Är det invandrare som sitter i svenska fängelser?

Är det personer med utländska namn, personer med svenskt medborgarskap födda i utlandet? Eller personer födda i Sverige med utländskt namn?

Svaret är att det finns sådan personer i svenska fängelser. Men de flesta som sitter där har helt vanliga, traditionella svenska namn som exempelvis Johansson, Andersson, Karlsson, Eriksson, Larsson, Persson och Svensson. Eller förnamn som Peter, Anders, Daniel, Mikael, Per, Patrik, Tommy, Robert, Johan, Stefan, Thomas, Erik, Johan, Jan osv. med andra ord ser den svenska fängelsebefolkningen nästan ut som befolkningen i stort. Med tre rejäla undantag. Det finns nästan inga kvinnor, nästan inga gamla och naturligtvis inga barn, Av förnamnen att döma tycks väldigt många avara födda på de tre årtionden då Sverige hade som störst ekonomisk tillväxt. 1950-1970 men också en del födda på 1980-talet.

Fängeslsebefolkning

Den person som tagit fram statistiken på Researchgruppen har några brasklappar vad det gäller uppgifterna:

Besluten som informationen är hämtade ifrån är OCR-scannade och följer ingen exakt struktur. Därför kan viss skräpinformation komma med som namn (till exempel kan tingsrättens ha hamnat bland all data). Jag har gjort mitt bästa för att rensa bort detta. Det borde dock inte påverka statistiken något. Eftersom namnen är OCR-tolkade kan en del huggas av eller tolkas helt åt helvete (särskilt namn med svenska bokstäver). Det är dock marginellt och lär inte påverka något.

Jag har inte gjort något anspråk på att skilja mellan för och efternamn. De hamnar i samma fält allihop. Joakim, Mohammed, Johansson och Abdullah.

[…]

Nu tycker jag att det är fel att dela upp folk på det här sättet. Kriminalitet handlar inte om etnicitet eller kultur, varför det är helt meningslöst att börja rabbla procent och ursprungsland. Det är klass, inte hudfärg, som avgör vilka som hamnar i kriminalitet.

Slutligen. Om ni springer in i någon Johansson, var inte rädd. Risken att du ska bli nedslagen är liten.

[…]

Tidigare statistik tog inte med korta namn (under fyra tecken) pga hjärnsläpp från min sida. Tyckte det var för skräpdata helt enkelt. Byggde om statistiken med tog bort alla namn under 2 tecken istället för 4. Namn med svenska bokstäver har inte OCR:ats bra, därför finns inga Mårten med.

Eftersom svenska tecken är ett problem så innebär det att förekomsten av svenska tecken är något undervärderad. Det är i verkligheten en något större dominans för svenska namn än vad uppgifterna kanske gör gällande. Mårten, Göte, Pål, Björn, Örjan, Östen är alla namn som saknas.

Det finns dock enligt Kriminalvårdsverket en viss överrepresentation av utländska medborgare i svenska fängelser. Cirka 20% av invånarna i Sverige har utländsk härkomst, 28% av fångarna är invandrare. Orsakerna till det är flera.

Läs också:

  1. Brottslighet i arbetarområden
  2. Brottslighet och klass
  3. Brottslighet och ungdomar
  4. Brottslighet och kön
  5. Brottslighet och etnicitet

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Är det invandrare som sitter i svenska fängelser?”

Kommentarer är stängda.