Bergengren – en adlig textilindustrifamilj

Familjen ägde redan i slutet av 1800-talet det 1870 grundade Borås Wäfveri AB, som 1920, inklusive dotterbolag hade 1 400 anställda. Bland dotterbolagen märktes Kungsfors Fabriker i Skene, vilket kom att bli den sista tillverkande enheten i Sverige. Men då talar vi om nutid och ett företag som sedan länge inte kontrolleras av familjen Bergengren.

Bergengren som familj, hade via Borås Wäfveri, intressen i ytterligare textilföretag som Kilsunds AB och Borås Yllefabrik AB, bägge kontrollerade tillsammans med familjen Eiserman som ägde AB Sveriges Förenade trikåfabriker (senare Eiser). Familjen skaffade sig också intressen i Lomma Tegelfabrik och Minebergs AB. Allteftersom tiden gick delades intressena i familjen upp så att en bror, Axel G Bergengren och hans ättlingar tog över intressena i textilindustrin och en annan bror, Anders V Bergengren och hans ättlingar tog över byggmaterialintressena samt skaffade sig en del godsegendomar genom köp av gods som Pugerup (Pugerup & Böketofta Jordbruks AB), Ekenäs (köpt 1939) och Hjularöd (köpt 1926) och mark i olika delar av Sverige.

193 anger den statliga Koncentrationsutredningen att det finns totalt cirka 4 000 anställda i företag som familjen kontrollerar själv och tillsmmans med annan ägargrupp. Det största av de kontrollerade företagen var Borså Wäfveri AB. Under 1960-talet minskade dock familjens intressen, Kilsunds slog ihop med Saxylle och blev ett bolag, Saxylle-Kilsunds AB, kontrollerat av andra ägare. Borås Wäfveri sålde dotterbolaget Mölnlycke-Tuppen AB och företaget Mineberg upplöstes. Det som kvarstod var Borås Wäfveri AB och AB Lomma Tegelfabrik.

Det sistnämnda företaget ägs fortfarande av familjen medan Borås Wäfveri sakta men säkert får Industrivärden/Handelsbanken som kontrollerande aktieägare under 1970-talet och dessutom byter namn till Borås Invest AB. Och familjen Bergengren försvinner som en svensk storfinansfamilj. Godsen kvarstår dock i familjens ägo liksom tegelfabriken i Lomma. Dock verkar en del av familjens ätteläggar vara lite degenererade. Rickard Bergengren som den unge mannen heter sitter dessutom som suppleant i Bolaget AB Hörby Bruks styrelse som man kan anta att familjen har ekonomiska intressen i då flera familjemedlemmar sitter i styrelsen. familjen verkar också ha intressen i Ugglarps slakteri.

Läs mer: Tekomuseet, Sjuhärad turism1, AV, SDS1, AB1, The Peerage, Borås Golfklubb, HD1, Jinge1, Per Westberg, SDS2, AB2, Jinge2, SR, Land, EX, HD2, Corren, Mija Renström, Sjuhärad Turism2,

Intressant?
Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Technorati: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Powered by ScribeFire.

Advertisements