SD är inte ett dugg bättre än Hitlers nazister

Det som Sverigedemokraterna säger om muslimer, det sa nazisterna i Tyskland om judar och det säger dagens nazister fortfarande om judar. SD är dock precis lika vedervärdiga som nazisterna, fast istället för judar ger man sig på muslimer.

För mig är det skitsamma om man är antisemit eller islamofob. Det är bara två sidor av samma vedervärdiga rasism och inget jag på något sätt kan se som positivt. Sverigedemokraterna kanske inte är nazister, men de är definitivt samma andas barn, som delar in världens människor i onda och goda. Delar in världen i ont och gott.

Att sen inte JK gör en undersökning är ett exempel på samma flagranta flathet mot rasism som vi också kunde se under 1930-talet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements

35 Svar på “SD är inte ett dugg bättre än Hitlers nazister”

 1. Håller närmast helt med dig. Och vill tillägga att islamism också är en totalitär ideologi. Så det finns inga goda i den här storyn.

 2. Jag föreslår att ni slär kommentarsreglerna innan ni skriver.

  http://www.zaramis.nu/blog/kommentarsregler/

  Beakta speciellt punkt 1, 6, 7 och 11 vilka är de som ni i samband med detta och mitt förra inlägg om SD bryter oftast mot.

  Att exempelvis påstå ”islamismen sprider sig” är ett faktafel som inte kan belägags i någon källa och dessutom off-topic.

  Att påstå att jag hävdar att SD dödat 6 miljoner judar för att jag jämför deras sätt att yttra sig med nazisternas sätt att yttra sig är att bryta mot punkt 11. Jag har inte jämfört SD:s handlande med nazisternas handlande. Jag har jämfört nazisternas retorik med SD:s retorik och funnit dem lika illa. Nazisterna retorik ledde fram tilfl förintelsen. SD:s retorik pekar i samma riktning. Men förhoppningsvis går det inte lika långt. Förhoppningsvis så får SD inga fler framgångar.

 3. Nie wieder Faschismus!

  Jag saknar ord för min avsky mot SDs hantlangare och andra reaktionärer oavsett religion.

 4. Jag har jämfört nazisternas retorik med SD:s retorik och funnit dem lika illa.

  Är det inte samma dåligt underbyggda hatiska retorik som många i vänstern använder mot ”de rika”, ”kapitalisterna” och ”nyliberalerna” till exempel?

 5. Med SD:s synstätt kommer vi bara gå bakåt i tiden och hamna på den tid man tvångssteriliserade folk som var ”icke önskvärda” för att få fram SD:s ”perfekta” svensk samtidigt som det var förbjudet för vissa folkgrupper att ens komma in i Sverige (romer t.ex), bara att nu hugger man på muslimer. Nej, deras synsätt är avskyvärt.

 6. För den drabbade spelar det givetvis inte så stor roll om han får ”pest” eller ”kolera” då båda kan vara lika ödesdigra. Det man ändå här måste tänka på att behandlingen av ”pest” och ”kolera” nog skiljer sig åt en del.

  Om vi översätter detta till denna diskussion så är inte ”islamofobi” och ”antisemitism” samma sak. Den första riktar sig mot utövarna av en religion medan den andra riktar sig mot ett folkslag, judarna, som råkar ha religonen judendom.

  En vanlig missuppfattning är att muslimer i princip utgörs av araber när det, enligt http://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Islam, endast är 37% som återfinns i arabländer och mellanöstern. Fler muslimer finns i länder som Indonesien, Pakistan, Indien och Bangladesh som befolkas av andra folkslag.

  ”Islamofobi” är därför inte rasism i den meningen att den, till skillnad från antisemitismen, inte riktar sig mot en etnisk folkgrupp. ”Islomofobi” har att göra med att man angriper människor utifrån livsåskådning.

  …om sedan Åkesson, i sin populism och värld av förenklade lösningar, och om han verkat för sisådär 75 år sedan, hoppat på det ”antisemistiska tåget” kan man givetvis fundera över.

 7. Allianspartist har självklart fel. Kriget i Bosnien, med dess folkmordsbrott, riktade sig inte mot muslimer som religion utan mot muslimer som etnicitet. Samma sak i Sverige då ordet ”muslim” bara blivit ett kodord för invandrare eller arab.

