De 15 familjerna

Det var ett uttryck som skapades av en tidigare partiledare i det som idag heter vänsterpartiet. Nämligen C.H. Hermansson med en bok som utgavs 1965, Monopol och storfinans – de 15 familjerna. I boken namnges ett antal familjer/finansgrupper som är de som då bestämde över Sverige. De som ägde majoriteten av alla storföretag, banker och försäkringsbolag. Storfinansen kort och gott. Den yttersta eliten i det svenska samhället alltså.

Den främsta av dessa finansfamiljer var då som nu, Wallenberg (Investor). Andra familjer som Hermansson räkande upp var Söderberg, fortfarande en stor finansfamilj i Sverige (Ratos) och tillika nära släkt med Wallenbergs, precis som familjen Wehtje som ägde det som idag heter Skanska. Wehtje är idag inte längre nån betydande finansfamilj i Sverige. Det är däremot Ax:son Johnson (Nordstjernan) liksom Bonnier (DN, Bonniers). Det sistnämnda är också den elitfamilj som figurerar i misshandelsfallet på Kungsholmen.

Vidare nämner Hermansson, familjen Kempe (senare Carlgren) som ägde MoDo, Throne-Holst, Schwartz, Roos (Skånska Banken), Dunker (Tretorn, Trelleborgs Gummi), Hammarskjöld (Sydsvenskan), Jeansson och Jacobsson. Inga familjer som räknas idag. Räknas gör inte heller Broström, den en gång så viktiga redarfamiljen i Göteborg. Men en familj som fortfarande hör till storfinansen är den familj som kallas Klingspor och Stenbeck av CH Hermansson. Egentligen två familjer som verkade tillsammans. Idag är detta Stenbeckgruppen (Kinnevik) och familjen Stenbeck.

Statliga koncentrationsutredningen 1963/64 räknade istället med en del andra familjer och uteslöt en del av de Hermansson hade med (i ordning efter storleken på deras intressen): Wallenberg, Wehtje, Ax:son Johnson, Klingspor/Stenbeck, Mark/Carlander (nära släkt med Broströms och av Hermansson inräknade i familjen Broström), Broström, Bonnier, Kockum, Dunker, Ericsson (Facit), Åhlén, Kempe, Söderberg, Bergengren, Edstrand. Alla finansfamiljerna i botten av denna lista utom Söderberg har försvunnit som stora finansfamiljer. I toppen har bara Göteborgsfamiljerna Broström och Mark/Carlander samt familjen Wehtje försvunnit. De andra är fortfarande del av den yttersta finanseliten i Sverige.

Över tid har det fösvunnit, tillkommit och försvunnit familjer i den yttersta svenska finanseliten. De största kapitalistfamiljernas antal har minskat och en del mer anonyma storföretagsägargrupper har tillkommit. Men det intressanta är att man fortfarande hittar även medlemmar i de ”försvunna” finansfamiljerna i den svenska eliten. Bland toppdirektörer, i media och på andra poster där de har makt. Familjen Broström representeras av den till nörd utnämnda Ebba von Sydow som figurerat i en del mindre smickrande sammanhang den senaste tiden. En annan gren av släkten von Sydow återfinns ju också i den politiska eliten i Sverige.

Familjen Jeansson representeras av den tidigare Volvo-höjdaren Lennart Jeansson. Han har också suttit i styrelsen för den nuvarande göteborgske redarkungens bolag, Stena.

Det finns säkert många fler exempel på att det är samma familjer i eliten nu som då. Till och med är det ju så att många gamla adelsfamiljer (Hamilton, Douglas, Bonde, Wachtmeister osv) som tillhört den svenska eliten i århundraden fortfarande tillhör den lilla klick som har den mesta makten i det svenska samhället. Eliten i Sverige är förvånansvärt beständig.

Borgarmedia: EX
Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements