Litauiska gangsters i Sverige – Šmikiniai

Ett av de litauiska gangsternätverk som är verksamt i Sverige är Šmikiniai. Man sysslar med cigarett- och spritsmuggling såväl som med knarkhandel:

The criminal activities of the Šmikiniai group include the smuggling and distribution of drugs, smuggling and distribution of excise commodities, robbery, theft of luxury vehicles, theft from vehicles, extortion of property, handling of stolen property, distribution of counterfeit money, organization of prostitution, possession of weapons, destruction of or damage to property, bodily injuries, and money laundering. The group is active in Latvia, Estonia, Finland, Sweden, Germany, Spain, and Russia, as well as in Switzerland and Iceland. In the Baltic region illegal commodities are transported through Latvia and Estonia. Drugs are distributed and property seized in the region of Scandinavia.

Relativt få litauiska gäng är verksamma i Sverige medan betydligt fler är verksamma i Norge. Orsaken till detta är något oklar men sannolikt handlar det om den kontroll som gamla kriminella nätverk med ursprung det forna Jugoslavien och Turkiet samt kriminella mc-gäng sen gammalt har över den organiserade brottslighetens droghantering och tunga kriminalitet i Sverige.

Litauiska gäng anses vara inblandade i kokainsmuggling till Norden och Polen som en del av den östliga smugglingsvägen från det forna Jugoslavien och norrut genom Polen och Litauen och sedan västerut. Denna transportväg brukar kallas den norra vägen och anses ha liten betydelse för heroin- och kokainsmuggligen till Sverige. När det gäller Sverige så använd istället den så kallad östliga vägen direkt från det forna Jugoslavien till Sverige via Tyskland. Amfetamin, liksom kokain, kommer den västliga vägen från Nederländerna och Belgien samt i kokainets fall även direkt från Sydamerika.

Intressant?
Läs mer: DN, SVD1, 2, AB1, 2, 3, 4, 5, Svenska mord, Polisen, SMP, HBL, VF,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Svar på “Litauiska gangsters i Sverige – Šmikiniai”

Kommentarer är stängda.