  En vanlig missuppfattning är att det är muslimer i Indien eller Malaysia som utpekas. I princip alltid är det araber som gäller och är därför rasism i ungefär samma utsträckning som antisemitismen. ”Islamofob” har inte ett smack att göra med att angripa människor utifrån deras livsåskådning, även om en del islamofober vill påstå det.

 8. Allianspartisten:
  Judar är lika lite ett folkslag som muslimer. De flesta som återfinns inom judendomen är Ashkenaser som kommer från Khazarerna vilket var ett slavfolk som konverterade till judendomen på 800-talet, sedan drevs österut av mongolerna, och blev de östeuropeiska judarna. Men det finns även svarta judar, europida judar osv.
  De etniska judarna flyttade inte en masse från palestina, det var precis som med nästan alla andra flyktingströmar de besuttna som kunde sticka. De etniska judarnas ättlingar är idag muslimer och kallas palestinier, de drevs från sina hem av judaister (zionister) främst slaver ättade från Khazarerna.

  Betänk bland annat att du med ockularbesiktning aldrig hade kunnat skilja en etnisk jude (t.ex. jesus) från en arab.

 9. profanum_vulgus:
  Nja, nu var det väl ändå så att nazisterna i praktiken betraktade judarna som ett folkslag i den meningen att man i huvudsak utgick ifrån en genetisk klassificering. N?ºrnberglagarna från 1935 definierade det hela.

  Jude var:
  – tre i rasligt hänseende heljudiska mor-/farföräldrar.
  – två i rasligt hänseende heljudiska mor-/farföräldrar och var medlem i en judisk församling eller var gift med en jude.

  Blandras (mischlinge):
  – två i rasligt hänseende heljudiska mor-/farföräldrar (halvjude).
  – en i rasligt hänseende heljudisk mor-/farförälder (kvartsjude).

  Rasbiologi var/är en bärande del i den nazistiska läran.

  Slutsatsen är att nazisternas variant av antisemitism var rasistisk från ett rent genetiskt perspektiv.

 10. Jag vill påpeka att all kollektiv skuldbeläggande i princip är lika illa. Att just ras eller religion skulle vara särskilt vidriga parametrar att gruppera människor efter kan jag inte se. Det handlar ju om att lägga skulden på en grupp som man inte känner att man har något genensamt med. Våldsam kamp mellan ”samhällsklasser” är precis lika illa, och skuldbeläggande av börs-VD:ar eller egenföretagare likaså. Eller för all del uttalanden som att alla arbetslösa är lata eller nåt i den stilen.

  /*antisemitiska vanföreställningar om judar, borttaget*/ #AS /*off-topic,borttaget*/ #AS

 11. Ja, både nazisternas klassificering av judar och Sverigedemokraternas klassificering av muslimer är uppenbart rasistisk. Det är viktigt att komma ihåg, även om en del vill försöka ignorera det.

 12. Allianspartisten:
  Ja och det är ju precis så som SD behandlar muslimer, som att invandrare från mellanöstern och nordafrika samt deras barn skulle vara muslimer. Det är iaf uppgifter om sådana invandrare som SD använder för att motivera sina uttalanden om muslimer.

  Att nazisterna trodde att judar hade en gemensam genetik betyder inte att judar har en gemensam genetik.

 13. John: Det gäller att ha rubriker som lockar. Gör man ”kvällstidningsblogg” så gör man.

 14. Det där snacket om att ashkenasiska judar, främst härstammande från det gamla tsarrikets domäner, ytterst skulle härstamma från Khazarerna uppfanns av Arthur Koestler som ett sätt att ”rikta om” antisemitismen bort från ashkenaser, som då inte skulle kunna vara Kristusmördare. Ashkenaser utgör ca 90 % av judendomen. Folkrörelser för tusen år sedan och mer är svåra att rekonstruera men vi vet att stora grupper judar vandrade in i slaviskt område från väst under medeltiden. Dessa är sanolikt Ashkenasernas ursprung.

  Redan runt Kristi födelse levde de flesta judar utanför Palestina. I Alexandria, som var Romarrikets andra stad i storlek, var ca 25% av befolkningen judisk. Judiska minoriteter verkar ha funnits lite varstans. Det är dem Paulus skriver till i sina brev i Bibeln, i Rom, nuvarande Grekland, Turkiet osv.

