Private Equity – kapitalägare utan makt, makthavare utan kapital

Private Equity och andra liknande fondsystem innebär att de som står för större delen av kapitalet, pengarna, i fonderna inte har någon makt medan ett antal personer som arbetar i och/eller äger fondernas förvaltningsbolag står för att makt men bara Läs mer…

Riskkapitalet är en del av eliten

Det är inte så att riskkapitalisterna är en fristående del av eliten. Det är en integrerad del av den svenska elit som alltid funnits och där familjer som Wallenberg, Söderberg, Bonnier, Ax:son Johnson, Stenbeck med flera spelat en stor roll Läs mer…

Vårdprofitörerna och skolprofitörerna

När det vi ägt tillsammans privatiseras och avregleras så övertas det i stor utsträckning av diverse företag som har till syfte att få så stora vinster som möjligt på så kort tid som möjligt. För att uppnå detta syfte skär Läs mer…

Capman – börsnoterat finskt riskkapitalbolag

Capman grundades 1989 av de institutionella placerarna KOP, försäkringsbolaget Pohjola och Programator. Året efter skapade man sin första fond. 1993 såldes företaget till företagsledningen som bestod av Ari Tolppanen, Vesa Vanha-Honko, Tuomo Raasio och Olli Liitola. Dessa köpte ut KOP, Läs mer…

Riskkapitalbolagen – Private Equity

Idag så är många riskkapitalbolag så kallade Private Equity-bolag. De köper ofta upp företag med  syfte att snabbat skapa lönsamhet i dem. Ofta säljs företagen efter en kort period igen. Det utpräglade syftet med Private Equity-bolag (PE-bolag) är att på Läs mer…