001 ägde rum. Det har under vintern kommit ett antal böcker om dessa händelser, som ibland går under namnet Göteborgskravallerna. Bland böckerna finns den första romanen som behandlar händelserna, Jörgen Gassilewskis ”Göteborgshändelserna”. GP har skrivit om boken, I skuggan av Drakdödaren och Salt på toppmötessåren . Andra böcker är Mikael Oskarssons ”Lag eller Ordning” som kommit ut på Jure Förlag och Stig Centerwalls bok ”O 2954” som getts ut på eget förlag.

En annan som reagerat är den alltid så trovärdige och balanserade Anders Kilner som återigen drar ut på vendetta mot all de olika ”kommunister” som får symbolisera hans egen bror som är medlem i Kommunistiska Partiet, Vem minns inte Göteborg 2001? .

Kilner menar här att kravallerna var planerade provokationer mot polisen. I så fall tycker jag det är väldigt konstigt att polisen Mikael Oskarsson i sin doktorsavhandling slår fast att flertalet kravaller i Göteborg under 2001 bröt ut efter att polisen gjort ingrepp mot olika demonstrationer eller möten. Helt enkelt är det alltså tvärtom mot vad Kilner påstår. Det var polisen som provocerade demonstranter. Polisen var i allra högsta grad ansvariga för att kravaller uppstod.

Inte heller är det så som herr Anders Kilner påstår, att man är oense om händelseförloppet. De flesta insatta, såväl poliser som aktivister (demonstranter) är i stort sett överens om händelseförloppet. Det enda som man är oense om är egentligen vilka konsekvenser omringningen fick för kravallerna omfattning.

För att läsa mer om händelserna, gå till min speciella Göteborg 2001-sida . Där finns polisens rapporter och utvärderingar, olika artiklar som jag själv skrivit och en massa annat.

Anders_S

Advertisements

2 Svar på “5 år sen Göteborgshändelserna”

Kommentarer är stängda.