Världen ligger i våra händer

”Något i kapitalismen verkar vara trasigt.” Det är säkert en tanke ni som står här idag redan tänkt. Men den som nyligen sa detta var en person som nog inte varit på många Första Majmöten. Han heter Albert Edwards, är global strateg på storbanken, Société Générale och han sa det i den amerikanska affärstidningen Fortunes senaste nummer Läs mer…

Vårdkris i åtstramningstid

Region efter region genomför nedskärningar inom vården. Löftena från flera partier inför valet 2022 om vårdsatsningar, minskade köer, fler vårdplatser och bättre arbetsmiljö är som bortblåsta. Underskotten i regionerna är rekordstora och givetvis räcker inte regeringens sex extramiljarder i vårbudgeten. Läs mer…

Rädda och fördomsfulla ledarskribenter är ett stort problem

Ledarskribenterna i Sveriges stora dagstidningar tycks ha allt mindre kontakt med verkligheten och det innebär att deras ledare blir allt mer verklighetsfrämmande, rasistiska och intoleranta. Rädda och fördomsfulla ledarskribenter är ett större problem än de saker de upplever som problem. Läs mer…

Korruption ger problem för polisen

Upphandlingssystemen ihop med privatiseringar har lett till ökad korruption i Sverige. Det har också fått faktiskt konsekvenser och har lett till att kriminella vinner upphandlingar inom bland annat, Välfärdsbedrägerier har därmed blivit en av den organiserade brottslighetens största inkomstkällor. Betydligt viktigare för de kriminella nätverken än narkotika. Läs mer…

Hög tid att mobilisera mot nedskärningar!

I förra veckan kom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med beskedet att regionerna – vars huvudsakliga områden täcker sjukvård, kollektivtrafik och kultur – detta år beräknas att gå med 24 miljarder i underskott. Tidigare har dessutom uppgifter offentliggjorts om stora minusposter i Sveriges kommuner. Läs mer…

Södertäljenätverket och domstolen i Södertälje

Enligt Dagens Nyheter ägs själva den byggnad där Södertälje tingsrätt ligger av ett företag med koppling till Södertäljenätverket. En person som av polisen pekats ut som en nyckelperson i det kriminella nätverket är huvudägare i den fastighetskoncern som äger byggnaden. Läs mer…

Det egentliga hotet mot demokratin är politikerna

De kriminella är hotet mot demokratin skriver Adam Cwejman i en ledare i GP. Infiltrerar myndigheter och hotar tjänstemän. De skapar korruption och utnyttjar välfärdssystemet för att begå brott. Det är korrekt att de kriminella nätverken och gängen hotar offentliga tjänstemän och skaffar sig jobb i myndigheter samt blir medlemmar i politiska partier. Läs mer…

Protestera mot oss själva!

Men vi kan ju inte demonstrera mot oss själva. Jo, det är precis det vi måste. Ett motsägelsefullt läge uppstod efter senaste valet. Medan Vänsterpartiet gick tillbaka på riksplanet och en brun-blå regering kunde tillträda blev utgången helt annorlunda i många kommuner. Läs mer…

Bekämpa gängen – avprivatisera vården och skolan

De kriminella nätverkens näst största inkomstkälla är bedrägerier riktade mot välfärdssystemen. Det handlar om att de river vårdföretag, omsorgsföretag, städföretag, vaktföretag med mera. Dessa företag används för ge påhittad vård till påhittat sjuka eller verkligt sjuka som därmed inte får den vård de behöver Läs mer…

Regeringens politik är fascistisk

Angiverilag som är utformad precis som lagarna i DDR som skapade ett totalt angiverisamhälle. Nya övervakningslagar (Chat Control) som gör det möjligt att ständigt övervaka alla människors kommunikation. Lagar som möjliggör att flyktingar spärras in och behandlas som brottslingar. Läs mer…

Varför de som skjuter och spränger blir allt yngre

Skolan i Sverige blir allt sämre. Det gör att väldigt många saknar utbildning och betyg för att kunna gå vidare till högre utbildning eller få jobb. Orsaken till situationen är att skolan får allt mindre resurser. Politikerna skär ständigt ner och offentliga medel används för att berika överklassen genom aktieutdelning till ägarna av skolföretag. Läs mer…

Fler dör på grund av arbetet än av skjutvapenvåld

Fram till och med den siste augusti så har 38 personer dött på sin arbetsplats enligt Arbetsmiljöverket. Under samma period sköts 30 personer ihjäl enligt Polisen. Antalet som dött av arbetsplatsolyckor har alltså varit betydligt fler än antalet som dött i skjutningar. Läs mer…

Privatiseringar och nedskärningar ger arbetskraftsbrist

I cirka 40 års har det genomförts ständiga privatiseringar och nedskärningar av den offentliga servicen i Sverige. Detta har genomförts samtidigt som de rika fått rejält sänkta skatter. Bidrag till privata verksamheter som skickar pengar rakt ner i de rikas fickor har införts i samma takt som privatiseringarna. Läs mer…

Ett jämlikare samhälle är mindre våldsamt

Ekonomisk omfördelning stoppar inte skjutningarna skriver Henrik Jönsson i en ledare i Göteborgs-Posten. Det är korrekt såtillvida att det går inte att hävda att ekonomiska omfördelningen leder till minskat skjutande. Men det är också totalt fel. Läs mer…

Vad tjänar de kriminella gängen sina pengar på?

Det kriminella nätverken och gängen har en stor mängd inkomstkällor. Den enda som uppmärksammas i media är narkotikahandel trots att det är en av de mindre inkomstkällorna. Vad gäller svartarbete så uppsattas summan av de svarta lönerna till cirka 90 miljarder. Läs mer…