Svensk rasism – den obefintliga massinvandringen

Många tror att invandringen till Sverige totalt domineras av folk som anländer från fjärran länder med krig och som flyktingar. Så är det dock sällan. Andra tror att det finns en massinvandring av muslimer. Så är det inte alls. De länder varifrån flest människor invandrade till Sverige år 2011 var:

Norge, 7 455 (5 109 svenska medborgare)
Danmark, 4 583
Polen, 4 399
Storbritannien, 3 934
Irak, 3 675
USA, 3 134
Kina, 3 061 (många adoptivbarn)
Iran, 2 951
Tyskland, 2 865
Thailand, 2 838 (2 111 kvinnor)
Syrien, 2 797
Finland 2 723
Somalia, 2 465
Afghanistan 2 161 (1 550 män)
Turkiet, 2 060

Inga tecken på nån direkt massinvandring av muslimer i den listan. De länder som följer och det kommit fler än 1 500 invandrare från är Spanien (1 883), Rumänien (1 828), Indien (1 679) och Grekland (1 554). De länder varifrån mellan 1 000 och 1 500 kom till Sverige under 2011 är Frankrike, Eritrea, Ryssland, Serbien, Italien, Litauen och Pakistan. Inga direkta tecken på en muslimsk invasion alltså. Men kanske kommer muslimerna via andra länder. I så fall borde vi kanske kunna se det på medborgarskapet. Om vi utgår från medborgarskapet på de som invandrade till Sverige under 2011 så ser det ut så här:

Sverige, 20 615
Irak, 4 469
Polen, 4 403
Afghanistan, 3 415 (2 405 män)
Danmark, 3 196
Somalia, 3 082
Kina, 2 619
Thailand, 2 533 (2 022 kvinnor, många av männen är barn till dessa kvinnor)
Finland, 2 331
Tyskland, 2 205

Inte heller i dessa siffror kan man se någon dominas för invandrare från länder med muslimska majoritet. Vi ska ju dessutom komma ihåg att många invandrare från länder med muslimsk majoritet inte är muslimer utan kristna, zoroastrianer, yezidi eller tillhörande nån annan religion. Eftersom svenska medborgare är den totalt dominerande gruppen så kan det vara intressant att se vilka länder denna grupp främst invandrade från:

Norge, 5 109
Storbritannien, 1 617
USA, 1 483
Danmark, 1 095
Spanien, 716

Huvuddelen av invandringen från Norge består alltså av svenska medborgare. Så är det inte när det gäller något annat land men nästan hälften av invandrarna från USA och Spanien är svenska medborgare.

Invandringen till Sverige består alltså främst av svenskar och av människor från närliggande länder, både geografiskt och kulturellt. Det varierar dock lite från år till år:

Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit hög. Under 2011 sjönk den dock något för andra året i rad och totalt invand­rade 96 467 personer, 45 643 kvinnor och 50 824 män. Jämfört med 2010 innebar det en minsk­ning med två procent.

Bland de invandrade fanns 171 med­borgar­skap represent­erade. Den i sär­klass största gruppen var liksom tidigare år svenska medborgare, som åter­vände efter en längre tids vistelse utom­lands. De utgjorde 2011 en femte­del av alla invandrare. Näst största gruppen var irakiska med­borgare, följt av polska med­borgare. Invand­ringen av med­borgare från Afghanistan har ökat under de senaste fyra åren och afghaner var förra året den fjärde största invandrar­gruppen med 3 415 invand­rade. Det innebar en ökning med 78 procent sedan 2010.

Somaliska medborgare, gick från att ha varit den största invandrar­gruppen 2010, till den sjätte största 2011. Skälet är att det har blivit mycket svårare för med­borgare från Somalia att få uppe­hålls­till­stånd i Sverige av anhörig­skäl, eftersom det inte finns någon stats­makt godkänd av Sverige som kan utfärda ID-hand­lingar.

Invandringen från länder som upplevt oroligheter i spåren av den arabiska våren ökade. Jämfört med 2010 ökade antalet invand­rade med­borgare från Egypten, Jemen, Libyen och Syrien med 58 procent. Antals­mässigt var dock gruppen inte så stor, totalt 2 638 medborgare år 2011.

De närmast grannländerna kännetecknas också av att det sker stor utvandring dit. Folk flyttar alltså fram och tillbaka till de länderna medan långväga flyktingar och kvinnor tenderar att stanna i större utsträckning än arbetskraftsinvandrare och män. Den största invandrargruppen i Sverige med hänsyn tagen till födelseland är fortfarande finländare:

Drygt hälften av de utrikes födda härstammade från ett europeiskt land och cirka 30 procent kom från ett asiatiskt land. Det vanligaste födelselandet var Finland, därifrån kom 12 procent  av de utrikes födda, därefter var Irak och Polen de vanligaste födelseländerna.

Totalt sett var den utrikes födda befolkningen jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Det var dock skillnader i könsfördelningen för enskilda födelseländer. Bland de tio vanligaste födelseländerna 2011 var det en högre andel kvinnor än män från exempelvis Finland och Polen, med närmare 60 procent kvinnor. För de födda i Turkiet och Irak var däremot situationen den omvända, med 55 respektive 54 procent män.

I den utrikes födda befolkningen ingår även personer som adopterats. I Sverige fanns 2011 drygt 55 000 utrikesfödda adopterade, vilket motsvarar 4  procent av den utrikesfödda befolkningen.

Läggs de som är födda i Jugoslavien ihop med de som är födda i Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Serbien och andra länder i det forna Jugoslavien blir detta den näst största invandrargruppen.

Läs också: Hur många invandrare finns det i Sverige?Hur många muslimer finns det i Sverige?

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
Gilla Anders_S på Patreon!

8 Svar på “Svensk rasism – den obefintliga massinvandringen”

  1. Från SCB. 2011 var det så. 2010 var det inte så. Antalet flyktingar från Somalia har minskat kraftigt och som du kan se så kommer många somalier inte direkt. För Iran handlar det delvis om folk som flyttar fram och tillbaks. En stor del är svenska medborgare. Precis som med Norge alltså. Plus forskare, studenter och flyktingar. Man får själv ta fram en tabell på SCB, det går inte att länka till en sån sökning.

Kommentarer är stängda.