Riskkapitalbolagen – Private Equity

Idag så är många riskkapitalbolag så kallade Private Equity-bolag. De köper ofta upp företag med  syfte att snabbat skapa lönsamhet i dem. Ofta säljs företagen efter en kort period igen. Det utpräglade syftet med Private Equity-bolag (PE-bolag) är att på kort sikt ta ut så stora vinster som möjligt från företag. Både i form av vinster och utdelningar samt i form av vinst från försäljningen. Fast man uttrycker det som att syftet är att utveckla företagen. Tidigare har det funnits så kallade utvecklingsbolag och vanliga investmentbolag och på 1920-talat fanns de så kallade emissionsbolagen och innan dess var det handelshusen som stod för riskkapitalet.

PE-bolag är ofta organiserade genom att man har en rad fonder som tar in pengar från olika investerare. Fonderna är registrerade i skatteparadis och utdelningar till investerare sker där det är mest fördelaktigt. Verksamheten i fonderna sköts av separata företag som satts upp för att sköta dem. Dessa företag ägs ofta av en liten grupp spekulanter (oftast kallade partners) som får procent på vinsterna från affärerna. I vissa fall, som med Sveriges största PE-bolag EQT, så ägs bolagen helt eller delvis av samma personer och institutioner som hör till de stora investerarna i fonderna. I andra fall är investerare och ägare av förvaltningsbolagen helt åtskiljda.

Det finns ofta kopplingar mellan olika banker och PE-bolag. Ibland ganska obskyra, ibland tydliga. Tydligast är det återigen med EQT där kopplingarna till delägaren och storinvesteraren Investor också innebär en koppling till SEB.

Det finns också PE-bolag som är uppbygga på annat sätt, däribland finska Capman och svenska Ratos. I många länder är skillnaden mellan riskkapitalbolag i form av Venture Capital-bolag (anses oftast vara en del av Private Equity-verksamhet) och Private Equity-bolag (buyout-bolag) mycket liten och bägge typerna av verksamhet drivs ofta i samma företag. Det är också relativt vanligt att företagen också har vanliga aktiefonder som investerar i börsaktier.

Förutom redan nämnda bolag är IK Invest, Nordic Capital, Altor Equity Partners, Triton och Segulah några av de större PE-bolagen i Sverige med i huvudsak har svenska partners (delägare). Sverige är den överlägset största hemvisten och marknaden för Private Equity-bolag i Norden. I Finland finns exempelvis Leonia MB och en del andra, i Danmark finns en rad företag som exempelvis Polaris och Axcel och i Norge bolag som Herkules.

Läs mer: RT, Newsdesk, AV, IDG, DN,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Technorati: , , , , , , , , , , , ,

Powered by ScribeFire.

Advertisements