Företagen i den privata skolindustrin

Inslaget av små företag med en inriktning på speciell pedagogik är relativt stort, men den dominerande trenden idag är att stora företag allt mer tar över och öppnar allt fler privatskolor i rent vinstsyfte. Vilket är en naturlig konsekvens av kapitalismens funktionssätt. Finns det profiter att göra och en marknad öppnas upp genom politisk beslut som gynnar privatskolor på den gemensamma skolans bekostnad så kommer allt fler profitinriktade företag att söka sig dit.

Precis som fallet är inom den privata sjukvårdsindustrin kommer inslaget av företag inriktade på stora och kortsiktiga vinster att öka. En sådan utvecking syns redan idag med framväxten av sådana företag som Novare Human Capital, ett företag till 50% ägt av Wallenbergsgruppens maktbolag Investor. Novare är ett förtega som erbjuder olika typer av tjänster som förr sköttes av olika företags personalavdelningar samt utbildning av olika slag. Dessutom investerar bolaget i andra företag i bland annat utbildningssektorn och på rekryteringsområdet, såsom Kunskapskolan och Propell. I Kunskapsskolan, som idag är ett av Sveriges större privata utbildningsföretag med 700 anställda och 9 200 elever, äger Novare ett begränsat minoritetsintresse på 18%. Majoritetsägarfamiljen Emilsson äger också konsultföretaget Kreab.

Moderaternas förslag om förenklingar för den som vill starta privatskolor kommer att locka företagen att expandera då profitmöjligheterna kommer att växa. Det handlar då om företag som ovan nämnda Kunskapskolan där storfinansen i form av familjen Wallenberg har ett mindre ägarintresse och om Sveriges största privatskolekoncern AnewLearning med 1 300 anställda och 13 000 elever. AnewLearning driver Vittra, Fenestra, Framtidsskolan, Rytmus och Didaktus. Bakom AnewLearning hittar vi Bure Equity, ett företag med samma sorts målsättning som de bolag som äger den privata sjukvårdsindustrin, kortsiktigt ägande med så stora vinster som möjligt. I Bures ägo finns också företaget Mercuri som sysslar med utbildning och konsultverksamhet och en del nadra konsultföretag inom olika områden.

Bure kontrolleras ägarmässigt av Catella (äger 17,1%), ett företag som kontrolleras av IKEA:s ägarfamilj Kamprad, tillsammans med Skanditek (äger 17,6%). Skanditek i sin tur ägs av Catella (17,6%) och familjen Tigerschiöld (31,3%). Det har också överenskommits att privatskoleföretaget AcadeMedia ska slås ihop med AnewLearning. I AcadeMedia, med 700 anställda, är Bure största ägare (49,8%). Samma intressen står bakom ett annat stort privatskole- och utbildningsföretag, Theducation, i vilket bolag Skanditek äger 62%. Theducation nyligen köpt privatskoleföretaget Infokomp.

Hittills har det alltså visat sig att Sveriges storfinans har ägarintressen i fyra av de största utbildningsföretagen. Det verkar inte vara falllet med etta nnat utbildnings- och vårdföretag, Baggium AB som för inte så länge sen tvingades lägga ner en verksamhet efter omfattande kritik i bland annat radio. Inte heller bakom Procivitas, ett annat större privatskoleföretag, ett företag som också drabbats av kritik. Det verkar varas ett företag som har en uttalat politisk målsättning med sin verksamhet genom samarbetet med Ung Företagsamhet.

Det är ett misstag att tro att det är idealister som kommer att driva/driver de privata skolorna. Det är istället huvudsakligen olika profihungriga storbolag som kommer att göra/gör det. Storbolag som gynnas av den nuvarande privatiseringspolitiken.

Intressant?
Bloggat: Claes Krantz, Ekonomikommentarer, Ilona Sz Waldau, Maryam Yazdanfar, Tyckande och tankar, In your Face, I was cured all right…,
I media: Affärsvärlden1, Affärsvärlden2, SDS, E24, AB, SVD, City,
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

11 Svar på “Företagen i den privata skolindustrin”

  1. En titt på hur det gick för de avreglerade järnvägarna i England kanske kunde ge vissa insikter – fast för den som anser att ideologin är viktigare och riktigare än verkligheten finns kanske ingenting sådant som ”insikter”.

Kommentarer är stängda.