Självklart att konstnärer får bryta mot lagen

Inte bara konstnärer förresten. Alla. För att förändra ett samhälle, för att påpeka felaktigheter, för att påvisa missförhållanden behöver man ofta bryta mot lagarna. Så var det när demokratin skapades. För att uppnå lika rösträtt för alla bröts det mot lagarna friskt, för att uppnå de fackliga rättighetre vi idag betraktar som självklara delar av en demokrati bröts det en massa mot olika lagar. Ja, den moderna borgerliga staten är resultatet av grova lagbrott, exempelvis under den franska revolutionen.

Lagbrott är alltså en nödvändig del i samhällsutveckling. För det krävs ofta lagbrott för att få förändringar till stånd. Ta en sån sak som demonstrationer. På 1960-talet betraktades demonstrationer som inte begärde tillstånd som olagliga. Men FNL-rörelsen och andra solidaritetsrörelser från den tiden tvingade igenom en förändring så att situationen idag är den att alla demonstrationer är lagliga och tillståndet endast behövs för att underlätta planering och liknande. Polistillståndet är alltså en praktikalitet och inte förenat med lagar eller tolkning av lagar. Och för att det skulle bli så behövde olika rörelser och olika människor bryta mot lagen.

På samma sätt kan självklart konstnärer få bryta mot lagen. Speciellt om de i likhet med Anna Odells projekt om psykvården handlar om en i grunden politisk aktion. En politisk aktion med personliga förtecken i detta fall. En politisk konstaktion som satt fingret på psykvården. Och för att uppnå det så bröt kanske Odell mot lagen. Om det är ett lagbrott vet vi dock faktiskt inte än. Det är också så att lagbrott kan kosta, att bryta mot lagen kan självklart ge fängelsestraff och ge böter. Det kan hända Anna Odell likaväl som nån annan. En konstnär är inte immun mot lagens regler utan kan straffas som alla andra. Men det hindrar inte att det kan vara rätt att bryta mot lagen. Ja, det är ofta rätt att bryta mot lagen. Om det handlar om att man vill förändra, påpeka missförhållanden osv. Om det handlar om politik. och i slutändan handlar det hela förstås också om att värna vår om yttrandefrihet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements

17 Svar på “Självklart att konstnärer får bryta mot lagen”

 1. Ett lite konstigt resonemang. Självklart är det ibland bättre att bryta en lag än att låta bli. Men ”får bryta mot lagen”? Självklart ska den som bryter en lag straffas – annars uppstår ett totalt godtycke där åklagarens politiska uppfattningar bestämmer vem som ska åtalas och domarens politiska uppfattningar bestämmer vem som ska fällas.

 2. Jan: Man kommer att straffas, men om vi anser att lagen är felaktig så kan vi också vara mot att man ska straffas för den. För vi vill ju att den ska tas bort eller inte tillämpas (vilket också förekommer). Det finns till och med lagbrott som inte är straffbara (att gå mot röd gubbe exempelvis) om inte andra brott blir följden.

 3. Hur tänkte du nu, Svensson? Självklart får ingen bryta mot lagen, i så fall vore det ju ingen lag utan en allmän trivselregel. Ett samhälle måste ha lagar och även sanktioner mot dem som väljer att bryta dessa. Det viktiga är att lagarna är stiftade i någon form av demokratisk ordning och följdaktligen kan påverkas och förändras.

  Dåliga lagar ska man protestera mot och kanske till och med bryta mot, av personlig övertygelse, men i sådana fall får man allt vara beredd att ta konsekvenserna av sitt val och därefter låte processen och debatten ha sin gång. I vissa fall är lagen säkert orimlig och då får lagen ändras, men det får i så fall ske i efterhand och efter en demokratisk process.

  Att ge carte blanche till olika grupper att ostraffat göra vadhelst de önskar under föregivande av någon slags ”högre syfte” leder obönhörligen ut på ett sluttande plan som leder till barbari.

 4. A.Jonsson: Har du verkligen läst vad jag skrivit? Du argumenterar mot saker som inte står där.

  Citat från mig själv:

  ”Om det är ett lagbrott vet vi dock faktiskt inte än. Det är också så att lagbrott kan kosta, att bryta mot lagen kan självklart ge fängelsestraff och ge böter. Det kan hända Anna Odell likaväl som nån annan. En konstnär är inte immun mot lagens regler utan kan straffas som alla andra.”

  Lagar är trivselregler, inget annat. Gillar vi dem inte byter vi ut dem. Krävs det att vi bryter mot dem för att byta ut dem, så är det okej.

  Vi hade inte haft dagens demokrati om inte folk brutit mot lagar. Därför är resonemanget om att det bara måste ske genom parlamentariska metoder (som du kallar demokrati, men det är att begränsa det begreppet). Sån är inte verkligheten helt enkelt.

  Därför är Odells tilltag (som ju inte är ett lagbrott i formell mening, i alla fall inte än) och franska ”boss-nappings” helt godtagbara metoder. Straffbara, eventuellt och/eller javisst.

 5. Anders: Både A. Jonsson och jag inser att man kan behöva bryta mot lagar ibland. Vi får helt enkelt acceptera att lag och rätt är två skilda saker.

 6. Jag har läst vad du skrivit och konstaterar att du väljer att inte acceptera de lagar som vi faktiskt har i vårt samhälle. Om var och en, efter eget huvud, får välja vilka lagar men vill följa blir resutlatet en sammhällskollaps. I vilket fall blir lagarna överflödiga.