  Idag ser man bara kopplingen av Khazarer till ashkenaser i nasseanstrukna antisemitiska fantasier. Paradoxalt eftersom upphovsmannen till ide’n, Koestler, ville försvaga antisemitismen med den. Så… välj källor med försiktighet.

  Koestler var ungersk jude, antifascist som krigade i Spanien, stalinist, senare antikommunist, författare och på äldre dagar knäppgök som bl a försökte motbevisa Darwin ock liknande. Han skrev klassikern Natt klockan tolv på dagen som handlar om Moskvarättegångarna under 30-talet och psykologin bakom erkännandena.

 15. Torberg:
  Det är inget som ”uppfanns” Koestler. Det är helt enkelt så att Khazarerna inte kan ha försvunnit i tomma intet på väg västerut samtidigt som en lika stor grupp judar uppkom spontant ur dimman i östeuropa, vilka fortfarande bär på gener som ärvts från Khazarerna.
  Bland ryska (Icke-zionistiska) judar är det inte ens ifrågasatt, där sponsrar de judiska organisationerna utgrävningar och forskning om sin bakgrund i Khazarriket.

  Paulus skrev brev till kristna församlingar inte judiska.

  Paradoxalt också eftersom det inte går att återfinna sådana samt eftersom det skulle innebära att nazisterna (nazianstrukna) helt skulle ha lämnat sina forna hjärtefrågor.

 16. Dikussionen om khazarerna hör inte hemma här. Den är off-topic. Inga fler kommentarer om det kommer att godkännas.

 17. profanum_vulgus:
  ”Att nazisterna trodde att judar hade en gemensam genetik betyder inte att judar har en gemensam genetik.”

  Nej, men det är inte det som är min poäng utan det jag menar är att nazismen utgick från rasbiologin. Rasbioligen söker tillskriva egenskaper beroende av ras. För nazister var judar men också t.ex. romer ”underlägsna” raser.

  Islamofobin har inte denna utgångspunkt utan tilldelar egenskaper utifrån religion.

  För den drabbade är det kanske ingen skillnad, vilket jag påpekat tidigare, men för hanteringen av problemet gör det skillnad.

 18. Allianspartisten:
  Men det gör ju inte SD, de betraktar ju alla som kommer från länder med muslimsk bakgrund som muslimer.

 19. Om jag förstått saken rätt menar Allianspartisten att det inte funnits någon antisemitism innan 1800-talet då rastänkandet kom in i bilden. Innan dess var anklagelserna om exempelvis ritualmord att betraktas som religionskritik?

  Samma sak självklart med de personer som anser att muslimer våldtar svenskar som en evolutionär strategi för att ta över landet. Ingen islamofobi utan ren religionskritik.

  Om man ska förstå Allianspartist rätt.

 20. profanum_vulgus:
  ”Men det gör ju inte SD, de betraktar ju alla som kommer från länder med muslimsk bakgrund som muslimer”

  Ja precis, och just därför är det inte rasim i rasbiologisk mening det är frågan om.

  Hampus Eckerman
  ”Om jag förstått saken rätt menar Allianspartisten att det inte funnits någon antisemitism innan 1800-talet då rastänkandet kom in i bilden”

  Antisemitism som begrepp tror jag tillkom någon gång i slutet av 1800-talet. Judehatet är dock betydlig äldre, men hade då mer en teologisk än rasistisk bakgrund. I det äldre judehatet framställdes judarna som Jesu mördare.

 21. Allianspartisten:

  Men då var ju inte nazisterna heller rasister i rasbiologisk mening. De betraktade ju alla från judiska familjer som judar.

 22. Så du menar att det inte fanns någon rasism mot judar innan 1800-talet, allianspartist? Och det mesta av dagens antisemitism, då rasbiologin inte längre är på modet, inte är rasism?

  Märkligt! Som tur är s嬮är du nog ensam om dina tolkningar.

 23. profanum_vulgus:
  Jag vill nog mena att N?ºrnberglagarna var i högsta grad rasbiologiska då de utgick från far- och morföräldar och därigenom har en direkt genetisk koppling. Det kan inte vara något tvivel om att detta var rasbiologi.