  De lagar vi inte gillar ska naturligtvis bytas ut, men det ska ske enligt en demokratiskt process och inte av antidemokratiska gaphalsar som tror sig ha ett högre och bättre syfte än hela resten av samhället. Att, i demonstrativt syfte, bryta mot en lag man upplever felaktig och orättvis kan ha ett syfte, men bryter man mot lagen får man vara beredd att ta konsekvenserna. Konsekvensen kanske blir att lagen ändras, men det kan också mycket väl bli fråga om straffansvar och det bör man vara medveten om.

  Anser du verkligen att kidnappning och misshandel är legitima politiska metoder för att nå dina mål? /*borttaget, bryter mot kommentarsreglerna, påstår saker om vad jag tycker och inte tycker som jonsson inte vet ett skit om*/ #AS

  Jag skulle gärna bryta mot ett antal lagar jag upplever som orättfärdiga och orättvisa, speciellt inom skatterätten, men nu har vi lagar som säger att staten har tagit sig rätten att stjäla 2/3 av mitt arbetes värde i utbytte mot luddiga löften om ”välfärd”. /*borttaget, bryter mot kommentarsreglerna, påstår saker om vad jag tycker och inte tycker som jonsson inte vet ett skit om*/ #AS

 7. A. Jonsson: Återigen. Du läser inte. jag skriver ju att man kan bli straffad om man bryter mot lagen. varför fortsätetr du då som om jag inte gjrode det. Vad är problemet? Och var har jag skrivit om missahndel? Ingenstans är svaret!

  Men vi kan konsatera att det moderna demokratiska samhället aldrig skulle funntis om vi följt dina regler för hur man kan uppföra sig. Därför är också dina tankar luddiga och felaktiga.

  Självklart accepterar jag inte alla lagar som finns (det gör ju inte du heller). Det finns mängder med lagar som bara är till för att skydda de priviligerades och rikas intressen. De lagarna är jag självklart emot (exempelvis en mängd övervakningslagar, Ipdredlagen, telekompaketet, arebatgivares rätt att ensidigt avskeda osv)

 8. Civil olydnad har många krav. Där ingår bl.a att man ska ta ansvar för sitt lagbrott och ta dess konsekvenser, att man ska ha en majoritet av befolkningen med sig, att syftet ska vara gott, att inget våld ska användas, etc.

  Under sådana förutsättningar ses lagbrott som acceptabla. Almstriden är ett exempel och andra är de brittiska demonstrationerna mot atomvapen.

  Frågan är om konstnärens eventuella lagbrott kan klara dessa kriterier. Själv är jag skeptisk.

 9. Okay, Svensson, vi är överens om att man kan bryta mot lagen, eller hur. Vi är vidare överens om att man kan bli straffad om man gör det. Konsekvensen av ett lagbrott kan också bli att samhället och även lagarna förändras, därför att lagarna visade sig orimliga. Det jag stillsamt hävdar är att detta ska ske i en demokratisk process och inte av en skränande pöbel som skapar sina egna lagar efterhand. Pöbeljustis har aldrig fungerat och kommer hellre aldrig att fungera hur goda intetionerna än är.

  När du skrev om ‚Äúboss-nappings‚Äù antog jag att du talade om den kidnappning och misshandel som franskt slödder utsatte sina chefer för. Innan du börjar märka ord så utgår jag från att våld eller hot om våld förelåg annars skulle ju cheferna helt enkelt kunnat gå därifrån och ingen kidnappning skulle ha varit aktuell. Anser du att kidnappningar är legitima metoder mot dem som inte delar dina politiska ideal så måste du ju acceptera att samma metoder används mot dig, eller hur?

 10. A. Jonsson. Du har aldrig funderat på att det faktiskt kan vara så att cheferna i fråga faktiskt är överens med arbetarna. Så det behövdes inga hot elelr nåt annat för att få cheferna atts tanns kvar. Och de aktuella arbetarna är faktiskt inte på någto sätt slödder. Var vänlig och uttryck dig mer respektfullt om människor. Dte visra nnars på ett otroligt förakt för de som är fattiga och desperata.

  Mitt demokratibegrepp är större än ditt. Demonstrationer, blockader, ockupationer, tvångsöverataganden (a la oranga revolutionen i Ukraina är också helt okej, eller som ockupationerna av fabriker i Frankrike och Storbritannien). I andra situationer är våld ockås okej (Palestina, Sydafrika, befrielskrigen i Afrika, FNL osv). Vad som är acceptabelt är alltså alltid betingat av situationen, styrkeförhållanden, möjligheter eller brist på möjligheter.

 11. Hampus: Men jag betraktar även andra typer av aktioner som acceptabla. Se vad jag skrivit till A. Jonsson ovan.

 12. Inte alls självklart att konst får bryta lagar!
  Sådan ”konst” vänder sig till ett fåtal som gillar att åse provokationer. Riktig konst kan beröra och engagera alla.

 13. Vad är det för något missförhållande som har påvisats?

  Är det inte Socialstyrelsen, HSAN, polisen eller Länsstyrelsen man ska vända sig till om man tycker något är fel i sjukvården?

 14. Har hon verkligen uppnått något? Har hon ens försökt uppnå något? Vet du mer om psykvården nu än vad du visste tidigare?

  Jag tror inte det.

  Slutresultatet av detta är bara att 1-Anna Odell har blivit en b-kändis och 2-Hon kommer att få sålja sitt undermåliga konstverk till någon uppmärksamhetssökande gallerist. Bra för Anna Odell, men knappast värt att uttnyttja förbipasserande människor och stjäla psykvårdens resurser för.

Kommentarer är stängda.