  Hampus Eckerman:
  Rasism har som jag ser det att göra med att man kopplar egenskaper till etnicitet. En extrem form är här rasbiologin, där man försökte göra vetenskap av det hela, men den kan också ta sig andra uttryck. T.ex. kan man väl se den europeiska slavhandeln till Amerika som uttalad rasim i det att man ansåg de svarta vara en underlägsen ras, även om denna ägde rum långt före de mer ”vetenskapliga” rasbiologiska försöken.

  Och jag vill, i likhet med vad jag ser i den historiska litteraturen, mena att det tidiga judehatet (eller antisemetismen även om begreppet inte då var uppfunnit) inte var rasistiskt utan teologiskt betingat.

  Edward H. Flannery har i ”The Anguish of the Jews: Twenty-Three Centuries of Antisemitism” visat att judehatet går att spåra tillbaka till 300-talet. Roten var dels att judarna inte ville konvertera till kristendomen och dels att de sågs ansvariga för Jesu död.

  I detta tidiga perspektiv var inte en ”konverterad” jude något problem. Att konvertera var dock inget som ”hjälpte” i Hitlers rent rasistiska ideologi då N?ºrnberglagarna inte gjorde undantag för ”konverititer”.

 24. Du talar äpplen och bananer. Judehatet och kristenhatet finn sedan 200-talet då de båda var konkurrerande religioner. De hatade varandra och de finns källor från hat från båda. Roten var att kristendomen började ersätta judendomen som religion och de båda förtalade varandra efter bästa förmåga.

  Det är något annat än den klassiska främlingsfientlighet som drabbar ett folk och ska inte blandas in. Inte mer relevant i dagsläget än krigen mellan katoliker och protestanter.

  Det relevanta är när judar som grupp börjar förföljas för saker som inte är knutna till religion. Förbjuds att äga land. Eller motsatsen, förbjuds att syssla med pengar. Det är baserat på ren främlingsskräck. Rasism.

  Precis som dagens hat mot muslimer som bara är ett sätt att dölja det klassiska arab- och invandrarhatet.

 25. Allianspartisten:
  Det låter som samma grund som SD har.

  Vad gäller slavhandel så var det ju inte riktigt så enkelt, även om rasism låg bakom. Man kunde inte ta vilken neger som helst i Afrika (även om många såklart kidnappades av skruppelfria människor) utan man köpte slavar (oftast krigsfångar) av afrikaner och sålde dem sedan vidare. I USA förekom det fö vita slavar, och mot slutet av slavperioden även svarta som ägde vita slavar. Grunden för regleringen var helt enkelt inte rasism, men grunden för acceptansen var rasism.

  Att anklaga judarna för Jesu död kom långt senare. På 300-talet var man fortfarande medveten om att Jesus varit jude samt att alla lärljungarna var judar. Dessutom var det ju guds plan att jesus skulle dö varför Judas enbart uppfyllt sin del av den gudomliga planen.

  Hampus Eckerman:
  Kristna sågs som en judisk sekt och den var delad i två delar, dels jerusalemkyrkan och dels församlingarna i Grekland. Splittringen kom med Paulus, paulus ansåg att även icke judar kunde bli kristna och det mötte hårt motstånd från Jerusalemkyrkan men han fick igenom det. Nästa steg (i paulus plan att marknadsföra kristendom i romarriket) var att försöka införa en regel om att icke-judiska kristna skulle slippa omskära sig, men det slog slint och när Paulus besökte Jerusalem för att muta igenom förslaget höll han på att lynchas varvid han kallade på hjälp av legionärer utropande att han var Romare, vilket bara gjorde delningen absolut. (Jerusalemkyrkan utrotades under korstågen som kättare).
  Lite OT kanske, men det är förklaringen till hatet mellan judar och kristna.

 26. Allianspartisten:
  Att konvertera gör ju inte heller någon skillnad i SD:s ideologi. T.ex. i Södertälje där de flesta invandrare är kristna (Syrianer och kristna Irakier, och faktiskt troende i högre grad än muslimerna). Jag pratade med en SD:are om att Södertäljes ”invandrarproblem” inte var skilda från områden med en majoritet muslimska invandrare. Han menade då att det berodde på att de var kristna från muslimska länder, som befläckats av en muslimsk överhöghet.

Kommentarer är stängda.